De fyra centerstatsråden skriver på DN Debatt om satsning på hållbara stadsmiljöer.

Tyvärr verkar satsningen inskränka sig till 340 miljoner kronor i statsbudgeten som bl.a.ska gå till att “främja integrerade lösningar för vatten, energi och avlopp“. Det är svårt att se den principiella skillnaden mellan detta och den klassiska sossestrategin att planlöst slänga ut pengar på diverse meningslösa projekt.

Det duger inte! Regeringen bör istället se till att undanröja de statliga hinder för hållbar stadsutveckling som finns.

Centerstatsråden skriver:

Samtidigt finns det en väldig hållbarhetspotential i den täta och mångfunktionella staden.

och det har de helt rätt i. Tyvärr finns det åtminstone två statliga hinder för att förverkliga detta.

Först så har vi nationalstadsparken i Stockholm som förhindrar att Stockholms innerstad växer åt nordöst. Det leder till att nya bostadsområden måste läggas längre bort utan naturlig koppling till innerstaden, istället för att kunna ansluta direkt. Därmed får man ingen tät stad utöver dagens innerstad. Man måste inte nödvändigtvis bebygga hela nationalstadsparken, men det är fel att staten bestämmer var man får bygga. Därför bör nationalstadsparken avskaffas och de områden man vill bevara istället skyddas av kommunala naturreservat.

Sen så har vi bullernormerna som försvårar förtätning i stadskärnorna. Det är svårt att få tillstånd att bygga nya hus i t.ex. Stockholms innerstad eftersom man anser att bullernivån (främst från trafiken) är för hög. Samtidigt bryr man sig inte särskilt mycket om buller i befintliga hus.

Att förhindra ny bebyggelse är helt fel sätt att angripa problemet med buller på. Faktum är att nya hus ofta är bättre ljudisolerade än äldre, och bullerproblemet i dem blir därmed mindre än i befintliga hus. Istället bör man angripa bullret vid källan genom att t.ex. byta vägbeläggning, ställa hårdare krav på fordon och begränsa trafiken med trängselavgifter.


3 kommentarer till “Bort med hindren för hållbar stadsutveckling”  

 1. 1 karl r

  vägbeläggningen hjälper mest när hastigheterna är över 50 km/h. Vid lägre hastigheter är motorljudet största källan,
  men gärna hårdare krav på fordon, eller kanske rentav färre…
  Att Haga och omgivning inte står under lokalt beskydd utan statligt är just för att det är en riksangelägehet, inte
  kommunal.

 2. 2 Pelle

  Lokalpolitiker och betongtrafikplanerare som prioriterar framkomlighet för bilar istället för de önskemål de som bor vid en gata har är också ett hinder. Bloggregeringen borde kanske utreda den frågan. 😉

 1. 1 Mikael Ståldal » Arkiv » Bort med hindren för hållbar stadsutveckling

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.