Ofta när man debatterar frihandel kontra miljön får man höra att frihandel, särskilt när det gäller multinationella företag, skulle vara ett hot mot miljön.

Inget kunde vara mera falskt, förstås, men det är inte därför argumentet lyfts fram. Det handlar inte om själva miljön, den används som ett slagträ, utan det handlar om materialism kontra icke-materialism.

När miljöaktivister lyfter fram frihandelns inverkan på miljön så är det ett kodord för att det menar att icke-materialismen skulle vara bättre än materialismen så som den kommer till uttryck inom det kapitalistiska systemet. Nu när moderaterna ska börja “verka för miljön” kan det vara nyttigt att påminna sig om att frihandel och kapitalism är bra för miljön.

Många miljöaktivister förespråkar nämligen en icke-materialistisk och diffus livsstil med lägre tillväxt och självförsörjning. Att detta skulle leda till en lägre medellivslängd, ett större inslag av annars botbara sjukdomar, och en utbredning av barnadödligheten är ett acceptabelt pris för dessa miljöaktivister. Många av dessa miljöaktivister är också motståndare till skolmedicinen, nämligen, och förlitar sig oftare på kvacksalveri som lösning på medicinska problem.

Men det är en annan diskussion, och här fokuserar vi på motståndet mot kapitalismen ur en icke-materialistisk världssyn.

Frihandel, och kapitalism, är bra för miljön eftersom det leder till att världens resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär en effektivare arbetsfördelning där avancerade länder kan avhända sig sin basala industri till fattigare länder, och koncentrera sig på förädling av produkter och tjänster, vilket i sin tur leder till ökat välstånd för det utvecklade landet. Det leder också till att de fattigare länderna kommer på en utvecklingstrappstege som i slutändan leder till att även det fattigare landet kan avhända sig sin basala industri och koncentrera sig på tjänsteutveckling och förädling i stället.

Frihandel med utvecklingstrappan sprider därmed välståndet, och det gör det genom den här utvecklingstrappan, där vissa länder specialiserar sig på olika saker och säljer sina specialiteter till andra länder.

Det fenomenalt största miljöproblemet i världen är därför inte företagens aktiviteter i tredje världen, utan det faktum att det finns en fattig och utarmad tredje värld. Genom fri handel med denna värld ges resurser till dessa fattiga länder som gör att de kommer på utvecklingstrappan, och det betyder att de kan sluta hugga ned regnskogen för att skapa åkermark som kan föda invånarna.

Nu invänder många att just det faktum att vissa länder är fattiga lägger ett särskilt ansvar på de länder som är rika. Och det är sant. Det lägger ett ansvar på de redan rika länderna att inte förhindra att de fattiga säljer sina produkter till oss i den rika världen.

Men oavsett antal miljarder dollar som läggs på välfärdsprojekt i tredje världen så kommer det fattiga landet inte att utvecklas till att ha råd med en egen bärkraft för sin välfärd om inte landet kommer på utvecklingstrappan.

Bistånd i form av skolor, sjukhus, projekt för det ena eller det andra vällovliga ändamålet kommer alltid att misslyckas om det inte samtidigt sker en utveckling i landet mot äganderätt och tillväxt. Bara med tillväxt kommer bärkraften att kunna erbjuda välfärd.

Om inte den tillväxten kommer i det fattiga landet så kommer biståndsvälfärden att kollapsa i samma ögonblick som biståndsgivaren drar sig ur.

Den enda bestående lösningen är därmed ökad kapitalism, ökad frihandel, ökad tillväxt. Lösningen är inte att vi i den rika världen sänker oss ner i ett icke-materialistisk lyckorike där det enda resultatet att de fattigdomsproblem som hemsöker tredje världen även får fotfäste hos oss.

Björn,

Näringsminister

Även publicerad på Bloggen Bent

——
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Technorati om: , , , , , , , , , , ,

IceRocket tags: , , , , , , , , , , ,

Intressant.se


18 kommentarer till “En till påminnelse om att kapitalismen är bra för miljön”  

 1. 1 Vidde

  Särskilt miljövänligt blir det när man fiskar torsk utanför svenska kusten, transporterar torsken till Asien någonstans för förpackning, och sedan transporterar tillbaka fisken för att sälja den i Sverige. Beror sådana saker på fri handel och kapitalism, eller är det kommunisternas fel?

 2. 2 Mikael Ståldal

  Sådana saker beror främst på att man inte internaliserar de externa kostnaderna för internationella transporter med fartyg och flyg.

  Det kan också bero på att EU subventionerar fiske.

  Se här.

 3. 3 Vidde

  Jag förstår bara nästan din första mening. Vad betyder den egentligen? Att företaget tycker att transporterna går “över en annan budget” eller något sådant?

 4. 4 Jörgen Modin

  Vidde, om du följer Mickes länk så kommer du till följande förklaring:

  “Det viktigaste verktyget för att begränsa miljöfarliga utsläpp, och annan miljöfarlig verksamhet, är att internalisera externa kostnader. Det innebär att man uppskattar kostnaden för den miljöskada som uppstår (den externa kostnaden) och ser till att den som orsakar skadan får betala den (internalisera denna externa kostnad). I praktiken är det oftast svårt att uppskatta kostnaden för miljöskador, men även en halvtaskig gissning brukar ge godtagbara resultat. Det är också ofta svårt att identifiera vem som drabbas av skadan, då kan man låta pengarna gå in i statskassan i form av en miljöskatt.”

 5. 5 Vidde

  Ja, jag såg det sedan, men Micke hade skrivit det så att jag trodde att hans kommentar innehöll två möjliga förklaringar, varav länken gick till den senare.

  Så lösningen är höjd skatt på transporter och slopad subventionering? Jag har ingen aning om varför fiske skulle vara subventionerat, men om man tittar på anledningen så kan man säkert se att reglerna bör skrivas om så att de som ursprungligen var tänkta att få pengar får det.

  Höjd skatt på transporter låter som en bra idé vid första anblick. Men inte om det ska drabba privatpersoner som inte har andra alternativ (höj inte bensinpriset i norrland)!

 6. 6 Mikael Ståldal

  Vidde,

  Jo, jag skrev min kommentar lite slarvigt.

  Höjd skatt på transporter i detta sammanhang handlar alltså främst om flyg och fartygstransporter som idag inte är beskattade alls. Bensinskatten i Sverige påverkar inte detta eftersom bensindrivna fordon sällan används för yrkesmässig transport av varor.

 7. 7 Vidde

  Jag tänkte på lastbilar… fast de går kanske på diesel…

 8. 8 Mikael Ståldal

  Lastbilar, bussar och andra tyngre fordon går uteslutande på diesel.

  Bensin används främst i personbilar, motorcyklar, snöskotrar och mindre fritidsbåtar.

 9. 9 Matte

  Summa sumarum blir således att det är OK att förstöra miljön sålänge man betalar för sig?
  Låter nästan lika komiskt som att få miljöfrågan att handla om något så tramsigt som
  materialsm VS icke-materialism där man på ena sidan har profithungriga miljöbovar och andra sidan hippies från green pease. Snacka om avproblematisering.

 10. 10 Jörgen Modin

  Matte, det är inte OK att förstöra miljön om man betalar för sig, såvida du inte menar utsläppsrätter och sådant. I det fallet har man bestämt sig för en viss mängd miljöförstöring, och sedan får den som betalar bäst göra detta.

  Vad gäller materialism vs icke-materialism så är det ju så att en del mer extrema miljöaktivister helt enkelt vill minska mänsklig aktivitet överhuvudtaget, man vill tillbaka till något slags naturtillstånd (jägarstenåldern). Det blir inte så många människor kvar då på jorden Det går en skiljelinje mellan de som tror på teknologi (materialism) och de som inte gör det.

 11. 11 Mikael Ståldal

  Matte,

  Om det kostar att förstöra miljön så kommer det ske i mindre omfattning.

 12. 12 Matte

  Jörgen Modin,
  Du får det att låta som att miljövänlighet och teknologi motverkar varandra.
  Mycket märkligt då miljövänligare alternativ förverkligas av just ny teknologi.

  Mikale Ståldal,
  Helt riktigt och det är bland annat just därför det finns regleringar och hinder i vägen för
  er heliga “frihandel”.

 13. 13 Robin

  Vad flitig kommenterat här i intervaller tills Mattes senaste fina kommentar. ;P

  “Det fenomenalt största miljöproblemet i världen är därför inte företagens aktiviteter i tredje världen, utan det faktum att det finns en fattig och utarmad tredje värld.”

  Var denna insikt kommer från vet jag inte men jag kan inte tänka mig att dessa specifika inriktningar är jämförbara med ett miljöproblem som koldioxidutsläppen i stort, där citatet ovan inger ett felaktigt perspektiv då en person i ett u-land i genomsnitt avger mycket mindre koldioxid än i i-länder. T.ex. släpper Indien och Kina ut 1,0 respektive 3,6 ton per koldioxid capita, i jämförelse med Sverige och USA som släpper ut 6,6 repektive 20,2 ton koldioxid per capita. Så vad gällande största miljöproblemet finns det nog annat som kan kalla sig det än de nämda i citatet.

  Sen handlar det förstås också om vad som defineras som största hotet mot miljön; koldioxidutsläpp, ekonomisk tillväxt, försvinnandet av ozonskitet, skövling av regnskog o.s.v. Eller kanske helt enkelt personer som säger:

  [quote=George W Bush]Kyoto would have wrecked our economy.[/quote]

 14. 14 Robin

  Ops! Vet inte varför jag skrev sådana funktioner i slutet av förra meddelandet. Ursäkta! 😉

 15. 15 Björn

  Ja, om klimatproblemen enbart handlade om utsläpp så vore ovanstående onekligen korrekt. Men klimatproblemen handlar OCKSÅ om naturens förmåga att ta upp koldioxid och binda den till andra molekyler.

  Man kan säga att i-världen släpper ut, och u-världen tar upp.

  I i-världen så är det fenomenalt största problemet vår energiförsörjning som består av upp till 60 procent av koldioxidutsläppen från olje- eller kolkraftverk. I u-världen så är det fenomenalt största problemet att människorna hugger ner den skog som kan ta upp koldioxiden från i-världen.

 16. 16 Björn

  Forts.

  Av det skälet bör vi här i i-världen koncentrera oss på att minska utsläppen. Men man måste också koncentrera sig på att öka upptagningen, eller hejda att upptagningen minskar genom skogsavverkning för åkermark.

  Och det gör man snabbast och enklast genom att göra tredje världen rik, och man gör tredje världen rik genom frihandel.

 17. 17 Mikael Ståldal

  Robin,

  Man ska akta sig för att tro att miljöproblemen enbart består av växthuseffekten och därtill kopplade saker som koldioxidutsläpp, skogsskövling och Kyotoprotokoll.

  Många fattigare länder, inte minst Kina idag, har enorma problem med helt andra saker. De har väldigt dålig luft i många städer, de har förgiftade floder och många andra problem.

 18. 18 Björn

  Visst, men i klimatfrågan är den förenklade modell jag nämnde i stort sett sann – även om Kina har både i-lands och u-lands problem nu när de är i brytpunkten mellan den rika och den fattiga världen.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.