Abortfrågan är inte en samhällsfråga

Fredrik Westerlund