Carl Bildt har hållit ett anförande på utrikespolitiska institutet, där han drar upp förutsättningarna för utrikespolitiken. Speciellt följande delar är intressanta i hans analys:

“I stora delar av denna värld – inte minst i det Asien som nu håller på att återta sin historiska plats – spirar en stark optimism om en än bättre framtid inte bara ekonomiskt och socialt utan också vad gäller de egna nationernas möjligheter.

Och i vår del av världen kan vi konstatera att vårt Europa aldrig varit så fritt, så fredligt och så välmående som det är i dag. Och när jag använder order aldrig så menar jag just aldrig – aldrig i historisk tid.

Men vänder vi blicken mot det vida område som – allt efter tycke och smak – kan beskrivas som från Kabul till Khartoum, från Amritsar till Agadir eller från Peshawar till Pristina blir bilden radikalt och oroväckande annorlunda.”

“Och när vi nu ser framåt är det utvecklingen i Europas förgårdar – bort mot Hindukush, ner mot Hormuzsundet, Afrikas horn och södra Saharas kulturella brytningslinjer – som utgör det allvarligaste av de hot som vi måste kunna möta för att kunna ha tilltro till globaliseringens framtida möjligheter.”

Med andra ord är det vid Europas gränser och i dessa gränsers närhet som ödesfrågorna avgörs, och inte i amerika, eller i ostasien. EU måste därför mer aktivt och mer fokuserat än tidigare i att stabilisera dessa områden. Vi måste komma ihåg att klassisk U-hjälp inte har varit så framgångsrik, och att man hellre bör fokusera på fundamenta som fri rörlighet, fri handel och yttrandefrihet.

Mer:


2 kommentarer till “Europa nyckeln till global säkerhet”  

 1. 1 Tobias Struck

  Fri rörlighet?

  Vad gäller muslimer så känner jag flera stycken. Jag ogillar ingen av dem som personer. Men de, precis som jag, vet vart vi skulle ha varandra om den muslimska minoriteten i Sverige växte. Den ligger nu på en halv miljon. Det räcker för att få in ett parti i Sveriges riksdag. Som det har varit hittills har ju inte det behövts. Förre ordförande i SMF Mahmoud Aldebe har visserligen lämnat krav på särlagstiftning, men jag tror att de flesta migranter från Afrika och Mellanöstern har varit nöjda med de svenska bidragen. De fyller ofta den svenska normen för ett lyckligt liv: Trogna, heterosexuella par med 2 barn eller fler. Den muslimska normen är att hylla kvinnan för vad hon gör i hemmet och mannen för vad han gör i det offentliga rummet. Kvinnor och barn vet sin plats. Intoleransen mot husaga i det muslimska samhället är inte lika stor som i svensk lagstiftning. Och vem skulle ange sin släkting, när hela släkten skulle ogilla det? Glöm nu att jag dömer detta i någon direkt mening. Moral är en abstrakt konstruktion. Det finns andra sätt att skada ett barn än att ge det en örfil. Men nu är det så här: Jag är inte muslim. Jag vill att husaga skall fortsätta att vara förbjudet. Jag tror på en fri individ under ansvar för att lämna andra ifred. Och jag tror på att kategoriskt straffa den som initierar våld. Faktum är att jag har en egen religion (modern gnosis), som jag påstår ligger till grund för franska och amerikanska revolutionerna och den moderna liberala staten. Precis som Sveriges muslimer kommer att gå samman med krav på särlagstiftning och eventuellt resa dessa krav med våld som stöd när de har blivit tillräckligt många, så kommer jag att kämpa för den moderna liberala staten. Den kan för övrigt skövlas genom demokratin, om vänstern fortsätter sitt islamistiska medlöperi och landsförräderi. Det betyder inte att jag föraktar muslimer. Det betyder bara att jag har en helt annan ideologi och inte vill att den skall dö.

  I Libanon på slutet av 60-talet förklarade palestinier och radikala muslimer krig mot de kristna, som var arvtagare till fenicierna och hade gjort Libanon till ett blommande land med arabvärldens finaste skolor, universitet och kulturliv. De kristna drogs ur bilar vid tullstationer och skjöts ihjäl efter religiös identifikation. Osv. Förmodligen var det inte detta som Libanons kristna majoritet hade tänkt sig när Libanon som enda arabland öppnade famnen för de palestinier som flydde undan kung Hussein av Jordaniens annektering av Gaza och östra Jerusalem tidigare i historien. Och jag tror att få sekulariserade svenskar väntar sig att Sveriges muslimer skulle göra revolution i Sverige när de fick chansen. Men varför skulle de inte göra det? Varför skulle de inte vilja det? Som det är nu har de lagar mot sig, svårt att få jobb på grund av fördomar, svårt att komma in i samhället och accepteras som jämlika överhuvudtaget. Naturligtvis har Sverige ett ansvar att välkomna flyktingar. Men en fri invandring från utomoeuropeiska länder skulle utan tvekan medföra att Sveriges muslimer i utanförskap snart skulle vara så många att de radikala muslimska ledarna i arabvärlden skulle gå in för att elda sina cellgrupper i Sverige till maktövertagande. Och då skulle individen behöva välja sida. Ingen vill vara en ensamvarg under en revolution. Han räknas som femtekolonnare av båda lägren. Smidigt, va?

  Alltså är följande viktigt för Sverige: Radikal skolpolitik för integration. Stopp för all anhöriginvandring från utomeuropeiska länder utom av barn till flyktingar. Vi liberala nationalistister vill skydda Sverige från ett muslimskt maktövertagande genom fullt rimliga inkluderande åtgärder i skolan och stopp för en alltför vidlyftig utomeuropeisk invandring.

  Men naturligtvis skall Sverige i militär allians med övriga Europa (en yrkesarmé) se till att bistå demokratiska regeringar i Afrika och Mellanöstern samt bistå demokratiseringsrörelser. Detta för att skydda den kapitalsim och individualism, jämlikhet och rättvisa som behövs för att utveckla välfärd. Under den iranska regimens hot om att utplåna Israel och USA:s klumpiga, oljeklibbiga läge inklämd mellan fjäsk mot Saudiarabien och en slafsig, orättvis ockupation av Irak, så bör EU definiera sig som ett värn av västerländska värderingar på riktigt, inte på låtsas och utan etik som USA.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.