Nu har regeringen satt ner foten angående den utlovade miljöbilspremien.

Jag tycker inte att miljöbilspremie är någon bra idé över huvud taget, det bästa hade varit om den inte blivit av alls. Minst miljöpåverkan blir det om man inte kör bil alls, men det utgår ingen premie för det. Dessutom är gränsen för vad som räknas som miljöbil tämligen godtyckligt satt, och det blir en olycklig tröskeleffekt (läs mer här). Vidare så bör miljöpolitiken bygga på att de som förorenar får betala (d.v.s. att internalisera externa kostnader, läs mer här), och inte att de som förorenar lite mindre får betalt för det.

Nåväl, eftersom det nu blir en miljöbilspremie så ska vi titta närmare på hur den är utformad. De som köper en miljöbil får en premie på 10000:- av staten. Miljöbil definieras enligt en förordning om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar:

  • Konventionella bensinbilar kan räknas som miljöbilar om de är mycket bränslesnåla, d.v.s. släpper ut max 120 gram koldioxid per km. Det är rimligt eftersom det är viktigt med en utveckling mot bränslesnålare bilar.
  • Dieselbilar räknas som miljöbilar enligt samma regel förutsatt att de även uppfyller krav på låga partikelutsläpp. Det är bra att man har krav på partikelutsläpp, men tyvärr saknas här krav på kväveoxidutsläpp. Då dieselbilar lättare uppfyller kravet på låga koldioxidutsläpp, men vanligtvis släpper ut betydligt mer kväveoxider än bensinbilar så riskerar detta leda till ökade kväveoxidutsläpp. Det är inte bra då kväveoxider är både hälsofarliga och orsakar försurning.
  • Etanol- och gasbilar räknas som miljöbilar om de uppfyller vissa krav på bränslesnålhet (mindre strikta krav än för bensin/dieselbilar). Det är bra att man har krav på bränslesnålhet, men man borde ställa samma krav som på bensin/dieselbilar. Eftersom etanol- och gasbilar kan köras på vanlig bensin också är det dumt att särbehandla dessa bilar, det räcker gott att ha lägre skatt på alternativa bränslen.
  • Elbilar räknas som miljöbilar om de uppfyller vissa krav på energieffektivitet. Det är bra.