Stoppa gasledningen

Regeringen har nu fått information om den planerade naturgasledningen i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland. Samtidigt uttrycker ett ryskt företag intresse att bygga en avstickare till Sverige. Se artikel i DN.

Denna gasledning kommer att cementera EU:s olyckliga beroende av rysk naturgas, och om den även dras till Sverige så hamnar även vi i beroende. Se tidigare inlägg om detta.

Regeringen bör säga definitivt nej till att dra gasledning till Sverige. Och regeringen bör göra allt den kan för att stoppa hela projektet med gasledning i Östersjön.


13 kommentarer till “Stoppa gasledningen”  

 1. 1 Robin Hood

  Nåt bättre argument får du nog komma med än att vi skulle bli beroende av rysk naturgas. Vi är ju beroende av allt möjligt i vår omvärld. Frihandel kallas det, men det kanske inte denna blogg förespråkar?

 2. 2 Mikael Ståldal

  Problemet är inte så mycket beroende av naturgas som beroende av rysk naturgas. Att vara ensidigt och långsiktigt beroende av en enskild leverantör är osunt. Har du missat hur Ryssland utnyttjat detta beroende gentemot Ukraina och Georgien?

  Det vore bättre att importera den ryska naturgasen som LNG (i flytande form) transporterat på fartyg, för då blir det lättare att byta leverantör.

  Sen så är i och för sig även naturgasberoende i sig problematiskt eftersom de flesta potentiella leverantörer (utom Norge) är opålitliga. Men det är bättre att kunna välja mellan flera olika opålitliga leverantörer än att vara fast vid en enskild opålitlig leverantör.

 3. 3 Robin Hood

  Och varför skall staten bestämma för de som vill använda naturgas att de inte får använda rysk naturgas för att den är opålitlig?

 4. 4 Mikael Ståldal

  Jag tycker inte att staten ska hindra några svenska företag att importera rysk naturgas som LNG på fartyg eller på annat sätt. Däremot är det rimligt att staten har åsikter om stora infrastrukturprojekt som denna gasledning.

 5. 5 Johan

  Staten kan mycket väl ha invändningar mot gasledningen, då det finns en tydlig säkerhetspolitisk aspekt i det hela, och det är statens uppgift att säkra landets gränser.

 6. 6 Andrei Muntmark

  Mikael och Johan: Jag ser fortfarande inte era argument varför staten skall reglera en vara som vi i Sverige får handla fritt med. Om ett företag bygger en gasledning till Sverige och har en stor andel av marknaden är inte ett problem i sig, såvida inte misstanke för monopol eller kartellbildning uppkommer. Skulle det ryska företaget få för sig att stänga kranen kommer deras förtroende att sjunka. Deras produkter kommer inte att säljas lika enkelt i fortsättningen. Naturgas är en av många energislag och inte är dominant för Sveriges energitillförsel. Den gasledning som det är tänkt att dras över Östersjön kommer knappast påverka Sveriges energitillförsel.

  Vad har en rysk gasledning med att säkra landets gränser att göra? Jag förstod inte riktigt kopplingen.

  Intressant diskussion men jag har svårt att se vad som skulle vara ett stort hot för Sverige? Kanske att vi får billigare naturgas som dessutom förorenar med ungefär hälften så mycket koldioxid vid förbränning för samma mängd energi som kol och olja?

 7. 7 Mikael Ståldal

  Andrei,

  Staten bör inte reglera handeln med naturgas. Däremot bör staten reglera stora infrastrukturprojekt så som denna gasledning.

  Detta handlar mer om säkerhetspolitik än om energi- och miljöpolitik. Ryssland är inte ett stabilt och pålitligt land.

 8. 8 Lennart Regebro

  Andrei, om det had varit privata företag som för privata pengar drog privata ledningar så är det en sak. Men det här är statliga eller företag styrda av en stat som inte bara är instabil och odemkratisk, men redan har visat sig beredd att strypa gastillförseln av politiska skäl.

  Att sätta Sveriges i en situation där man är orolig för att kritisera Ryssland bara för att dom kan strypa nödvändig svensk energitillgång är inte en bra idé.

 9. 9 Andrei Muntmark

  Mikael: Det är det man gör när man reglerar gasledningsprojektet, man begränsar att vissa aktörer kommer in på marknaden. Jag förstår inte kopplingen av säkerhetspolitik och att Ryssland inte är ett stabilt och pålitligt land. Om de bygger sin gasledning och Sverige får billigare naturgas kommer det inte leda till att vi få ett starkt beroende. 87% av Sveriges energitillförsel kommer från vatten- och kärnkraft, naturgas är inte ett bränsle som är livsviktigt. Den har i vissa fall visat sig vara ett effektivt bränsle i till exempel kombikraftverk som skulle konkurrera ut kolkondenskraftverken i Tyskland och Polen, vilket skulle leda till billigare och renare el på den avreglerade elmarknaden vi har i Europa. Stryper ryssarna ledningen kan man använda sig av andra bränslen.

  Lennart: För ett land som Georgien och Ukraina påverkar det starkt deras ekonomier om deras tillförsel av naturgas begränsas. För Sverige är det inte så. Den situationen behöver vi svenskar, med den konsumtionen vi har idag, inte oroa oss för. Jag tror dock inte att det kommer öka explosionsartat. Om man ska diskriminera företag som är ägda av icke-demokratiska stater kommer vi få ett stort problem. Vi har ett stort beroende av varor och tjänster som produceras av företag som ägs av icke-demokratiska stater. Okunskap och fattigdom begränsar människor som lever under förtryck, en ökad handel med omvärlden ger möjlighet till ökad välfärd i landet vilket ökar sannolikheten för folket i landet att göra uppror. ”Flödet av varor och investeringar över gränserna stärker förståelse mellan folken, ökar företagens beroende av välståndet i grannländerna och minskar risken för krig” tagen ur boken Världshandeln av Kleen, Moberg & Palm (kurslitteratur inom Internationellt företagande).

  Intressant, den här diskussionen borde hamna i Säkerhetspolitik istället för Energi.

 10. 10 Mikael Ståldal

  Vi förespråkar inte att man generellt ska undvika handel med icke-demokratiska stater eller deras företag. Vi instämmer i att handel i de flesta fall är bra, det utvecklar både demokrati och ekonomiskt välstånd.

  Det finns dock undantag. Export av värdefulla råvaror, som olja och naturgas, från odemokratiska länder tenderar inte att gynna befolkningen i dessa länder. Tvärt om brukar det missgynna befolkningen. Det kan man ganska tydligt se i Mellanöstern, dessvärre har inte de stora exportinkomsterna från oljan lett till uppror mot de odemokratiska regimerna. Se här.

  Finns det något land med stor nettoexport av olja/naturgas som är demokratiskt och välmående? Förutom Norge?

 11. 11 Lennart Regebro

  “För ett land som Georgien och Ukraina påverkar det starkt deras ekonomier om deras tillförsel av naturgas begränsas. För Sverige är det inte så.”

  Jo, om vi helt plötsligt mitt i en vinter när vi behöver alla energikällor vi har tillgång till, helt plötsligt tappar en av energikällorna, då påverkas vår ekonomi, precis som när just detta händer för Georgien och Ukraina.

  “Jag tror dock inte att [konsumtionen av naturgas] kommer öka explosionsartat.”

  Man får väl rimligen anta att syftet med gasledningen är att den skall användas, eller?

 12. 12 Michael

  Den ryska gasen har förutom som penga generator plattformen för ryssarna att skjuta sin makt västerut. Kortsiktigt får vi gas långsiktigt får vi fredens hav till kalla krigets nya vagga. Vägra ryssarna inpå vår gräns. De brände vår kust på 1700 talet. Låt det inte hända igen.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.