Sådär. Nu har utredningen om en könsneutral äktenskapsbalk presenteras, och många är det som jublar över att homosexuella äntligen kan få gifta sig i kyrkan. Liksom dyslesbisk är jag dock kritisk till att ändra i trossamfundens rätt att viga överhuvudtaget, och tycker att myndighetsutövande inte skall blandas ihop med religion.

Jag tycker att kyrkor har rätt att diskriminera hur mycket de vill. Varje präst ska ha rätt att neka vigsel av par, oavsett om grunden är sexualitet eller om de helt enkelt inte tycker att paret i fråga tar en vigsel tillräckligt på allvar av trosskäl, utan att det bara är ett spel för galleriet. Hur många av alla de par som vigs i kyrkan är egentligen ute efter Guds välsignelse? Jag tror tyvärr att alldeles för många ser det mer som en sjysst gratis lokal som passar fint ihop med den vita klänningen.

Hur mycket jag än tycker att kyrkan ska välkomna alla människor, så har jag ändå respekt över att det är en kyrka, och vilka ceremonier de utför har staten ingenting att göra med (så länge de inte börjar offra småbarn, men det är en helt annan diskussion).

Istället så borde myndighetsutövning faktiskt tillfalla staten. Det juridiska avtal en vigsel innebär ska staten ha hand om och stifta, och sedan ska människor få genomföra precis vilka ceremonier de vill. Att en myndighetsutövande person skall få neka att utföra en vigselakt till en viss grupp människor är inte okej, medan andra myndighetsutövande personer blir tvingade. Den juridiska vigseln borde inte innebära mer än att två personer skriver på ett papper, och ett skriftligt avtal borde också vara säkrare än ett muntligt “ja” iklädd vit gigantisk klänning/frack.

Så avskaffa kyrkornas vigselrätt. Låt staten ha hand om juridiken, och sen kan varje trossamfund själva få bestämma vilka ceremonier man vill ha, och vilka människor de ska omfatta. Då kanske de kyrkliga äktenskapen kan få handla om det de var tänkta till från början (Guds välsignelse), och så slipper vi statligt sanktionerad diskriminering.

Även postat på FFF