SVT har ju kört en kampanj om fri television, och är stolta över sin roll i public service. Problemet är att public service behövs mer i andra delar av världen, och SVT är därför felallokerat. Det vore billigare i Sverige att köpa in programtid på kommersiella kanaler för public service-innehåll, och producera detta av små oberoende bolag. Kvar står vi då med SVT:s stora produktionsapparat, som bör användas för att ge public service till människor i de ofriaste länderna. Detta för att ingå i ett av utrikespolitikens 4 mål.

Ofria språkområden

En del länder som är ofria, såsom Kuba och Nordkorea, har ändå potentiellt tillgång till mycket fri television på sitt språk, i Kubas fall hela den spansktalande världen.

Men det finns också språkområden, såsom det arabiska, där det trots lansering av nya fristående kanaler nog saknas mycket som bör innefattas i public service vad gäller objektivitet och folkbildning.

Samtidigt har Sveriges Television stora produktionsresurser och Sverige har en stor arabisktalande befolkning, bland vilka många intellektuella (definierat som människor som är duktiga på att strukturera och kommunicera), på ganska kort tid kan börja bidra till program av bra kvalitet. Man bör samordna detta med de försök som redan finns, av t ex Layalina Productions, Inc.
Detta innebär också att SVT kommer att insorteras under utrikesdepartementet.

Bara arabiska?

Nej, man bör göra en koll av vilka länder som

  1. Är mest ofria
  2. Saknar god public service i sitt språkområde

Andra språk som kan komma på tal är t ex ryska, och en uppsjö mindre språk, och även en del andra språk än ryska som är stora. Här kommer vi att ha stor nytta av människor med dessa språkkunskaper, boende i Sverige.

Programmens innehåll

Till en början kommer det att vara svårt att hitta distributionskanaler och man bör därför prioritera att göra program som står sig över lång tid, dvs folkbildande, snarare än nyhetsbevakning. Youtube och motsvarande kan ju användas direkt för internetdistribution dock.