DN har en intressant artikel som ifrågasätter det vettiga i att ersätta bensin med etanol som fordonsbränsle.

Forskaren Torbjörn Rydberg har gjort en så kallad emergianalys (ej att förväxla med energianalys) och kommit fram till att det är orimligt ineffektivt att tillverka etanol ur biomassa för att ersätta bensin. Anledningen är helt enkelt att processen att tillverka etanol ur biomassa tar väldigt mycket energi i anspråk, energi som ofta kommer ifrån fossila bränslen. Det är inte heller troligt att teknikutvecklingen skulle ändra på detta faktum inom överskådlig framtid.

Jag tycker inte att man ska stirra sig blind på enbart emergianalyser. Men de kan helt klart ge värdefull information som man annars riskerar missa. Ifall det är vettigt att satsa på bioetanol som ersättning för bensin beror på vilket mål man har.

Ifall målet är att minska utsläppen av växthusgaser så är etanol definitivt ingen framkomlig väg. Det kan man faktiskt komma fram till även utan att göra en fullständig emergianalys. Den biomassa som man gör etanol av istället skulle kunna ha eldats i ett kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme. Mycket uppvärming i Sverige sker med olja och elen är på marginalen oftast kolkraft. Alltså kan man av samma mängd biomassa få större reduktion av utsläppen genom att ersätta eldningolja och kolkraftsel än att ersätta bensin.

Hur kommer det sig då att Sverige storsatsar på etanol som fordonsbränsle? Jo det beror på en rad politiska beslut som sätter normala marknadsekonomiska mekanismer ur spel. Ifall man internaliserar externa kostnader och låter marknadsekonomi råda så kommer sånt som ur ett emergiperspektiv är ineffektivt att bli dyrt och konkurreras ut.

Bioetanol gynnas på en rad olika sätt i Sverige. Främst genom att bioetanol är befriad ifrån inte bara koldioxidskatt utan också den energiskatt som internaliserar externa kostnader för bilism utöver växthuseffekt. Det är motiverat att befria bioetanol från koldioxidskatt, men inte från energiskatt eftersom etanol inte minskar de övriga externa kostnaderna.

Det finns också en lag som tvingar alla bensinstationer att tillhandahålla minst ett förnybart bränsle. Detta gynnar i praktiken etanol eftersom det är det, givet de övriga politiska besluten, är det billigaste alternativet.

Vidare så betraktas etanolbilar (egentligen E85-bilar) som miljöbilar vilket ger en rad förmåner.

Det är nu hög tid att upphäva alla dessa snedvridande regler och låta etanol konkurrera med bensin, diesel och andra bränslen på lika villkor. Det skulle med största sannolikhet leda till att etanolen snabbt konkurrerades ut, vilket inte vore någon förlust.

Regeringen bör:

 • Upphäva lagen som tvingar bensinstationer att tillhandahålla minst ett förnybart bränsle.
 • Ta bort energiskattebefrielsen för bioetanol.
 • Sluta betrakta etanolbilar som miljöbilar, och därmed inte gynna dem när det gäller förmånsbeskattning för tjänstebilar, trängselskatt etc.
 • Ta bort nedsättningen av fordonsskatten för etanolbilar.

Kommunerna bör:

 • Sluta ge etanolbilar förmånligare parkering.

Se tidigare inlägg.


9 kommentarer till “Etanolbluffen avslöjad”  

 1. 1 Marcus

  Punkten “Upphäva lagen som tvingar bensinstationer att tillhandahålla minst ett förnybart bränsle” är inte en logisk följd av resonemanget. Lagen skulle snarare kunna tvinga bensinstationer att tillhandahålla minst ett förnybart bränsle som är bättre ur emergisynpunkt än fossila bränslen”.

  Annars är det naturligtvis oroande att storsatsningen på etanol verkar slå så fel och det är viktigt att agera snabbt innan parken med fordon som drivs med etanol blir för stor. Däremot behöver man inte låta så skadeglad som du gör, Mikael…

  Om vi inte hittar ett bättre alternativ till de fossila bränslena så är en begränsning av fordonstrafiken det enda medlet som finns kvar. Det är inte vad någon vill, eftersom det skulle få katastrofala konsekvenser inte minst för ekonomin och den personliga friheten.

 2. 2 Lunken

  Ja… det är mycket kvar att göra för att etanolen ska vara försvarbar i alla ickesubventionerade världar. Vad det gäller Torbjörns argument så aviserar han att man inte kan ersätta all bensin med etanol, vilket är gamla nyheter. Dessutom så kan man inte förvänta sig att bensinen kommer att vara lika billig idag framöver, vilket givetvis ges biobränslen mer ekonomi.

  Han utgår för en oförändrad värld, och vad gäller sockerrörsodlingen i Brasilien så är det väl snarare arbetsförhållanden och kemikalieanvändning han argumenterar emot, vilket inte har ngt med emergi att göra. Brasilien har i tjugfem år visat att ett samhälla kan ställas om ganska radikalt nrä det kommer till förnybara bränslen. Sockerrör är också mycket bättre än t ex betor, salix och switchgrass. Att anta att det beror på sockerrörsodlingen att det kapas regnskog är ej korrekt. Boskapsuppfödningen stod för det klart största, och första, skälet. Att sedan Brasilien startade en stor sockerproduktion berodde på att det fanns en efterfrågan i världen på socker. Det minskade och priserna föll och för att rädda jordbruket ställde man om till etanolproduktion. Dvs, det var snarare efterfrågan på socker som gjorde att regnskogen försvann, for which we can blame ourselves. Ytterligare kapning av regnskog beror mest på vårt förhållningssätt till coola trätyper. Dessutom är det ett lokalpolitiskt problem som endast kan hjälpas med beskyddande lagar. Löjeväckande att beskylla ytterligare en förhöjd efterfrågan.

  Många studier visar andra resultat, bl a Farrel, “Ethanol Can Contribute to Energy and Environmental Goals” Science, vol 311: 506-508, som tar upp 6 motstridiga artiklar i saken och räknar om dom för att få dom att bli jämförbara, och visar att det beror på vad man odlar, hur man odlar och om man räknar in restprodukter som man kan använda till djurfoder, gödning osv osv. Detta tar inte Torbjörn alltid upp, (i och med att det är svårt att förutse alla eventuella lösningar). Hur som helst så är etanolen bra ur synvinkeln att befintlig bilpark direkt kan tillgodogöra sig den, och att massafabriker får restprodukter (svartlut) som man kan utvinna etanol ur. Restprodukterna av denna etanolframställning kan sedan gå tillbaka till massaindustrin, så om man skulle placera denna typ av etanolfabriker vid de 26 befinliga massafabrikerna i Sverige så kan man teoretisk sett få fram väldigt mycket etanol. Storskalig fabrik planerad, se http://www.nyteknik.se/art/48777.

  Så… argumentet att skogsbolagen hellre producerar massa än etanol kan härmed diskuteras.

  Givetvis är inte etanolen en totallösning (lika lite som vätgas, de är båda endast energitransportörer), och skall den kunna bli ett lokalt alternativ så måste det ske forskning på detta och utreda hur ekonomisk det kan vara i dollar och joule. Att som Torbjörn sätta sig på en stol och säga att det kan aldrig bli gångbart med etanol kan bli lika legendanriskt som Gates uttalande om att 640 kb räcker för alla för alltid när det kommer till PC hemma.

  Mao… detta är inte ett försvarstal ang etanol, det är ett inlägg i debatten att det finns många sidor om saken ifråga…. som det fö alltid gör vilket oftast inte tas med i media och bloggosfären.

 3. 3 Mikael Ståldal

  Marcus,

  Att ta bort lagen som tvingar bensinstationer att tillhandahålla förnybara bränslen är måhända inte en logisk följd av att just etanol är mindre lyckat. Men det är en logisk följd av att det är dumt att tvinga fram alternativ med den typen av politiska beslut, eftersom det lätt leder fel.

  Att lagstifta om emergieffektivitet är onödigt eftersom en fri marknad löser det automatiskt.

  Tur att E85-bilarna kan köras på ren bensin också…

 4. 4 Mikael Ståldal

  Lunken,

  Du har rätt i att arbetsförhållanden på Brasilianska sockerfält inte har något med emergi att göra.

  Jag förespråkar inte att man ska förbjuda etanol. Bara att man ska sluta att ensidigt stödja den och låta den konkurrera med bensin, diesel och andra bränslen på lika villkor.

 5. 5 Lunken

  Njo… frågan är bara om oljan inte subventioneras av produktionsländerna i och med att de kan styra produktionen så att de får priset att ligga “rätt”. Men det är en annan fråga, dock intressant när man jämför energislag emellan. 😉

 6. 6 Robin Hood

  Oljan subventioneras av produktionsländerna? Hört talas om OPEC?

 7. 7 claes

  Problemet är väl att kol, olja, bensin, fotogen och diesel hela tiden konkurrerar ut de klimatvänligare alternativen. Vad kostar det
  t.ex. när hela holland och belgien översvämmas av ett stigande hav när grönland och antarktis smälter och 800
  miljoner männsikor blir hemlösa? Betalar oljeanvändarna denna kostnad?

  Någon som motionerar etanolförslagen till folkpartiets moderaternas kristdemokraternas och centerns partistämmor?

 1. 1 Mikael Ståldal » Arkiv » Etanolbluffen avslöjad

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.