Många EU-vänner vill ha ett större polisiärt samarbete inom EU. Ofta motiveras det med att den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande och då måste även polisen vara det för att effektivt kunna bekämpa den.

Och visst vore det bra ifall polis och åklagare från flera EU-länder kan samarbeta för att sätta dit brottslingar.

Å andra sidan vore det inte så trevligt ifall polsk polis kommer till Sverige och griper folk för abort eller något annat som inte är olagligt i Sverige. Det vore inte heller kul ifall någon som gjort abort i Sverige och sen åker till Tyskland grips där och utlämnas till Polen.

Tyvärr är detta redan verklighet. En Europeisk arresteringsorder ger möjlighet för att EU-land att kräva att ett annat EU-land ska gripa och utlämna någon som misstänks för brott, i vissa fall även för sånt som inte är olagligt i landet där den misstänkte befinner sig. Nu har vi sett hur det kan gå, spelbolaget Unibets vd Petter Nylander har gripits i Nederländerna för att Frankrike anser att Unibet bryter mot ett gammalt franskt förbud mot vadslagning på hästkapplöpningar, se artiklar i DN.

Vidare är det inte tilltalande om utländsk polis kan komma till Sverige och tillämpa tvångsmedel som inte är tillåtna här, t.ex. buggning.

Faktum är att olika EU-länder har olika lagstiftning, även om de överlappar ganska mycket. Det är varken realistiskt eller önskvärt totalt harmonisera lagstiftningarna. Och jag tycker inte det känns påkallat med mer EU-gemensam lagstiftning heller.

Lösningen på problemet är att polis och åklagare ges långtgående befogenheter att samarbeta över gränserna i EU, men bara för att bekämpa sådant som är olagligt i alla EU-länder. Och bara med sådana tvångsmedel som är tillåtna i alla EU-länder. Den europeiska arresteringordern ska bara gälla för sådant som är olagligt i alla EU-länder.

Kanske bör man också bilda en EU-gemensam polisstyrka för att effektivare bekämpa den organiserade gränsöverskridande brottsligheten. I så fall bör den, liksom USA:s FBI, bara befatta sig med sånt som är olagligt i hela EU.

EU-kommissionen bör få i uppdrag att sammanställa och ständigt uppdatera en förteckning över minsta gemensamma nämnare i alla EU-länders lagstiftning. Alltså en lista över allt som är olagligt i alla EU-länder. Och en motsvarande förteckning över tvångsmedel.