Finansminister Anders Borg och ladorna...

Den borgerliga alliansen har våndats under sin korta regeringstid, först kom skandalerna, där obetalda tv-licenser och svart arbetskraft tyngde några av ministrarna. Sedan följde ramaskrin då a-kasseavgiften höjdes medan utbetalningarna sänktes för vissa grupper. Få märker regeringens skattelättnader, och reformerna låter vänta på sig; det känns som om socialdemokraterna fortfarande sitter vid makten.

Om jag vore moderat och hade något att säga till om i alliansregeringen skulle det låta såhär:

ARBETE: Fortsätt förenkla för företagen att anställa, med borttagen arbetsgivaravgift för ungdomar och långtidsarbetslösa. Fortsatt effektivisering av arbetsförmedlingen.

Ta fajten/samtalet med LO. Arbetsrätten bör förändras, företagare bör ha lättare att avskeda folk, och kringgå de nuvarande turordningsreglerna etc. Lägg rabarber på Flexicurity-modellen INNAN socialdemokraterna gär det. Den är rättvis då det är lätt att avskeda men också lätt att få bra a-kassa. Trygghet för både arbetsgivare och anställda, systemet kommer att generera åtskilliga nya jobb. Detta har fungerat bra i Danmark, som har mycket låg arbetslöshet.

BIDRAG: Ca 42% av den totala offentliga budgeten går till bidrag och ersättningar, det finns också ett grovt överutnyttjande och fusk. För att strama upp de sociala försäkringarna kan man antingen minska bidragen eller öka kontrollerna. Även om alliansen fått ustå stor kritik för sin minimala sänkning av a-kassan – så har i realiteten inget gjorts. Ökade kontroller samt hårdare straff för fuskare passar det politiska klimatet bättre än sänkningar.

SKOLAN: Fortsätt med friskolesatsningen, skapa tydliga regler för hur de ska få drivas samt adekvat kontroll. Lärarlönerna måste upp till europeiska nivåer. Skolans största problem är att duktiga människor inte väljer läraryrket. Om lärarna får tillbaka sin status kommer ordning, reda och arbetsro tillbaka – utan pekpinnar och regleringar från statligt håll. Låt universitet & högskolor bli mer självstyrande.

SKATTER: När budgeten tillåter – sänk. Värnskatten bör tas bort, därefter måste man börja tugga på arbetsgivaravgifter (som till hälften består av ren skatt), samt bolagsskatten. Vad gäller fastighetsskatten så har regeringen varit minst sagt otydlig. Jag har en teori om att de gillar den, och vill behålla den, efter amerikansk modell med högre fastighetsskatt och lägre inkomstskatt. Fastighetsskatten är självreglerande eftersom höginkomstagare ofta bor stort, och vice versa. Medborgarna kan dessutom reglera sin skatt genom val av bostad. På sikt bör platt inkomstskatt införas, vilket inte bara är rättvist, utan också förenklar deklaration och byråkrati.

VÅRDEN: Sälj ut, men låt staten stå för kostnaden (sjukförsäkringen). Då får vi en diversifierad vård med en mängd olika aktörer som finansieras via skattesedeln. Om ett sjukhus är dåligt väljer medborgarna bort det i förmån för bättre alternativ. Idag tar vi vad vi får, och oftast får vi vänta i 5 timmar på akuten. Sätt upp tydliga regler hur sjukhusen får drivas och vilka krav de ska uppfylla.

MILJÖ: Satsa på modern kärnkraft, och föreslå ett konkret datum för avveckling av bensin, diesel och olja.

NÄRINGSLIVET: Sälj ut de statliga bolagen – alla. Sänk arbetsgivaravgiften för småföretagare. Avreglera hyresmarknaden, sälj ut allmännyttan. Dra igång en debatt om upphovsrätten.

MEDIA & KULTUR: Avskaffa licenssystemet och sälj SVT. Är det statens uppgift att tillhandahålla underhållning på lördagskvällen? Minska och avveckla presstödet. Skapa en kultur- & mediapolitik som utgår ifrån att artister/konstnärer ska klara sig utan statlig hjälp.

POLIS & RÄTTSVÄSENDE: Fortsätt att anställa fler poliser. Låt dem arbeta i fält, ej sitta och rapportera på kontoret. Dra tillbaka ALLA förslag om utökad avlyssning och bevakning av medborgarna. Dra igång en debatt om grundlagen, och ta bort alla begränsningar av press- och yttrandefrihet.

FÖRSVAR: Börja förhandla om NATO-medlemskap. Ifall det blir krig är vi starkt beroende av hjälp från NATO-länderna. Låt oss inte hyckla, dags att börja dra sitt strå till stacken. Utifrån medlemskapet formas därefter försvarsmakten och dess budget, som delas upp i materialkostnad och drift etc.

BYRÅKRATI: Samla statliga verk och myndigheter i Stockholm; slå samman, effektivisera och rationalisera. Skattepengarna ska gå till välfärd ej till byråkrati.

INVANDRING: Satsa på arbetskraftsinvandring, dagens kvoterade flyktingpolitik är orättvis och omänsklig.

POLITIKERFÖRAKTET: Avskaffa ungdomsförbundet, MUF. Rekrytera från arbetsplatser och skolor, låt alla vara med på lika villkor. Inga politiker-broilers, utan folk med erfarenhet från samhällets olika hörn.

FRIHET? Dags att välja vilken fot vi ska stå på? Liberalism eller konservatism? Avskaffa lagar som reglerar folks privatliv. Se över sexköpslagen, narkotikalagar, buggningslagar. Avskaffa alkohol-, spel, TV-monopolet. Minska det politiska inflytandet i folks vardagsliv. Om EU närmar sig en överbyråkratiserad statsbildning – gå ur!

(inlägget har även postats på bloggen Attila).


4 kommentarer till “Om jag vore MODERAT…”  

 1. 1 bodil

  Ställer upp till 100% på alla Dina förslag till Alliansen.
  Det gäller att överse med alla simpla påhopp och knivstick
  som sossarna har ägnat sig åt under de senaste veckorna.
  Det mesta kommer att falla tillbaka på dem själva.
  Jobba vidare med vår egen politik och framföRallt ARBETSLINJEN
  som kommer att vara avgörande inför nästa val.
  Ett märkligt förhållande är att undertecknad aldrig har blivit tillfrågad om just MIN
  politiska tillhörighet.Har tre olika adresser men har ändå lyckats undkomma uppringarna.
  Kan det bero på att mina boendeadresser inte är intressanta för “frågarna”?

  Bodil

 2. 2 Kaj

  Är du Nazist eller????

 3. 3 Attila

  Hej Kaj,

  Nej, jag tror hon är moderat, det framgår av kommentaren om du läser lite noggrannare.

  Moderaterna är socialkonservativa/socialliberaler. De skiljer sig från nationalsocialister på följande punkter:

  Moderaterna vill ha demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, pressfrihet, likhet inför lagen, mötesfrihet, näringsfrihet, fri marknad, arbetskraftsinvandring etc etc. Listan kan göras lång. Nationalsocialister kräver inskränkningar på i princip alla dessa punkter.

  Största skillnaden är att moderaterna inte bedriver en “raspolitik”, där vissa folkslag anser vara mer värda än andra.

  Hoppas att mitt svar hjälper dig att foga ihop de ideologiska pusselbitarna.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.