Vore det inte dags för lite principiell maktkamp?

Björn Pedersen