Klimatskatter

I samband med budgetpropositionen ändrar regeringen diverse skatter på klimatområden, se pressmeddelande.

Det är bra att höja koldioxidskatten på bensin och diesel, det är ett effektivt styrmedel.

Det är dock mindre bra att sänka koldioxidskatten för de som ingår i utsläppshandeln. Det är bra i teorin, men eftersom utsläppshandeln i praktiken fungerar så dåligt så bör koldioxidskatten vara kvar tills ett fungerande utsläppshandelssystem finns på plats. Se tidigare inlägg om detta.

Det är inte alls bra att höja produktionsskatten för kärnkraft och vattenkraft, kraftslag som är väldigt klimatvänliga. Regeringen ursäktar sig med att det inte kommer påverka elpriset. Måhända, men det kommer minska viljan till nyinvesteringar vilket är mycket illa. För nyinvesteringar i bl.a. kärnkraft behöver vi verkligen.


Inga kommenterar till “Klimatskatter”  

  1. Inga kommenterar

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.