Bloggregeringen krävde tidigare att fri arbetskraftsinvandring utan arbetsmarknadsprövning ska införas.

Nu finns det en ny utredning som föreslår just detta. Vi hoppas att regeringen ser till att genomföra detta snarast.

Det finns dock ett problem med förslaget när det gäller hur asylsökande behandlas. Det föreslås att asylsökande som fått sin ansökan avslagen men under processen fått jobb i Sverige och jobbat minst sex månader ska kunna få stanna i Sverige som arbetskraftsinvandrare istället.

Det är i och för sig bra, men det bör vara möjligt att ansöka om arbetskraftsinvandring när som helst under asylprocessen, under förutsättning att man jobbat minst sex månader här. Samma sak bör gälla de asylsökande som fått tillfälliga uppehållstillstånd. Sexmånadersregeln bör vara tillräcklig för att motverka missbruk av asylsystemet, eftersom ogrundande asylansökningar kan avslås på kortare tid än sex månader.

(Helst önskar vi oss ett ännu friare system där principen om att man normalt måste ansöka och få arbetstillstånd beviljat innan man kommer till Sverige tas bort. Det bör vara möjligt för alla som befinner sig i Sverige, t.ex. som turister eller utbytesstudenter, att söka jobb och få stanna som arbetskraftsinvandrare utan att behöva lämna landet och ansöka från hemlandet. Men det liggande förslaget är ett stort steg i rätt riktning som vi välkommnar.)