Det finns flera skäl till att semesterlagen bör reformeras.

Systemet med semesterlön och semesterersättning är onödigt krångligt att administrera för arbetsgivaren och svårt att begripa för arbetstagaren. Det bör förenklas radikalt genom att den anställde helt enkelt får samma lön som vanligt under semestern. Då behöver löneavdelningen inte befatta sig med semestrar och det blir mycket enklare att hantera. De innebär att den totala årslönen blir något lägre, vilket bör kompenseras genom att den ordinarie månadslönen höjs i motsvarande mån.

Idag får man vanligtvis lite mer betalt när man har semester än annars, vilket troligtvis motiveras med att arbetstagaren ska få lite extra pengar att lägga på en semesterresa. Det är dock en förlegad paternalistisk inställning. Vuxna människor bör betros att själva spara ihop pengar till eventuella semesterresor.

Vidare bör arbetstagaren få större rätt att själv välja när semestern ska tas ut. Varje arbetstagare bör individuellt få bestämma vilka dagar han/hon ska ha semester, förutsatt att det anmäls till arbetsgivaren minst en månad i förväg. Detta gäller både när semestern ska tas ut och hur den ska fördelas (enstaka dagar eller flera veckor på en gång). Det kan tyckas att detta skapar svårigheter för arbetsgivare att planera sin verksamhet, men jag tror inte att det blir markant svårare än idag. Arbetsgivare måste i vilket fall kunna hantera att arbetstagare är frånvarande från jobbet när som helst p.g.a. sjukdom, och det sker ofta helt utan förvarning.

Möjligtvis bör man begränsa rätten så att man inte får ta ut mer än fyra veckor semester sammanhängande, om inte arbetsgivaren godkänner det.

Arbetsgivare som med stöd av dagens regler är oflexibla när det gäller att bevilja semester när arbetstagarna vill (inte sällan offentliga arbetsgivare) brukar ofta skjuta sig i foten. Det förekommer att folk sjukskriver sig (utan att ha giltiga skäl till det) istället för att ta ut semester om de vill vara lediga under en period då man normalt inte har semester. Då tvingas arbetsgivaren hantera deras frånvaro utan förvarning istället för med en månads förvarning. Om de vet att arbetsgivaren troligtvis inte kommer bevilja semester så bryr de sig inte ens om att försöka, de mörkar istället eftersom det skulle se misstänkt ut att sjukskriva sig när man hade tänkt ha semester.

Undantag från rätten att själv välja när man ska ha semester bör dock göras från arbeten som är tydligt säsongsbetonande. Det tode inte vara svårt eftersom säsongsarbeten redan idag särbehandlas i arbetsrättshänseende.

Det gamla konceptet industrisemester, d.v.s. att alla på en arbetsplats har semester i flera veckor samtidigt, är förlegat och bör förpassas till historiens skräphög. Semester bör inte nödvändigtvis ses som några veckor på sommaren då man gärna reser bort. Semester bör ses som att man av något skäl vill vara ledig från jobbet under en kortare eller längre period. Om man sen vill ta ut den som fyra sammanhängande veckor på sommaren, enstaka dagar utspridda under året, åka till Australien i februari, eller på något annat sätt bör vara helt upp till varje individ att bestämma.


6 kommentarer till “Reformera semesterlagen”  

 1. 1 Johan Richter

  Din argumentation för att ytterligare inskränka avtalsfriheten på arbetsmarknaden är märkbart svag . Varför ska arbetstagaren ha rätt att ta ut semester när den vill utan hänsyn till arbetsgivarens planering? Och tror du en sådan rätt kommer försämra eller förbättra arbetslöshetssituationen i Sverige?

 2. 2 Mikael Ståldal

  Johan,

  som jag skrev så tror jag inte att detta kommer att kommer att leda till en märkbar försämring för de flesta arbetsgivare, eftersom de ändå måste hantera att deras anställda blir sjuka när som helst utan förvarning. Jag tror inte att detta kommer ha någon märkbar effekt på arbetslöshetssituationen.

  För övrigt så är semesterlagen semidispositiv gentemot kollektivavtal. Alltså skulle den föreslagna reformen innebära en maktförskjutning från centrala fackförbund till enskilda arbetstagare, utan att nödvändigtvis försvåra för arbetsgivarna (som ändå tvingas in i kollektivavtalen).

 3. 3 Björn Holmgren

  Mycket bra förslag! Slopa allt och höj lönen så det blir /- noll. Dessa lagar härstammar från forntiden och har inget i ett modernt samhälle med vuxna människor att göra.

 4. 4 Jobbe

  Instämmer helt i förslaget. Sitter och ska göra första löneutbetalningen från företaget. Fy bubblan vad krångligt det verkar! Samma månadslön varje månad och låt vuxna människor själv ta ansvar för att lägga undan till semestern.

 1. 1 Välj helgdagar själv at Bloggregeringen

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.