Idag har man upp till sex månaders uppsägningstid enligt lag. Det är ett stort problem för dom som anställer, för företag har sällan framförhållning i mer än en månad. Ett företag som får en ny kund och behöver anställa behöver oftast inte anställa om tre månader eller sex månader, utan ett nytt projekt och nya leverenser är oftast nåt somskall börja inom en månad. Att i det läget anställa någon som inte kan börja arbeta förrän om tre eller sex månader är oftast inte aktuellt.

Det här gör det svårt att anställa, och svårt att byta jobb. Det är dåligt både för företag och arbetare. Idag står det i las att arbetstagaren har rätt till längre uppsägningstiden,men det står inget om arbetsgivaren, en formulering som förutsätter att lång uppsögningstid alltid är bra för arbetstagaren och dåligt för arbetsgivaren. Tvärtom är det, i synnerhet för erfarna och kunniga arbetare, oftast ett problem då det gör det svårt för dom att byta jobb. Det är inte bra för någon utom arbetsgivarna, som inte behöver oroa sig för att deras anställda byter till mer välbetalda jobb.

Det här innebär också att arbetsmarknaden cementeras, vilket gör det svårt för oerfarna att få arbete, och är en av delförklaringarna till den höga ungdomsarbetslösheten.

Samtidigt är det såklart inte kul med otryggheten som en kort uppsägningstid innebär. Svenska arbetare behöver flexibilitet, men också trygghet. Bloggregeringen föreslår därför att man ändrar LAS så att den minsta uppsägningstiden är en månad för alla, men att man istället höjer a-kassan till 100% under dom efterföljande två månaderna. Dvs, att för personer med endast 1 månads uppsägningstid, så är dom två första månaderna a-kassan 100%. Sedan sänks det till den vanliga nivån.

Givetvis kan facken i kollektivavtalen komma överens om andra uppsägningstider, och arbetaren kan förhandla fram längre uppsägningstid i sitt anställningsavtal, och har du tre månaders uppsägningstid eller längre så får du såklart inte nån 100% ersättningsperiod. Likaså behöver a-kassans tak vara högre under den här perioden för att ha en reell påverkan.
En sådan här förändring kommer inte få genomslag så fort eftersom dom anställningsavtal som redan finns sällan kommer påverkas, och kollektivavtalen inte kommer ändras omedelbart. Men i längden kommer ökad genomströmning göra det lättare att få arbete, och stimulera arbetsmarknaden. Det är nog värt lite högre a-kasse-utgifter.


7 kommentarer till “Korta uppsägningstiden”  

 1. 1 Johan Richter

  Nu visar det ju sig att de som har längre uppsägningstid löper mindre risk att hamna i arbetslöshet. Det är en artikel om just det här i sneaste numret av Ekonomisk Debatt.

 2. 2 Mikael Ståldal

  Är det ett orsakssamband, eller bara en samvarians?

  D.v.s. är det så att lång uppsägningstid leder till mindre risk för arbetslöshet? Eller är det bara så att de som ändå löper mindre risk för arbetslöshet också råkar ha längre uppsägningstid.

  Hur som helst så handlar detta inte bara om arbetslöshet/sysselsättningstal. Det är bra att folk byter jobb då och då även om alternativet inte är arbetslöshet.

 3. 3 Per F Pettersson

  Längre uppsägningstider gör att företagar blir mindre benägna att både anställa och sparka folk. Det sistnämda är givetvis bra för de som inte blir sparkade. Men sett till helheten så torde flexibilitet vara bättre. Dessutom finns det fler fördelar, som att folk inte biter sig kvar på jobb de inte trivs med bara för att de har ackumulerat las-ranking eller anställningstid.

  Däremot tycker jag inte att man borde få 100% av lönen, utan snarare lite mindre – typ 90% – kombinerat med ett regelverk som gör att man alltid tjänar på att ta ett nytt jobb oavsett hur dåligt betalt det är.

 4. 4 Lennart Regebro

  Eftersom uppsägningstiden ofta är beroende av hur länge man har varit anställd på ett ställe så verkar det tämligen självklart att det samvariarer. Likaså är det ju också givet att ju längre tid du har på dig att söka ett jobb, desto större är chansen att du hittar jobbet innan du blir uppsagd. Men uppsägningstid och a-kassa är båda till för att lösa det problemet. Det är därför jag vill se uppsägningstiden förkortad, men med förbättrad a-kassa unde den första tiden.

  Att längre uppsägningstid skulle sänka arbetslösheten har jag dock mycket svårt att tänka mig.

  Om man börjar på 100, 95 eller 90% är kanske mindre viktigt än hur högt taket är i det här fallet. Jag tycker inte att man behöver ha ett regelverk som gör att man alltid tjänar på att ta ett nytt jobb jämfört me a-kassan. Det blir krångligt och får märkliga effekter. Det är bättre att trappa av a-kassan gradvis.

  En möjlig variant är att ha 100% första månaden och gradvis avtrappning, räknat från uppsägningsdagen, istället för från sista arbetsdagen.

 5. 5 Anders

  Vad får ni uppgifterna ifrån? En person med 1 anställningsår har 1 månads uppsägningstid sen ökar uppsägningstiden till 3 månader eller mer beroende av anställningens längd. Problemet är att man inte har rätt att säga upp personal med annan motivering en arbetsbrist. För små företag betyder det att man inte vågar anställa för arbetsbrist uppstår ju aldrig i ett litet företag. Det finns en massa skäl till att förändra antalet anställda i ett litet företag inte bara nuvarande arbetsbehov. Flexibiliteten måste öka men använd inte felaktiga argument.

 6. 6 Lennart Regebro

  Anders, jag förstår inte din kritik eller vem den riktar sig mot. Inte heller vet jag vilka uppgifter du avser eller vilka argument du anser är felaktiga.

  Att orsakerna för uppsägning är för strikta är också ett problem, men enligt min åsikt ett mindre problem. Att arbetsbrist inte skulle kunna uppstå i ett litet företag är rent nonsens.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.