Man får komma ihåg vad alliansregeringen ersatte…

Björn Pedersen