Ja, det är förmodligen sant att det kommer att bli ganska stora hyreshöjningar om regeringen över en natt släpper bostadsmarknaden fri, men det beror helt och hållet på att hyresregleringarna har skapat en brist på bostäder i främst storstadsregionerna.

De regleringar som vänstern nu i affekt försöker beskydda är det som har gjort att det inte byggs några nya hyresfastigheter i Stockholm nuförtiden, och det är de regleringar som vänstern nu vill försvara som har skapat bostadsbristen i stan.

Hade marknaden varit fri skulle bristsituationen inte ha uppstått till att börja med eftersom det skulle ha byggts för att möta behoven om fastighetsägare hade tillåtits att tjäna pengar på att hyra ut sina fastigheter till folk.

Att bygga hyresfastigheter hade blivit en sund investering eftersom kapitalägarna hade fått en förräntning på sitt satsade kapital genom att satsa i hyresrätter. Den fria marknaden är alltid en balans mellan tillgång och efterfrågan, och så länge det finns efterfrågan så ökas tillgången.

Med andra ord, så länge det hade varit en brist på bostäder i Stockholm hade en fri marknad sett till att hela tiden bygga mera för att möta tillgången, ända till dess att tillgången var mättad varmed nybyggnationen skulle ha avbrutits i väntan på en ny efterfrågeökning.

Den hyresmarknad vi har idag är konstruerad enkom för att förhindra att kapitalägare som satsar i hyresfastigheter till privatpersoner får en förräntning på sitt satsade kapital, och eftersom den förräntningen är omöjlig på det med regleringarna avsedda viset så byggs inget nytt.

Socialdemokratiska Hyresgästföreningen skulle hävda att Hyresgästföreningen bara vill skydda hyresgästerna, men det är i själva verket en stjälp därför att när nu systemet är som det är, så skulle en övergång till en omedelbar fri marknad på bostadsområdet innebära stora effekter för hyresgästerna.

Bostadspolitiken som är vid vägs ände, förstås, har fört oss fram till en position där…:

1) …det råder en enorm efterfrågan på grund av ett bristande utbud;

2) …efterfrågeöverskottet späs på därför att investeringen inte genererar en förräntning av det satsade kapitalet;

3) …tillgångsunderskottet späs på därför att man inte kan tjäna pengar på att hyra ut bostäder till privatpersoner.

Lösningen på obalansen mellan efterfrågan och tillgång på bostadsmarknaden heter förstås marknadshyror eftersom priset reglerar både produktion och konsumtion. Men på grund av den förfärliga bostadspolitiken som den förra socialdemokratiska regeringen stod för skulle omställningen till en fri marknad på bostadssektorn få förödande konsekvenser för vanliga konsumenter.

Balansen skulle nämligen slå tillbaka så hårt att hyrorna skulle rusa i höjden och göra det omöjligt för många i Storstockholm att behålla sina hyresrätter.

Det är naturligtvis korrekt att arbeta för en fri marknad inom bostadssektorn, men det måste ske i en övergångstid på kanske två mandatperioder i riksdagen, och jag skulle vilja se den regering som har modet att försöka återskapa den naturliga marknadsbalansen med ett val emellan.

Jag kan redan höra kråkorna kraxa: ”Domedagen är nära! Domedagen är nära!” skriker de med anledning av den utredning som presenterades i DN idag. Men, att inte övergå till marknadshyror räddar inte hyresgästerna från fara. Tvärt om.

Det skulle få oöverstigliga konsekvenser med en växande svartmarknad, och en situation där hyresmarknaden i allt större grad kriminaliseras. De privatvärdar som som finns tar i allt större grad sin mats ur bostadsmarknaden och omvandlar sina bestånd till bostadsrätter. De hyresföretag som finns kvar kommer undan med allt mer därför att det blir uthyrarnas marknad.

Som Näringsminister i bloggregeringen tycker jag två saker:

 • Marknadshyror måste införas som princip i Sverige istället för den katastrofala reglerade marknad vi har idag. Det nuvarande systemet har stora systemfel som förstör i grunden för människors möjlighet att bosätta sig i storstadsregionerna.
 • Marknadshyror måste beslutas nu, men det måste ske under en övergångstid på ca fem-tio år för att inte symptomen för vår nuvarande havererade bostadspolitik slår ut folk från hem och hus. En omedelbar övergång skulle få samma effekt som kollapsen av ekonomierna i öststaterna, med resultatet att många många inte skulle ha råd att bo kvar — om det inte mjuklandades.

——
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Technorati tags: , , , , , , , ,

IceRocket tags: , , , , , , , ,


5 kommentarer till “Marknadshyror räddar bostadsmarknaden”  

 1. 1 Attila

  Huvudet på spiken – det är ÖVERGÅNGEN till ett mer liberalt samhälle som är smärtsamt. Men vi måste över ån, för den rådande situationen är omöjlig på många fler områden än bostadsmarknaden.

 2. 2 36% fri, 64% slav

  Det kan vara värt att läsa hur Fastighetsägarna (som är källan till den 35% chockhöjningen i DN) kommenterar att någon sådan chockhöjningen inte finns, och inte heller inträdde i våra grannländer när de reformerade sin bostadspolitik. Däremot började det visst att byggas en jävla massa.

  http://www.fastighetsagarna.se/system/article/article.asp?articleId=24593&orgId=0

 3. 3 Rickard

  Det du skriver stämmer för Stockholm, Malmö och Göteborg, sammanlagt cirka 2,5 miljoner människor.
  Men hallå resten då, varför ska kapitalet styra?

 4. 4 Lennart Regebro

  Hur menar du att kapitalet styr? Och varför skulle det inte stämma för resten?

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.