Björn Eriksson och Lars Stjernkvist skriver på DN Debatt att kommuner inte bör ha möjlighet att tacka nej till att ta emot flyktingar.

Det är lätt att hålla med. Det är inte rimligt att kommuner kan välja bort detta ansvar.

Å andra sidan måste förslag om att begränsa flyktingarns rätt att välja var de ska bo (som en del socialdemokratiska kommunalråd då och då kommer med) avvisas kraftfullt. Flyktingar som fått asyl och uppehållstillstånd i Sverige måste givetvis få flytta runt i landet precis som infödda svenskar. Något annat vore en grov diskriminering och kränkning av deras rättigheter.

Samtidigt så är det läge att sluta betrakta flyktingar som sådana som det är en stor börda att ta hand om. Visst behöver de flesta flyktingar hjälp med att lära sig svenska och viss introduktion i samhället. Vissa behöver vård för fysiska eller psykiska skador de fått i sina hemländer. Men utöver det så borde det inte vara en större börda för en kommun att ta emot en flykting än att “ta emot” en svensk som flyttar in från en annan kommun. Det borde i många fall inte vara någon börda alls utan tvärt om en tillgång om flyktingen inom rimlig tid skaffar sig ett jobb.

Ett stort problem är att arbetsmarknaden fungerar dåligt och att många flyktingar blir arbetslösa under lång tid. Detta åtgärdar man främst genom att generellt förbättra möjligheten för folk att få jobb.

Ett annat problem är långdragna handläggningstider i asylärenden. Flyktingar som ska få stanna i Sverige måste så fort som möjligt få definitivt besked om permanent uppehållstillstånd så att de kan börja planera för sin framtid i Sverige.

Men det krävs också en attitydförändring. Om man slentrianmässigt betraktar flyktingar som svaga stackare som behöver en massa hjälp och stöd så blir det lätt en självuppfyllande profetia.


12 kommentarer till “Flyktingmottagande”  

 1. 1 Liberal student

  Kommuner inte bör ha möjlighet att tacka nej till att ta emot flyktingar.
  Konstigt att man skapar en mening med dubbelnegatition, kan bero på att om man skriver
  som det är kan man bli smått förskräckt som liberal.
  Kommuner MÅSTE tacka JA till de flyktingar som kommer, oftast på skattebetalarnas bekostnad.

  Borde inte kommunerna själva bestämma om hur många flyktingar de vill ta emot?
  Om det nu är så att flyktingar klarar sig på egen hand och de kan mot all förmodan få
  jobb eller skapa företag på den kaotiska arbetsmarknaden som finns idag så tror jag säkert att
  många kommuner skulle vilja ta emot de.

  Men inte ska man behöva bli tvingad att ta emot flyktingar om man nu inte vill det.Det är en del av
  den socialistiska tanken där man beslutar om “samhällets bästa” från högsta punkt och inte ger
  kommunerna tillräckligt med frihet.

 2. 2 Mikael Ståldal

  Jag kan lika gärna skriva att kommuner måste ta emot de flyktingar som får asyl i Sverige och som vill bosätta sig i kommunen. Precis som kommuner måste ta emot alla svenska medborgare som vill bosätta sig i kommunen. Och precis som att kommuner måste ge socialhjälp till alla som behöver det, på skattebetalarnas bekostnad.

  Däremot så måste fortfarande staten “tacka ja” till att ta emot flyktingarna. Men när staten väl gjort det så ska inte någon kommun sen kunna tacka nej. Flyktingmottagning är nationellt och bör så vara.

  Om det är något som är socialistiskt i detta sammanhang så är det att samhället (i form av staten och/eller kommuner, det spelar ingen roll) bestämmer var individer får bo. Liberalt är att låta varje individ själv välja var han/hon ska bo.

  Kommunalt självbestämmande är förvisso viktigt, men individens frihet är viktigare och har prioritet ifall de kommer i konflikt.

 3. 3 Liberal student

  Som du säger så är det exakt det som händer. Staten tar in flyktingar och säger vart de ska hamna i
  vårt avlånga land. De väljer ut kommuner som ska ta emot si lr så många flyktingar istället för att
  flyktingarna själv ska bestämma. När flyktingarna väl är på plats i respektive kommun blir de oftast
  placerade i nån lär-dig-svenska-snabbt-som-tusan-klass för att sedan leva på bidrag när de väl kan
  säga “ja tack, nej tack, varsågod”. Arbetsmarknaden som är stel som en stålbalk tar ju knappast emot
  dessa flyktingar på ett bra sätt utan de blir bidragsberoende med en annalkande depression som belöning
  att de fick komma till Sverige.

  Flykting politiken i dagens Sverige omges med extrem hyckleri, istället borde man släppa invandringen
  fri så att fler jobb kan skapas mha billig arbetskraft. Som liberal anser jag att kommunerna har rätt
  att neka att ta emot flyktingar då det inte passar de. Samma sak med svenska familjer, staten kanske får
  för sig att varje svensk familj över en viss inkomst måste adoptera en flykting familj. Vore det rätt?
  I samma anda kan jag som privat person inte ta in en kompis från Uganda och ge honom pengar för att
  tvätta mina kläder då det skulle strida mot massa regler som staten satt upp. Svartjobb olaglig
  invandring etc etc

 4. 4 Liberal student

  Annan grej. Låtom oss tänka på ett fall där alla nyanlända flyktingar skulle vilja bosätta sig på
  samma ställe. De vill alla bo i samma kommun samtidigt som de får pengar från staten? Skulle staten
  gå med på dessa krav? Förmodligen inte….så skippa hyckleriet om individens frihet. Speciellt inte
  de nyanlända flyktingars frihet. Stödjer Bloggregeringen dagens flykting politik? Och om inte vilka
  förbättringar kan man tänka sig göra?

 5. 5 Mikael Ståldal

  Det jag förespråkar är inte att staten ska kunna placera ut flyktingar mot kommuners vilja. Jag förespråkar att flyktingar ska kunna bosätta sig var de vill i landet. Individers frihet, även flyktingars (när de väl fått asyl och uppehållstillstånd i Sverige) går före kommunernas självbestämmande.

  Vi är överens om att arbetsmarknaden är stel, och detta måste åtgärdas. Inte bara för flyktingars skull.

  Vi förespråkar fri arbetskraftsinvandring.

  Flyktingar har inte, eller bör i alla fall inte ha, större rätt till “pengar från staten” än vad svenska medborgare har. Förutom bidrag för svenskaundervisning.

  Angående alla flyktingar i samma kommun. Hur skulle du se på om alla svenskar ville bo i samma kommun samtidigt?

 6. 6 Liberal student

  Censur?

 7. 7 Liberal student

  Skrev ett inlägg som försvann. Censur måntro?

 8. 8 Liberal student

  jag orkar inte skriva om det, hade lite kritiska synpunkter på just integrationsfrågan.
  men för övrigt håller jag med dig om det du har skrivit om fri invandring etc etc..

 9. 9 Robban

  M. S. Det verkar som du pratar runt sjalva huvud fragan hela tiden utan att tala om den viktigaste biten. Om du tycker att flyktingar inte ska ha ratt till mer statliga medel an svenskar, sa antar jag att du ar emot de 800.000 kr per person/ar som det kostar Kalmar kommun? Om du ar for fri arbetskraft invandring trots att sverige har 1.6 miljoner sysslolosa, sa bidrar du ju till annu hogre arbetsloshet, hur kan du motivera det? Hur ser du pa end andra typen av invandring, runt 3% av alla som kommer till sverige kommer hit som arbets kraft, hur ser du pa de ovriga 97%, ska vi bibehalla den strommen av folk som inte kom hit for att arbeta? Vet du vad det kostar skattebetalarna? (Du kan fuska och titta pa Kalmar’s siffra ovan;)) Det verkar som era ideer inte skiljer sej fran Sosse regeringen’s ideer, dvs fortsatta helt utan invandrings politik kapprakt in i en katastrof?

 10. 10 Lennart Regebro

  Robban, du tror att problemet med invandringspolitiken är invandrarna. Det vet vi att det inte är. Problemet är att man passiviserar och isolerar invandrana och hindrar dom från att arbeta, så dom istälelt blir tvugna att sitta att ta emot bidrag, vilket kostar staten pengar, är slöseri med folks kunskaper och energi och skapar frustration i samhället.

  Att invandrare skulle ta jobb från Svenskar är en myt. En arbetande invandrare genererar lika mycket jobb som han skapar, precis som vilken svensk som helst. För du tror väl inte arbetslösheten ökar när befolkningen ökar?

 11. 11 Mikael Ståldal

  Robban,

  Alla som bor i Sverige har rätt till vissa saker som staten, landsting och kommuner betalar. Det gäller både infödda svenskar och flyktingar. Men alla har inte samma behov och kostar därmed inte lika mycket.

  Denna rätt definieras utifrån vilka saker man har rätt till, inte hur mycket det kostar. När du börjar tala om 800 000 kronor per person och år så har du missuppfattat.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.