En motion om att på sikt avskaffa bistånd har lämnats av fyra liberaler (Carl B Hamilton, Hans Bergström, Paula Werenfels Röttorp, Gunnar Andrén) till Folkpartiets landsmöte. Motionen i sin helhet finns i dagens upplaga av Carl B Hamiltons nyhetsbrev. Jag har publicerat texten i här på min blogg, i väntan på att det dyker upp här någonstans på Folkpartiets webbsajt.

Man pekar på följande saker som de som kan skapa välstånd hos människor i U-länder :

  • fungerande rättsväsende
  • äganderätt
  • demokrati
  • individuella fri- och rättigheter
  • näringsfrihet
  • fri utrikeshandel

Motionen följer därmed i mycket slutsatser i Bloggregeringens utrikespolitik (även om motionärerna inte konsulterat Bloggregeringen 😐 ).

Ur motionen:

Det är svårt att utifrån och genom bistånd skapa de institutionella förutsättningarna som främjar en stat med fungerande rättsväsende och äganderätt, demokrati och individuella fri- och rättigheter, näringsfrihet och fri utrikeshandel, etc. Att mer bistånd leder till mer demokrati är svårt att leda i bevis. Något rakt eller enkelt empiriskt samband mellan grad av bistånd och framgångsrik utveckling för ett land finns sålunda inte

och vidare:

Den långsiktiga utvecklingen av ett land måste däremot oundvikligen vara dess eget verk. Tillgång till öppen världshandel, kontroll, insyn och genomskinlighet av de offentliga finanserna och administrationen underlättar både den demokratiska och ekonomiska utvecklingen.

Man yrkar:

1. Att folkpartiet liberalerna på grundval av femtio års problematiska erfarenheter av offentligt finansierat bistånd nu drar slutsatser för partiets framtida biståndspolitik.

2. Att en 20-30 års-nollvision för reguljärt bistånd skrivs in som långsiktigt mål för folkpartiet liberalernas biståndspolitik.

3. Att biståndet växlas över till mera av humanitärt, livsuppehållande bistånd till människor i extrema, klimathotade och utsatta situationer.

4. Att i skeden när en region måste stabiliseras för att fred och normalt liv skall få en chans att återuppstå och utvecklas, biståndsmedel även skall kunna användas för att finansiera säkerhetsskapande insatser av militär trupp och polis.

Endast ett av dessa yrkanden främjar de ovan redovisade punkterna, nämligen yrkande 4 (som motsvarar mål ett i Bloggregeringens 4 mål).

Det är bra att en debatt nu förhoppningsvis kommer igång, men det krävs mer förslag på hur de gynnsamma omständigheterna för människor i U-länder ska uppkomma. Utebliven U-hjälp är ingen garanti för en utveckling mot fungerande, rättsväsende, äganderätt, demokrati, individuella fri- och rättigheter, näringsfrihet eller fri utrikeshandel.


Inga kommenterar till “Intern Fp-motion om avskaffat bistånd på rätt väg”  

  1. Inga kommenterar

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.