Alliansen har lovat att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer, se här (sid 18).

Det är en god idé, under förutsättning att man kan förhindra att det skapas fuskorganisationer i skatteplaneringssyfte.

En sådan avdragsrätt innebär i praktiken en skattesänkning, och i enlighet med vad vi skrivit tidigare så bör den därmed balanseras med att statens utgifter minskas. Det bästa sättet att göra det är att de statliga bidragen till ideella organisationer omgående minskas lika mycket som man räknar med att skatteintäkterna minskar.

Om avdragsrätten visar sig fungera väl så bör de statliga bidragen till trossamfund, idrottsföreningar och andra ideella organisationer minskas ännu mer och på sikt försvinna helt*. Det är inte sunt med ett civilt samhälle som är beroende av statliga bidrag, och det är inte heller sunt att regeringen och/eller statliga myndigheter avgör vilka ideella organisationer som ska få statliga bidrag och hur mycket.

*) Om det behövs så bör bidrag fortfarande ges till organisationer som gör ett direkt samhällsnyttigt arbete som egentligen staten eller kommunen själv borde göra, t.ex. kvinnojourer som tar hand om offer för våldtäkt och misshandel.


9 kommentarer till “Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer”  

 1. 1 Attila

  Hoppas att detta även gäller kulturella institutioner och projekt, t ex museer, teatrar etc. Då kan vi se fram emot ett intressant kulturliv – utan statens inblandning.

 2. 2 Fredrik Hultman

  Vad är samhällsnyttigt arbete? Jag anser ju att t.ex. idrottsföreningar även i fortsättningen ska ha tillgång till ett brett och kvalitativt statligt stöd för att finansiera sin verksamhet. De fyller oftast en mycket viktig funktion i folkhälsoarbetet, men även för att skapa en social gemenskap.

 3. 3 Antikristen

  Låter vettigt. Viss verksamhet behöver dock regleras. Organisationer som ECPAT som driver på lagar som är helt absurda och som gärna talar i annan sak utan att ha någon som helst vetskap om vad de talar om, borde helt enkelt inte klassas som en ideell organisation, då deras mål är att förtrycka andra baserat på moralism.

  Det jag tänker på är inte deras så kallade kamp mot barnsexhandel, utan mer att de tycker om att peta i andra områden där de inte hör hemma. Bl.a. ville deras överkuku ha ett totalt förbud mot all pornografi och nu på sistone all form av BDSM sex. Detta för att minska våldtäkter!

  @Fredrik Hultman
  Sportfåne organisationer kan fortsättningsvis lära sig att leva på att sälja bingolotter. Om man inte vill spela bollspel eller åka skridskor så finns det i princip inga pengar, utan det blir att privatfinansiera allt.
  Kan folk finansiera andra sporter kan nog alla fotbollsfånar finansiera sina lädernystan med.

  Psst. Eran captcha kan inte stava, \”etthundratretiosex\”. Tretio?
  Psst 2. Tydligen tycker den heller inte att det ska vara 136 utan gav mig ett fel. Ni kanske bör se över eran kod?

 4. 4 Fredrik Hultman

  Och vad gör vi med dem som inte har råd att delta i en idrottsverksamhet som ska bekostas utan att det finns en statlig subvention i grunden? Med ditt förslag blir idrottsverksamhet något som endast är till för personer med höga inkomster. Barn i låginkomsttagarfamiljer kan helt glömma det. Jag tycker det är synd om vi ska ha en sådan politik.

 5. 5 Lennart Regebro

  Statligt finansierad social gemenskap är bara ett annat ord för förtryckande konformism. 😉

  Jag tycker personligen att ungdomsverksamhet kan vara vettigt och samhällsnyttigt, och i den ingår såklart idrottsföreningars ungdomserksamhet. Vuxenidrott är redan avdragsgillt för företag som friskvård, det räcker bra så.

 6. 6 Mikael Ståldal

  Såvitt jag förstått så är tanken att någon statlig myndighet ska godkänna de ideella organisationer som man ska kunna ge avdragsgilla gåvor till.

  Och det verkar rimligt av två skäl. Dels för att undvika att det skapas fuskorganisationer i rent skatteplaneringssyfte, dels för att sortera bort rent kriminella eller antidemokratiska organisationer som NSF.

  Dock är det viktigt att bedömningen är generös så att vi inte hamnar i samma problem som med dagens bidragstilldelning. Jag tycker nog att t.ex. ECPAT bör godkännas, trots att jag håller med om att de ibland driver galna saker.

 7. 7 Mikael Ståldal

  Vad samhällsnyttigt arbete innebär är inte helt enkelt att definiera. I detta fall vill jag ha en mycket restrik tillämpning. Därför skrev jag direkt samhällsnyttigt arbete.

  Att göra sånt som man tror ska vara bra för samhället på sikt räknas inte. Folkhälsa, social gemenskap, demokratisk fostran eller att “upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på” räknas inte.

  Idrotten bör generellt sett inte få något statligt stöd. Stöd till viss verksamhet riktad till ungdomar kan jag tänka mig, fast det bör vara kommunalt snarare än statligt stöd.

 1. 1 Mikael Ståldal » Arkiv » Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.