Nu slutar tullen att beslagta sk nätsprit i brist på konkreta direktiv. Det svenska alkoholmonopolet är på god väg att självdö medan vi lapar sol och tidningarna brottas med nyhetstorka.

Själv hade jag föredragit att vår nya regering initierat avvecklingen, men allt som oftast är det en kombination av slump, oklara direktiv och civilt motstånd som bryter ny mark. Vem minns inte murens snabba fall 1989?

Politikerna är någon annanstans, och tur är väl det. Mig veterligen var det bara moderaterna som ville avveckla systembolaget.


13 kommentarer till “Alkoholmonopolet avvecklas i det tysta”  

 1. 1 Tobias Schelin

  I en fullt liberal värld skulle det inte existera ett monopol inom någon marknad. Liberalismen tar egentligen ingen större hänsyn till sociala aspekter och konsekvenser – detta överlämnas istället åt anhängaren att själva göra initativ till. Vissa väljer att göra det, och andra inte. I diskussionen om alkoholpolitiken anser jag att man som liberal bör kunna tänka utanför de liberala ramarna och se konsekvenserna av att avreglera alkoholmarknaden till att släppa in fria privata aktörer som ICA och Konsum. Det främsta skälet till detta skulle så klart vara folkhälsan och brottsligheten.

  Innan man avreglerar borde man, vilket EU nu inte har gjort, betänka att beslutet riskerar att leda till högre alkoholkonsumtion bland ungdomar, men också bland vuxna. Detta riskerar att i sin tur leda till att alkoholberoendet ökar och att fler tillslut också går vidare till tyngre droger. Därefter måste man göra en avvägning som utgår ifrån om det är värt det bara för att hålla kvar vid ideologiska principer.

  Jag hävdar inte att vi ska överge ideologin som helhet, men jag hävdar att vi idag måste tänka utanför ramarna och se problemen som de är. Problemen är inte liberala.

 2. 2 Attila

  Vi människor måste växa upp, och ta ansvar för våra handlingar. Vänner, släktingar, partners har tillika ett stort ansvar, när någon i omgivningen är på glid. Vi är vana vid att myndigheter (staten) griper in – eller rättare sagt – vi HOPPAS och förväntar oss att staten ska ingripa. Detta sker alltför ofta när det redan är försent.

  Jag är övertygad om att en liberal värld med starkare civilsamhälle och mindre politikermakt skulle minska missbruk och missbruksrelaterat våld etc.

  Det är sant som du säger, problemen är inte liberala – de kanske är konservativa eller socialistiska? Politiker har väldigt sällan lyckats ändra grundattityden hos människor; trender och attitydförändringar gror där statsmakten minst anar det.

 3. 3 Lennart Regebro

  “Det främsta skälet till detta skulle så klart vara folkhälsan och brottsligheten.”

  Javisst, men varför skulle brottsligheten öka för att man får köpa vin på Konsum? Jag ser inte kopplingen. Folkhälsan antas vara i riskzonen för att folk antas dricka mer om det blir enklare att få tag på alkoholen, och det är klart att det blir enklare om man får mer utskänkningsställen, men påverkar det nämvärt, eller är det stora hindret priset? Försvaret för svensk alkoholpolitik har främst varit att man skall ha ett högt pris för att sänka alkoholism och öka folkhälsan. Kommer verkligen ett ökat antal utskänkningsställen men med samma höga priser vara så katastrofalt?

  Och en sak man kan göra där för att se vad som händer, är att bara tillåta vin och öl-försäljning. Det är trots allt spriten som är det stora problemet i svensk alkoholkultur. Kommer vi verkligen få mer alkoholister för att man kan köpa vin på konsum? Eller kommer kommer man vrida alkoholkulturen mot en mer hälsosam “ett glas öl om dagen” istället för att man fylledricker på helgen? Det är svårt att säga om man inte prövar.

 4. 4 Tobias Schelin

  Attila: Människor är generellt sett duktiga på att ta ansvar för sina liv. Jag tror att en grundläggande drivkraft för oss är att vi vill agera som en normal individ och göra rätt för oss. Dock kan man inte tränga undan det faktum att människor ibland kommer på glid och brister i det individuella ansvarstagandet. Släkten kan då agera stöd, men kanske inte alltid reagera i tid. T.ex. är alkoholism något som är väldigt svårt att upptäcka av vänner och släkt – eller omgivningen för den delen. Alkoholismens inledningsskede borde också kunna vara det \”glid\” som du nämner. När detta har gått alldeles för långt så spelar det ingen roll hur mycket du pratar om individuellt ansvar – faktum kvarstår att flertalet alkoholister eller drogmissbrukare behöver hjälp för att vandra tillbaka till samhället som en nykter och trygg individ. Jag anser därför att även myndigheterna har ett ansvar att sträcka ut en hjälpande hand att underlätta för människor att komma tillbaka. Detta görs inte genom att vi etablerar alkoholen i butiker som ICA, Konsum, Lidl etc. där människor till vardags går för att handla sin mat. Du tror inte att det är tillräckligt jobbigt att som nybliven nykter alkoholist vandra förbi Systembolaget och hålla mot frestelsen att gå in och handla och dricka?

  Jag tror inte att alkoholpolitiken kan betraktas ur ett liberalt perspektiv. Vi vet att människor rent generellt är bra på att ta hand om sig själva, men vi vet också att det finns skeden i livet där människor brister i detta ansvarstagande. Därför måste vi också ta detta i beaktning och se till att vi tar ett socialt ansvar samtidigt som vi ändå delger människor största möjliga individuella frihet att konsumera och agera fritt.

 5. 5 Tobias Schelin

  Lennart Regebro:
  Diskussionen om Systembolaget och EU:s beslut gällande privat import sträcker sig mycket längre än att man ska kunna köpa en flaska vin på Konsum. Med en avreglerad alkoholpolitik kan du kliva in hos din lokala handlare och köpa helgens partydrinkar i stort sett vilken tid som helst på dygnet. Tillgången på alkohol kommer rent generellt sett att öka. En ökad tillgång till alkohol leder också till ökad konsumtion, enligt UNF och IOGT-NTO. Enligt uppgift bevisades detta bl.a. av reformen där Systembolaget medgavs rätten att utöka sina öppettider till söndagar. Konsekvensen av detta kan antas vara att ökat alkoholberoende, fler barn som blir tvugna att växa upp med alkoholiserade föräldrar, ökad brottslighet med problem som t.ex. fler inslag av “domestic violence” (du får ursäkta min brist i det svenska ordspråket) etc.

  Jag tror att konsumtionen kommer att öka när tillgängligheten till alkohol ökar. Vi såg ju t.ex. att konsumtionen ökade i samband med att Systembolaget förändrade sina öppettider. Därför är det nog så att det inte endast är priset som har en avgörande faktor är. Faktum är att jag tror att den mest avgörande faktorn är tillgängligheten, även om priset garanterat lär ha en viss effekt också.

  Ja, det är svårt att tala om i förväg hur attityden hos människor kommer att förändras om vi inleder med att endast tillåta vin- och ölförsäljning i andra butiker än Systembolaget. Det är mycket möjligt att vi kan få en positivare attityd till alkohol. Motsatsen är dock att det blir sämre och problemen med alkoholkonsumtionen ökar yttligare. Jag är inte beredd att inleda en sådan prövning med tanke på att det kan få oerhört tragiska konsekvenser för människor som inte borde få lida av att människor missbrukar alkoholen.

 6. 6 Mikael Ståldal

  Tobias:
  Frågan är om det är rätt att begränsa alla människors frihet (att köpa alkohol när och var de vill) bara för att en minoritet av alkoholister har problem?

  I synnerhet om vi inte är säkra på att det faktiskt leder till större eller mindre problem i det stora hela. Du säger att du inte är beredd att testa för att det kan få “oerhört tragiska konsekvenser”, men det kan ju bli tvärt om och då är det din linje som ger mest lidande.

 7. 7 Tobias Schelin

  Mikael Ståldal:

  När en reform genomförs bör man självklart se över hur den påverkar individernas frihet. Går förändringen ut negativt över alla människor eller kan den leda till något gott, vilket försvarar att man t.ex. tvingas ta lägga den över ansvarsfulla och “fungerande” människor. Detta blir givetvis en svår avvägning när det gäller alkoholpolitiken. Samtidigt kan man betänka hur motsatsen, dvs. att ta bort den reglerade alkoholmarknaden, påverkar den individuella friheten.

  Är det frihet för barnet som lever med två alkoholiserade föräldrar och varje dag får stryk?
  Är det frihet att vara nerkörd i ett beroende och inte kunna ta sig upp ur det med egen kraft?
  Är det frihet för kvinnan som blir slagen av sin alkoholpåverkade man i hemmet?

  Det är sant att det är en minoritet av alkoholkonsumenterna som har problem. Sätter man det i ditt perspektiv så skulle vi inte kunna rättfärdiga dagens reglerade alkoholmarknad. Då uppstår dock frågan om vi kan förbjuda människor att t.ex. vid enstaka tillfällen inta tyngre droger.

  Frihet borde vara mer än endast den enstaka individens frihet. Den liberala friheten slutar, som bekant, där den andres frihet börjar. Därför är det mycket intressant att diskutera begreppet.

 8. 8 Lennart Regebro

  “Du tror inte att det är tillräckligt jobbigt att som nybliven nykter alkoholist vandra förbi Systembolaget och hålla mot frestelsen att gå in och handla och dricka?”

  Du vill alltså organisera samhället så att nyblivet nyktra alkoholister inte skall utsättas för vissa frestelser. Frågan är varför det är just enbart nyktra alkoholister som skall skyddas på det sättet. Givet är ju att man skapar speciellt butiker för tobak för att inte fresta dom som försöker fimpa. Personligen hade det varit mig mcyket hjälpsamt för min hälsa om man gör det krångligt att köpa saker med hög kolhydrat-halt. Jag inser att det är inte är att jämföra med alkoholism, kanske, för mina dåliga levervärden är ju inte effekt av en drog utan övervikt, vilket ju inte påverkar resten av mitt liv speciellt negativt.

  Och dessutom skulle jag nog gärna, som Mikael implicerar, ha något slags bevis på att det verkligen hjälper folk att nyktra till. Jag vet inte, men på nåt vis har jag svårt att tänka mig att det är synen av ölburkar på Ica som får folk att återfalla till akoholismen.

  “t.ex. fler inslag av “domestic violence””

  När man först införde lördagsstängt på systemet blev det ingen minskning av våld alls. Utom just på lördagar, då. Men det blev mer på andra dagar istället, så att tillgängligheten skulle påverka detta verkar tveksamt.

  “Är det frihet för barnet som lever med två alkoholiserade föräldrar och varje dag får stryk?
  Är det frihet att vara nerkörd i ett beroende och inte kunna ta sig upp ur det med egen kraft?
  Är det frihet för kvinnan som blir slagen av sin alkoholpåverkade man i hemmet?”

  Nej. Bevisa nu att det blir en signifikant ökning av detta om Ica får sälja vin. Och ställ inte upp en falsk dikotomi genom att hävda att vi antingen har systembolag eller komplett avreglering, för det finns hur många gradvisa möjligheter däremellan, inklusive att man tillåter butiksförsäljning av enbart vin, vilket som jag resonerade ovan mycket väl skulle kunna hjälpa till att MINSKA problemet genom att göra vin enklare tillgängligt än sprit.

  Mig veterligen har man inte prövat detta i nån större utsträckning, och därför är det svårt att veta om man inte prövar. Så då tycker jag att vi skall göra det, istället för att sitta här och spekulera.

 9. 9 Tobias Schelin

  I diskussionen om den svenska alkoholmarknaden anser jag att vi bör underlätta för nyktra alkoholister i deras vardag, ja. I alla fall i inledningskedet. Givetvis finns det självklart andra aspekter som kan vara att förhindra ökad tillgänglighet, vilket inte uppfylls genom att ta bort Systembolaget och slänga ut deras varor i butikerna. Varför jag är negativ till ökad tillgänglighet framgår i tidigare svar i debatten. Jag utgår ifrån att jag inte behöver repetera dessa.

  Din jämförelse mellan alkohol och tobak, eller alkohol och hög kolhydrathalt. De stora effekterna av alkoholberoendet är långt ifrån att likna vid tobaksberoende. Du behöver t.ex. inte en intensiv behandling på klinik för att bli av med ditt beroende av tobak – vilket däremot alkoholister i de allra flest fall är i behov av. Detta borde visa vilken “substans” som ger mest avtryck. Såvitt jag vet finns det heller inget samband mellan tobak och brottslighet, vilket det finns mellan alkohol och brottslighet. Sambandet är t.ex. så enkelt som våld utanför krogarna eller att vissa berusade män slår sin fru i hemmet när de har druckit.

  Eftersom debatten gällande den svenska alkoholmarknaden i grunden handlar om Systembolagets existens eller nedmonterande så har jag medvetet valt att inte föra debatten utifrån principen att man endast ska kunna få sälja öl och vin. EU:s beslut handlar ju dessutom om fri import – oavsett om det är öl, vin eller sprit. Men det må hända att vi inte ser en märkbar ökning om man endast släpper på vinet. Å andra sidan hävdar t.ex. Gudrun Schyman att alkoholismen i många fall kan börja med t.ex. en flaska vin vid middagarna och sedan eskalera. De så kallade lådvinerna har hon angripit ganska ofta. Bakom sig har hon IOGT-NTO som har hög trovärdighet.

 10. 10 Attila

  Schelin: Om inte släkten, vänner, partners upptäcker missbruket – vem kommer då att göra det? Staten?

  Klart att missbrukare ska ha hjälp, men eftersom offentliga inrättningar misslyckats med både missbruksvården, psykvården så bör vi se oss om efter andra lösningar.

  Det offentliga förväntas sköta allt från parkstädning, skötsel av simhallar, psykvård till hjärnkirurgi. Staten kan inte vara bäst på allt. Det märker man snabbt under en rundtur i Stockholms tunnelbana.

 11. 11 Lennart Regebro

  “Din jämförelse mellan alkohol och tobak”

  Jag gjorde ingen sådan jämförelse alls. Explicit påpekade jag faktiskt att jag INTE sa att det var samma sak. Min poäng var att om man måste skydda nyligen nyktra alkoholister, varfr skall man inte skydda nyligen rökfria rökare eller bantande godisgrisar? Var går gränsen? När skall staten agera storebror och när skall staten inte göra det? Och var finns det vetenskapliga stödet för att vinflaskor i butiker ökar återfallen?

  “Såvitt jag vet finns det heller inget samband mellan tobak och brottslighet, vilket det finns mellan alkohol och brottslighet. Sambandet är t.ex. så enkelt som våld utanför krogarna eller att vissa berusade män slår sin fru i hemmet när de har druckit.”

  Att det finns ett samband mellan alkohol och brottslighet betyder inte att det finns ett samband mellan tillgänglighet och brottslighet, vilket jag ju redan har påpekat: Hustrumisshandeln gick inte ner bara för att man stängde systemet på lördagar. Det bara flyttade till andra dagar.

  Kort sagt: Du drar slutsatser du inte har något stöd för, och ibland går direkt emot viss praktisk erfarenhet, och använder dom ogrundade slutsatserna för att argumentera mot att pröva om dina slutsatser är korrekta eller inte.

 12. 12 Mikael Ståldal

  Tobias kör det gamla vanliga argumentet:
  “Är det frihet för barnet som lever med två alkoholiserade föräldrar och varje dag får stryk?
  Är det frihet för kvinnan som blir slagen av sin alkoholpåverkade man i hemmet?”

  Men faktum är att både barn och kvinnor får stryk av alkoholiserade fäder (och mödrar) respektive män trots att vi har systembolag. Om man ska ta detta argument på allvar så hamnar vi på ett sluttande plan som leder till mindre och mindre öppettider på systemet, motbok och tillslut till totalförbud för alkohol.

  Som Lennart påpekar så finns det många mellanlägen mellan dagens system och en total avreglering. Hur kan du vara så säker på att just dagens system är den optimala avvägningen?

  Tobias skriver vidare:
  “Är det frihet att vara nerkörd i ett beroende och inte kunna ta sig upp ur det med egen kraft?”

  Det argumentet köper jag inte alls! Att vissa människor inte kan hantera friheten utan att skada sig själva kan aldrig motivera att man minskar friheten för alla. Visst ska vi hjälpa dem som fastnar i beroende, men inte genom att minska friheten för alla.

 13. 13 Ola Berg

  “Att vissa människor inte kan hantera friheten utan att skada sig själva”

  Argumentet lyder inte så, argumentet lyder: “vissa människor kan inte hantera friheten utan att skada andra”.

  Hur blir det då?

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.