Ta över en del av diktaturernas frekvensband

Jörgen Modin