Bra klimatmål

Regeringen kommer att driva på för att EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 % till 2020 (jämfört med 1990). Se artikel på DN Debatt.

Det är en bra ambition, minskningar på den nivån krävs för att vi ska kunna undvika de värsta effekterna av växthuseffekten. Efter 2020 måste det minskas ännu mer, men detta är en bra början.

Det är också lovvärt att man har ett så tydligt EU-fokus. Ensidiga svenska åtgärder skulle ha föga effekt i ett globalt perspektiv. Dessutom påverkar vad vi i Sverige gör utsläppen i andra EU-länder och vice versa eftersom vi har sammankopplade elnät (läs mer om detta i ett tidigare inlägg). Att mäta utsläppen i ett enskilt litet land som Sverige är därför inte särskilt meningsfullt.

Det räcker dock inte med målsättningar. Det krävs även skarpa åtgärder, särskilt på EU-nivå.

Handeln med utsläppsrätter inom EU kan bli ett viktigt verktyg, men då krävs att mängden utfärdade utsläppsrätter sättas så att målet nås. Dagens fördelningssystem som huvudsakligen delar ut utsläppsrätterna gratis till industrier utifrån deras historiska utsläpp måste omprövas, det duger bara för att stabilisera utsläppen, inte för att minska dem. Det verkar dessutom konserverande på industristrukturen, nystartade företag missgynnas. Eftersom fördelningsgrunden inte är helt entydig så öppnar det för manipulation och korruption när företag försöker få fler utsläppsrätter gratis.

Ett bättre fördelningssystem vore att alla utsläppsrätter säljs i en auktion där alla som vill får vara med och bjuda på lika villkor. Det ger en större transparens och motverkar därför korruption. Nystartade företag kan konkurrera på lika villkor med etablerade och mängden utsläppsrätter kan lätt anpassas efter klimatmålet.

Vidare behövs en förändrad energipolitik där elproduktion med fossila bränslen (kol, olja, naturgas) fasas ut och alternativen (inklusive kärnkraft) främjas. Den kontraproduktiva politik med kärnkraftsavveckling och utbyggnad av kolkraft och naturgas som Tyskland bedriver måste stoppas. Sverige måste tillåta ny kärnkraft och säga nej till nya naturgaskraftverk.


6 kommentarer till “Bra klimatmål”  

 1. 1 Waldemar Ingdahl

  Instämmer i att en öppen auktion vore mycket bättre, problematiken i utsläppsrättssystemet är mycket stor. För att man skulle få med industrin, så delade man ut rätterna gratis istället för att auktionera ut dem till högstbjudande. Det gav en stor fördel för dem som hade politiska kontakter.

  Dessutom ser man möjligheten att gynna de egna industrierna på bekostnad av de andra länderna. Om de får rikligt med utsläppsrätter tilldelade sig kan industrierna sälja dessa och få extra inkomster, samtidigt som de får låga energipriser. De andra länderna sitter inte stillatigande när de ser att andra försöker vinna fördelar och börjar själva att dela ut fler utsläppsrätter till sina industrier. Då är det mycket få företag som behöver betala för rätterna, det går ju alltid att lobba politikerna om fler. Energisektorn (som släpper ut mest) skjuter över kostnaden på kunderna och gör stora vinster.

  Man behövde kanske inte vara Friedrich Hayek för att se redan 2003 att utsläppsrätterna som de utformades skulle leda till etableringen av energibolagskarteller.

 1. 1 Mikael Ståldal » Arkiv » Kommunala klimatmål
 2. 2 Europeisk klimatpolitik at Bloggregeringen
 3. 3 Planekonomi inte lösningen på klimatproblemet at Bloggregeringen
 4. 4 Mikael Ståldal » Arkiv » Planekonomi inte lösningen på klimatproblemet

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.