Mona Sahlin uppmanar till brott mot de mänskliga rättigheterna

Björn Pedersen