Finansminister Anders Borg sa i sitt tal i Almedalen att skattesänkningar ska finansieras genom nedskärningar i statsbudgeten.

Utmärkt, precis så ska det låta från en finansminister. Men vi skulle önska en högre ambitionsnivå på skattesänkningarna. Det är t.ex. illa att inte värnskatten avskaffas omgående.

För att ge Anders Borg lite mer råg i ryggen så kan vi stå till tjänst med förslag på nedskärningar i statsbudgeten:

 • Avskaffa presstödet – 567 milj
 • Lägg ner folkhälsoinstitutet – 128 milj
 • Avskaffa meningslösa integrationsåtgäder – 116 milj
 • Halvera AMS – 2348 milj
 • Avskaffa statliga stöd till trossamfund – 55 milj
 • Halvera Boverket – 98 milj
 • Sluta ge statliga bidrag till kommunala bostadsföretag – 100 milj
 • Avskaffa bostadsbidrag – 3000 milj
 • Halvera konsumentverket – 57 milj
 • Avskaffa regionalstöd – 1853 milj
 • Lägg ner Glesbygdsverket – 27 milj
 • Lägg ner Energimyndigheten – 205 milj
 • Lägg ner Rikstrafiken och sluta ge statligt stöd till interregional kollektivtrafik – 1013 milj

Summa: 9,5 miljarder. Betydligt mer går att gräva fram med en mer noggrann genomgång av statsbudgeten.

Se tidigare inlägg.


3 kommentarer till “Bra att Anders Borg vill skära ner på statens utgifter”  

 1. 1 Attila

  Klart och ohämmat koncist. Bra skrivet.

 2. 2 Björn Felten

  Ja usch ja. När man läser nådiga luntan så är det lätt att hitta hundratals poster, som i många fall förefaller att bottna i gammalt valfläsk med ty åtföljande statliga verk som följd. Där finns säkert åtskilliga tiotals miljarder att spara om man skulle börja med en så kallad noll-budget. Det vill säga att man i stället för att räkna upp eller ner varje post i budgeten, varje år, med några procent hit och dit, börjar om från scratch och låter varje verk äska anslag som om de tidigare inte hade existerat.

  Annars finns det ju en enorm inkomstkälla att hämta från industrin, som särbehandlas (läs subventioneras av skattebetalarna) å det våldsammaste. Jag tänker på de enorma skattelättnader de har givits vad gäller el (0,5 öre/kWh i stället för normala 26,5 öre/kWh), oljeförbrukning (aka koldioxidskatt) med mera. Inget speciellt bra incitament för att få industrin att investera i energibesparande åtgärder skulle jag vilja påstå.

  Dessa skattelättnader uppgår till omkring 20 miljarder kronor netto om jag räknat rätt efter finansdepartementets PDF-fil Redovisning av skatteutgifter.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.