Lena Sommestad, vd för Svensk Fjärrvärme och f.d. miljöminister (s), efterlyser på DN Debatt en partssammansatt nämnd med statlig medverkan för prisprövning av fjärrvärme.

Det är ett riktigt dåligt förslag. Den typen av korporativistisk planekonomi gynnar varken fjärrvärmekunderna eller miljön som hade kunnat tjäna på att fler valde fjärrvärme. Däremed är det naturligt att fjärrvärmeleverantörerna gillar den tanken eftersom det ger dem möjlighet att behålla sina de facto monopol.

Istället borde man separera näten från produktionen, se till att flera oberoende producenter kan ansluta sig till samma nät och att kunderna fritt kan välja mellan dessa producenter utan rent fysiskt behöva lägga om några rör.

Det blir vissa likheter med hur elmarknaden fungerar idag. En viktig skillnad är dock att det inte finns, och rimligtvis inte heller i framtiden kommer finnas, något heltäckande nationellt fjärrvärmenät. Därmed kommer kunderna bara kunna välja mellan de producenter som levererar till det nät där de är ansluta.

Man bör dock se till att undvika de misstag som gjordes när elmarknaden avreglerades. Vertikal integration måste undvikas, näten bör ägas och drivas av andra aktörer än producenterna. Det vore lämpligt om kommunerna ägde näten, medan producenterna utgörs av privata företag. Konkurrensverket måste motverka ägarkoncentration bland värmeverken.

I många fall kommer det inte finnas särskilt många producenter att välja mellan, i bland kanske bara en. Men om nätet är oberoende och det råder full etableringsfrihet att när som helst bygga och ansluta ett nytt värmeverk så blir det ändå ett potentiellt konkurrenstryck som borde bidra till att hålla priserna nere.

Det är dock rimligt att producenterna kan äga och driva de rör som ansluter deras värmeverk till distributionsnätet, men sen bör en oberoende nätägare ta över.

Regeringen bör avvisa detta förslag från Svensk Fjärrvärme.


4 kommentarer till “Mer marknad och mindre korporativism för fjärrvärmen”  

 1. 1 christoffer

  Nu kan jag inte svära på detta (det är taget ur minnet) att fjärvärmeutredningen konstaterade att de tekniska kostnaderna för att släppaq in tredje part i näten skulle vara så höga att de skulle motverka det fördelar man vill uppnå.

  Det finns ett antal andra lösningar som man skulle kunna införa utan större problem som ett första steg.

  Separerad redovisning för fjärvärme,fjärkyla och elgenerering (dettaskulle förhindra att företagen tar ut överpriser i ett segment för att subventionera ett annat.)

  Tydligare redovisning till slutkunder. (uppenbart)

  Möjlighet att överklaga priser till opartisk tredje mann.

  OM man ska sl’äppa in tredle man i näten så bör det ske i liten skala som försök innan man släpper loss systemet för hela sverige.

  Man kan desutom titta på möjligheten att lägga ut de existerande fjärvärmenäten på entrepenad (eftersom nästan alla är komunala eller företag helägda av komuner) Med regelbundna upphandlingar för företag som åtar sig att driva näten. så borde man kunna uppnå konkurans utan de tekniska nackdelarna.

 2. 2 Mikael Ståldal

  christoffer,

  Mitt förslag är mer radikalt än att bara “släppa in tredje part”, jag vill att näten ska ägas och drivas av en oberoende aktör som inte sysslar med produktion.

  Jag förstår inte riktigt hur denna separata redovisning skulle funka om man genererar el och värme i samma kraftverk. Kostnaderna för bränsle och större delen av driften är ju då gemensam, hur särredovisar man den?

  Möjlighet att överklaga priser är planekonomi, det vill jag inte ha.

 1. 1 Mikael Ståldal » Arkiv » Mer marknad och mindre korporativism för fjärrvärmen

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.