I DN kan man nu ikväll läsa att Ryssland ställer in energileveranserna till Estland: Ryssland stoppar energi till Estland. Ryssland skyller på tekniska problem, som ingen tror på. Estland måste nu få energi från väst, och tänk om vi hade haft fler kärnkraftverk inom EU för att hjälpa dem?

EU kan inte förlita sig på Ryssland. Ryssland nuvarande “stabilitet” är byggt på en felaktig grund, som gör att de känner sig nödsakade att vara aggressiva. Vi kan inte vara beroende av dem.

(Och Sverige ska gå med i Nato. )


24 kommentarer till “Mer kärnkraft behövs för vår skull – och Estlands”  

 1. 1 Nisse

  Nu står ju Ryssland “allierade” för nästan 1/4 av hela världens produktion av uranoxid, så ett energibyte till skulle knappast hjälpa Estland. Känns lite insiktslöst och till och med smaklöst av dig att använda den Rysk-Estniska konflikten som slagträ för införandet av kärnkraft. Men i din drömvärld kanske man skulle dra igång Paldiski, ta det utarmade uranet och bygga en bomb som vi kan använda när vi krigar för Nato?

  Kom också ihåg att uran, plutonium, etc är ändliga resurser: ju fler kärnkraftverk som byggs, desto snabbare tar resursen slut och då har vi ju bara skjutit på problemet, eller?

 2. 2 Jörgen Modin

  Nu står ju Ryssland “allierade” för nästan 1/4 av hela världens produktion av uranoxid, så ett energibyte till skulle knappast hjälpa Estland.

  Det finns gott om uran, och det finns tekniker för att återanvända bränslet.

  Kom också ihåg att uran, plutonium, etc är ändliga resurser: ju fler kärnkraftverk som byggs, desto snabbare tar resursen slut och då har vi ju bara skjutit på problemet, eller?

  De flesta resurser tycks vara ändliga, men sedan kommer man på något som gör dem mindre så. Att mänskligheten överlever är ju i så fall också att skjuta på problemet?

  Just nu är Europa beroende av energi från Ryssland. Det är ingen teoretisk situation, och den kan inte lösas med teoretiska åtgärder. Kärnkraft är här och nu, är konkret, och skulle göra oss mindre beroende av olja och ffa kol, som har väldigt dålig miljöpåverkan.

  Om man ska hårdra ditt resonemang så borde vi slå ihjäl större delen av befolkningen och återgå till jägarstenåldern. Jag tror inte på den vägen. Jag är teknikoptimist, och utvecklingen de senaste 150 åren tyder på att jag har rätt.

 3. 3 Mikael Ståldal

  Nisse,

  Att vara beroende av uran från Ryssland är betydligt mindre problematiskt än att vara beroende av kol, olja eller naturgas från Ryssland. Anledningen är helt enkelt att man “tankar” ett kärnkraftverk med nytt uran en gång per år, och om det finns behov så är det inga problem att lagra uran för flera års drift. Och det är inte heller några problem att byta leverantör om Ryssland börjar trilskas.

  Kol, olja och i synnerhet naturgas behöver man i ett ständigt flöde och det är tämligen svårt att lagra flera års behov. Alltså kan Ryssland snabbt ställa till problem genom att strypa tillförseln.

  Kol, olja och naturgas är i högsta grad ändliga resurser, och om vi inte bygger mer kärnkraft så kommer vi (EU) vara fortsatt starkt beroende av dem.

 4. 4 Robin Hood

  Låt den fria marknaden ta hand om riskerna med att handla med Ryssland, de kommer att göra ett betydligt bättre jobb än den svenska staten. Förövrigt är det Tyskland och inte vi i Sverige som skall ha gasen. Miljökacklandet känns ungefär lika relevant som när Öresundsbron skulle byggas.

 5. 5 Mikael Ståldal

  Vad Robin Hood inte fattar är att den fria marknaden förutsätter att alla inblandade länder har regeringar som respekterar den fria marknaden. Det har inte Ryssland, och det är det som är problemet. Det bästa vore naturligtvis om Ryssland började respektera den fria markanden, och det ser dessvärre inte ut som om det kommer att ske i brådrasket.

 6. 6 Robin Hood

  Mikael Ståldal, jag betackar mig för förklaringar från din sida om vad jag fattar och inte fattar.

  Det går visst bra för privata företag att handla olja från ett antal olika förtryckarregimer världen över som använder oljan som maktmedel, trots att dessa förtryckarregimer inte respekterar den fria marknaden. Det kanske är du som inte fattar att vi inte behöver göra vår marknad mindre fri bara för att andra länder inte har en fri marknad.

  Och det är fortfarande inte Sverige eller svenska företag som är köpare av den ryska naturgasen, jag är helt övertygad om att tyskarna inte är i behov av svenskt förmynderi för att avgöra av vem de skall köpa naturgas av.

 7. 7 Lennart Regebro

  Robin, får jag fråga dig till vilken domstol du skall dra ett land när landet bryter mot ett handelsavtal?

 8. 8 Robin Hood

  Jag skall inte dra något land inför domstol. Jag känner inte heller att det är något som rör mig, dig eller Mikael Ståldal. De enda som behöver ta ställning till det är de som är intresserade av att köpa rysk naturgas (behöver jag upprepa detta fler gånger?), och det är knappast så att rysslands beteende är en hemlighet för dessa.

  Mikael Ståldals argument antyder att han tycker att svenska staten skall förhindra handel med länder som inte har en fri marknad.

  Det enda som kan ha bäring för Sveriges del i denna fråga är miljö- och säkerhetsaspekter. Argument som går ut på att Sverige skall vara förmyndare åt andra länder går rakt ner i pappeskorgen.

 9. 9 Lennart Regebro

  OK. Robin, får jag fråga dig till vilken domstol dom som har köpt naturgasen skall dra ett land när landet bryter mot ett handelsavtal?

  “Det enda som kan ha bäring för Sveriges del i denna fråga är miljö- och säkerhetsaspekter.”

  Men tänk, det är ju precis dom aspekterna vi har tagit upp. Vilken slump.

 10. 10 Robin Hood

  Visst, ni har tagit upp dessa aspekter, men det vi bråkade om nu var väl att ryssarna använder “vapnet” att sluta leverera gas, och då till någon annan än oss…

  Miljöaspekterna utreds och de säkerhetspolitiska aspekterna är det ingen som driver längre, förutom av de då som är emot gasledningen av helt andra skäl.

  Förövrigt är ledningen redan godkänd av EU.

 11. 11 Jörgen Modin

  >Visst, ni har tagit upp dessa aspekter, men det vi bråkade om nu var väl att ryssarna använder
  >“vapnet” att sluta leverera gas, och då till någon annan än oss…

  Europa är sammankopplat i ett elnät numera. Om de blir energikris någonstans kan du räkna med att priserna går upp här.

 12. 12 Lennart Regebro

  “Visst, ni har tagit upp dessa aspekter, men det vi bråkade om nu var väl att ryssarna använder “vapnet” att sluta leverera gas, och då till någon annan än oss…”

  Nej, till oss. Vilket är en säkerhetsaspekt.

  “de säkerhetspolitiska aspekterna är det ingen som driver längre,”

  Jo, tydligen.

 13. 13 Robin Hood

  Lennart (Marjasin) Regebro, du gillar att klippa och klistra va?

 14. 14 Nisse

  > De flesta resurser tycks vara ändliga
  Vind och vatten lär ju inte ta slut i första taget.

  > Just nu är Europa beroende av energi från Ryssland.
  > Det är ingen teoretisk situation, och den kan inte lösas
  > med teoretiska åtgärder. Kärnkraft är här och nu, är
  > konkret, och skulle göra oss mindre beroende av olja
  > och ffa kol, som har väldigt dålig miljöpåverkan.
  Det finns faktiskt andra energikällor än de du räknar upp. Energikällor som inte kräver ett beroende av någon. Vågkraftverk är kanske inte lämpade för Östersjön, men vindkraft, solkraft (fungerar i alla fall halva tiden här på norra halvklotet), mark- och vattenvärme. Dessa energikällor är inte ändliga och de medför inga risker. Hur glad man än är i kärnkraft kan man inte bortse från att det finns risker och problem med det. Allt kostar pengar att bygga, så även kärnkraftverk.

  > Om man ska hårdra ditt resonemang så borde vi slå ihjäl
  > större delen av befolkningen och återgå till jägarstenåldern.
  Va?

  > Att vara beroende av uran från Ryssland är betydligt
  > mindre problematiskt än att vara beroende av kol,
  > olja eller naturgas från Ryssland. . . . Och det är inte
  > heller några problem att byta leverantör om Ryssland börjar trilskas.
  Men man kan ju bygga energiverk som inte kräver en leverantör istället. Det måste ju ändå vara bättre?

  > Kol, olja och naturgas är i högsta grad ändliga resurser,
  > och om vi inte bygger mer kärnkraft så kommer vi (EU)
  > vara fortsatt starkt beroende av dem.
  Om man ska agera för att slippa beroenden (av ändliga resurser, av struliga leverantörer, etc.) så är det väl bättre att investera pengarna i en mindre riskfylld produktion som dessutom eliminerar problemet med leverantörer (förutom av själva kraftverken, men det problemet har vi ju hur vi än vrider och vänder på det).

 15. 15 Jörgen Modin

  Nisse, du blandar citat från mig och Micke i dit svar, vilket gör det svårt att följa.

  De alternativa energikällor som du räknar upp räcker inte för att täcka våra energibehov. Kul att se att du inte är teknikfientlig, dock. I ditt första inlägg listade du inga alternativ. Energikällor som går på solkraft är bra, om man kan få någon vettig ekonomi på det.

  Du får nog skissa på ett helhetsgrepp för att vara trovärdig i diskussionen, tycker jag. Hur många vindkraftverk ska byggas? Hur många solpaneler? Vilken metod för energilagring ska användas? Vad kommer allt att kosta? Hur många TWh ska det ge?

 16. 16 Nisse

  Jörgen, jag vet inte varför jag ska redovisa siffror, men det kan jag göra. Ca 5000 stora vindkraftverk producerar lika mycket energi som en typisk svensk reaktor, utspritt på flera vindkraftparker är inte det speciellt mycket. Vad jag ser framför mig, däremot, är en omställning av energiproduktion OCH användning.

  1. Berg-, vatten-, sol- och markvärme, dels för uppvärmning av individuella bostäder, kranvatten och fjärrvärmesystem istället för eluppvärmning, i den utsträckning det är möjligt.

  2. Ett överlag energisnålare samhälle, vilket vi redan idag går emot för enskilda produkter. Det handlar inte om teknikfientlighet, utan snarare en optimism om att det faktiskt går att göra lika bra produkter utan att de använder samma mängder energi. Det tjänar alla på förutom energibolagen.

  3. Solpaneler kan användas i stor utsträckning–visserligen i dagsläget dyra att tillverka, men tillgång och efterfrågan har ju effekt på det mesta prismässigt.

  4. Ett bättre utnyttjande av den energi vi ändå alstrar, som t ex sopförbränning.

  För mig handlar det om en mix av nytänkande, efterfrågan och ett bättre resursanvändande: nybyggen och renovationer ska utnyttja förnyelsebar energi, mer forskning inom förnyelsebar energi ger billigare verk, etc. Jag ser stora risker med kärnkraft: dels brytningen, frakten, den mänskliga faktorn vid produktionen, förvaring, tillsammans med hotet om vad uranet kan användas till istället för kärnkraft (tänk Iran).

  Ett EU som satsade på “alternativa” energikällor skulle kunna göra underverk. Vi har ju en god del av Atlanten att utvinna energi ur, stora landområden där både vind och sol skulle kunna utnyttjas. Och slutligen, en sänkning på 10 % av vår energikonsumtion skulle som grädde på moset göra ekvationen fullständigt realistisk.

 17. 17 Mikael Ståldal

  Nisse,

  EU har inte alls “stora landområden”. Tvärt om är EU relativt tättbefolkat och en storsatsning på sol, vind eller biobränslen riskerar konkurrera med annan markanvändning. Att utnyttja “stora landområden” kan funka i Australien eller Sahara, men inte lika enkelt i EU där man även vill använda marken för bostäder, jordbruk, etc.

  Nåväl, det är vällovligt att satsa på förnybara energikällor och energibesparing. Det behövs. Men det finns ingen konflikt mellan detta och kärnkraft. Vi har väldigt mycket fossila bränslen som vi vill bli av med.

 18. 18 Lennart Regebro

  “Ca 5000 stora vindkraftverk producerar lika mycket energi som en typisk svensk reaktor, utspritt på flera vindkraftparker är inte det speciellt mycket”

  Jo, det är uppot hundra vindkraftparker. Detta för EN reaktor. Det lät inte som ett realistiskt alternativ, varken ekonomiskt, eöller platsmässigt . Inte ens om tiondelen så många vindkraftverk behövs så skulle det vara ett realistiskt alternativ att helt ersätta både kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft.

  Vi behöver vindkraftverk OCH kärnkraft.

 19. 19 Nisse

  Vindkraft är en pusselbit i ett större resonemang. EU har visst stora landområden, framför allt här i norr, men också i Spanien, Frankrike, Skottland, Portugal och sydöstra Europa; dessutom kan man gott bygga på höjden och utnyttja yta som annars inte används (tak, väggar). Dessutom är vågkraftverk något väldigt spännande som skulle kunna användas längs kustremsan mot Atlanten. Realistiskt blir vad man vill ska bli realistiskt.

  Hela mitt argument bygger på att:
  a) det konsumeras för mycket energi i dagsläget. Utveckling ger energisnålare produkter, medvetenhet förbrukning ger lägre förbrukning, etc.

  b) även om förnyelsebar energi idag är dyrare per kWh så kommer investeringskostnaderna sjunka i takt med utbyggnaden samtidigt som verken kommer bli effektivare. Underhåll och säkerhetsarbete kan rimligen inte vara dyrare per kWh än för ett kärnkraftverk. “Råvaran” är gratis till de verk jag argumenterar för ska byggas.

  c) att man ställer om hur man använder energi: man behöver inte nödvändigtvis utvinna elektricitet för all uppvärmning.

  d) att man använder den energin man producerar.

  e) att sluta tänka i gamla banor ger nya idéer.

  Dessutom är det vanligt att själva brytningen av uranet medför koldioxidutsläpp och frakten är ofrånkomlig. Jag tror att diskussionen började kring leveranstrassel och om det nu är så som det hävdas ovan att leverans inte är ett överhängande hot för uran, så måste rimligen brist på vind och sol vara ett än mindre hot.

  Jag tar till mig av era argument och tycker fortfarande att kärnkraft inte är det optimala valet. Även om man kan återvinna utarmat uran så finns det en gräns för hur länge man kan göra det också. Ska man satsa på något långvarigt så är det foskning inom förnyelsebara energikällor och implementation av densamma.

  Och för att fortsätta med siffrorna och krydda med teknikoptimism och reducerat behov av energi: idag skulle 5000 vindkraftverk enligt kalkylen ovan motsvara 5% av Sveriges elenergi. Med en sänkt elförbrukning skulle den andelen stiga. Med bättre uppvärmning (vilket i sin tur skulle leda till ännu lägre elförbrukning) skulle den stiga ännu mer. Med ett bättre tillvaratagande av den energialstring som ändå sker skulle den stiga ännu någon procenthalt. Lägg sedan på den högre effekt som utvecklingen av vindkraftverk sannolikt kommer att ge och bygg sedan 5000 till verk. Jag gissar på att vi är uppe runt 35% av energibehovet då. Sen räknar jag med att verken blir än mer effektiva och sen är det bara att fortsätta räkna. Vindkraft är det som diskuterats mest, men solkraft (som på intet sätt har nått sin fulla potential idag), vågkraft som testas entusiastisk men fortfarande är i experimentstadiet (med mer resurser till utveckling kommer det bli en enormt bra energikälla), etc kan inom ett fåtal år höja den siffran markant.

  När det gäller framförallt Estland och Sverige (tillsammans med många andra länder i EU) som båda har stora ytor och är relativt glesbefolkade tror jag att förnyelsebar energi (tillsammans med bättre användning av alstrad energi, sänkt förbrukning och smartare uppvärmning) inom 10 år skulle kunna stå för 100% av elförsörjningen. Visst, resonemanget bygger delvis på en teknikoptimism men också på realistiska siffor.

 20. 20 Lennart Regebro

  Allt du säger är strikt sett sant, men orealistiskt. För att höja procentandelen från 5% till 6% måste du sänka produktionen med 17%. Att säga att “Med en sänkt elförbrukning skulle den andelen stiga” är alltså naturligtvis strikt sett sant, men för att den andelen skall stiga signifikant måste vi halvera energiförbrukningen, vilket inte är realistiskt. Att sänka energiförbrukningen är möjligt, som du säger, men det kostar pengar. Och du vill samtidigt ersätta billig energi med dyr energi. Det kommer göra energianvändande väldigt dyrt, vilket inte är meningsfullt när det finns billig, ren energi att tillgå.

  “Lägg sedan på den högre effekt som utvecklingen av vindkraftverk sannolikt kommer att ge och bygg sedan 5000 till verk. Jag gissar på att vi är uppe runt 35% av energibehovet då.”

  För att åstadkomma det måste du sänka energianvändningen med betydlig mer än hälften. Det är totalt orealistiskt.

 21. 21 Mikael Ståldal

  Hur billiga och effektiva vindkraftverk än blir så är det högst tveksamt om det går att ha så mycket som 35 % vindkraft i elsystemet. Helt enkelt eftersom vindkraftverk bara ger el när det blåser (lagom mycket), och därför måste balanseras av andra kraftkällor. I Sverige är vi lyckligt lottade med mycket lättreglerad vattenkraft, men 35 % blir nog ändå svårt.

 22. 22 Mikael Ståldal

  Nisse skriver:
  “c) att man ställer om hur man använder energi: man behöver inte nödvändigtvis utvinna elektricitet för all uppvärmning.”

  Just precis. Därför vore det bra att bygga några kärnkraftverk där man utnyttjar kylvattnet som fjärrvärme. Så gjorde man i Sveriges första kärnkraftverk i Ågesta, och det funkade bra.

 23. 23 Mikael Ståldal

  Nisse skriver:

  “Dessutom är det vanligt att själva brytningen av uranet medför koldioxidutsläpp och frakten är ofrånkomlig.”

  Samma sak gäller för biobränslen, man använder arbetsmaskiner och fordon som drivs med bensin eller diesel för att avverka och frakta veden.

  Samma sak gäller för vindkraft, det går åt fossila bränslen när man tillverkar verket.

  För att jämföra så får man göra en livscykelanalys och se hur stor klimatpåverkan det blir per producerad kWh. Då kommer man fram till att kärnkraft ligger mycket bra till, bättre än biobränslen.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.