Lagen om fastställande av könstillhörighet är från 1972, alltså vid början av ett decennium under vilket svensk vänster demonstrerade mot homosexualitet som borgerlig dekadens. Värre än att lagen är gammal är att den tagit form av dåtidens diskriminering: den som vill byta kön måste vara ogift, svenskt medborgare – och dessutom steril.

Flera riksdagspartier är för att slopa kravet på att man måste vara ogift och det är högst rimligt. Två människor som vill leva tillsammans både före och efter den enes (eller bådas) könsbyte ska naturligtvis inte tvingas att skilja sig och gifta sig igen. Även kravet på medborgarskap är på väg bort och vänner av upplösta gränser tackar för det. Frågan är vad som händer med sterilitetskravet.

Bakgrunden till kravet på sterilitet är helt enkelt att man på 70-talet inte ansåg att personer med osäker könsidentitet var särdeles lämpligt föräldrameterial. Trots att värderingarna kring könsidentitet, sexualitet och föräldraskap är helt andra i dag, har kravet levt kvar och nu tvingas den transsexuella till byteshandel – om du vill byta kön måste du ge upp din potential att bli förälder.

Att ta bort könskörtlarna, vilket de allra flesta gör vid operationen, är inte nödvändigtvis detsamma som att ta bort en önskan om att kunna bli förälder. Som en jämförelse kan nämnas att den som riskerar sterilitet som en följd av sjukdom eller behandling, erbjuds spara könsceller för att bevara möjligheten att bli biologisk förälder. Transsexuella är tekniskt sett inte i lag förbjudna att göra detsamma, men praxis är att de inte tillåts med hänvisning till att de inte är lämpliga som föräldrar.

Den så kallade könstillhörighetsutredningen kommer att ägna året åt att nagelfaras av remissinstanserna. Redan nu verkar det dock som att socialdemokraterna och miljöpartiet kommer att rösta för ett förslag om att tillåta att könsceller sparas. I andra partier tvekas det och i somliga tvekas det mer än i andra.

Regeringen bör föreslå riksdagen att transsexuella får spara könsceller, att kravet på medborgarskap slopas eller ersätts med en regel om viss boendetid i landet samt – naturligtvis – att civilstatus varken ska spela någon roll för, eller påverkas av, könsbyten åt något håll i något förhållande. Vidare bör regeringen verka för att sterilitetskravet tas bort utan att ersättas med det i utredningen föreslagna kravet på att könscellerna avlägsnas. Sverige har en mörk historia av tvångssteriliseringar och en liberal regering ska naturligtvis inte bidra till att en sådan skamlig tradition hålls vid liv.

Alla människor bör stå fria att forma sin egen könsidentitet och staten har ingening att göra med en människas könsidentitet eller i vilket kön, gammalt som nytt, hon väljer att skaffa barn i om hon så skulle önska. När könstillhörighetsutredningen kommer åter från remiss är det hög tid för den borgerliga regeringen att visa att den är liberal när det gäller att inte lägga sig i vad som finns i människors huvuden och underkläder.


2 kommentarer till “Tillåt transsexuella spara könsceller”  

  1. 1 P

    Hear, hear! Bland alla idiotiska, onödiga och oförståeliga lagar så hamnar ju den om att transsexuella inte får skaffa barn på biologisk väg bland topp tio, skulle jag tro. Dock längtar jag tills kristdemokraterna får chansen att förnedra sig själva även i den debatten…

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.