Att stabilisera ett land är inte lätt. Religiös fanatism t ex, har ofta visat sig ha en förmåga att leta sig in i folklager på ett sätt som gjort det svårt att liberalisera och få till fred. Extrema religiösa fantasier som utformats för att passa vår psykologi, vare sig det rör sig om "traditionella" religioner eller kommunism,  har förstört och hindrat många mänskliga framsteg.

Men liberalismen har verktyg som kan leta sig in ännu djupare: Marknaden. Orsaken till stigande huspriser, förutom ökande stabilitet, är att det finns en instititution i form av en fungerande marknad. Bli inte förvånade om motstånd mot  terror i Irak i framtiden kommer att motiveras av något så  pragmatiskt och materialistiskt som "risk för fallande huspriser". Ur den utrikespolitiska regeringsförklaringen på Bloggregeringen:

Kalla krigets skarpa lans måste bytas mot tusen röster och miljoner affärskontakter.

Och från Utrikespolitikens 4 mål:

 

Frihandel och kapitalism har också en välgörande normupplösande inverkan på samhället och attackerar dess grundvalar – när dessa normer och grundvalar är förtryckande. Frihandel och kapitalism letar sig in i vrår och ger effekter dit mer klumpiga utrikespolitiska instrument inte når. Frihandel ger varje familj och individ incitament att göra lite bättre ifrån sig eftersom deras kunskap och arbete efterfrågas, istället för att undertryckas eller styras in i improduktiva banor. När fria människor agerar på en fri marknad så lär de sig också de dygder som ett fritt samhälle vilar på. Detta innebär inte att allt blir röda rosor med en gång. Även i ett fritt samhälle fortlever förtryckande mönster, fast avklingande.

BBC skriver:

"This is the entrance hall," said Naimah Abdul Jabbah, throwing open a huge pair of wooden double doors. "How much?", I asked. "$1m. Maybe some negotiation. But $1m, I reckon." He turned to my interpreter to confirm the dollar exchange rate to the dinar, because in recent months Iraq’s currency has been creeping up in value.

Läs mer: BBC NEWS | Programmes | From Our Own Correspondent | Economic boost gives hope to Iraqis

Taggar på intressant.se: ,


En kommentar till “Stigande huspriser motverkar terror i Irak”  

  1. Inga kommenterar

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.