Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att den av förra regeringen beslutade, men ännu inte införda, flygskatten ska slopas. Denna flygskatt skulle tas ut som ett fast belopp per passagerare.

Tanken bakom flygskatten var helt rätt. Flygtrafiken har en påtaglig klimatpåverkan, inte minst p.g.a. att utsläppen på hög höjd ger större klimatpåverkan än motsvarande utsläpp på marken. Samtidigt är flyget helt befriat från miljö- och energiskatter. Flygets externa kostnader behöver internaliseras.

Men den föreslagna flygskatten var ett tämligen dåligt sätt att göra det på av två skäl:

  1. Ett flygplans miljöpåverkan är inte proportionell mot antalet passagerare. Ett plan släpper ut en hel del även om det flygs tomt, och en extra passagerare i ett plan som ändå skulle lyfta ger en tämligen marginell ökning.
  2. Flygtrafiken är internationell och en flygskatt bara i Sverige skulle leda till en rad bieffekter Flygbolag planerade t.ex. att flytta flytrutter från Sturup i Skåne till Kastrup i Danmark, vilket inte blir ett dugg bättre för miljön.

Ekonomiska styrmedel på flyget bör antingen vara i form av skatt på flygbränsle, eftersom utsläppen är hyffsat proportionella mot bränsleförbrukningen. Eller så kan man låta flyget ingå ett system med handel med utsläppsrätter, då måste man dock ta hänsyn till att utsläppen på hög höjd ger större klimatpåverkan.

Dessutom måste ett sånt system genomföras samordnat i ett större område än bara Sverige. Det bästa vore ett globalt system, men det är nog inte realistiskt under överskådlig framtid. Men i EU är det realistiskt att införa det, och EU är tillräckligt stort för att det skulle funka tillräckligt bra.

Det var rätt av regeringen att slopa flygskatten, men nu måste regeringen snarast börja verka för att EU inför gemensamma eknomiska styrmedel för flyget.


Inga kommenterar till “Rätt att slopa flygskatten”  

  1. Inga kommenterar

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.