Jag tjänstgjorde idag som nämndeman i Solna tingsrätt. Jag tvingades då medverka till att två personer dömdes till böter för att ha kört bil utan bilbälte. Det kändes inte alls bra.

Kör man bil utan bilbälte så riskerar man skadas allvarligt eller dödas vid en krock. Men det är bara sitt eget liv och sin egen hälsa man riskerar, ingen annans. Därför finns det ingen anledning till att det ska vara olagligt.

Det är dessutom dumt att polis, åklagare och domstolar ska ägna tid och resurser åt denna typ av “brott” när det är orimligt långa väntetider på allvarliga brott som t.ex. misshandel och rån. Den totala kostnaden för att hantera ett brott mot bilbältestvånget överstiger säkerligen den bot på ett par tusen kronor som döms ut.

Det bör inte vara förbjudet att riskera sitt eget liv eller sin egen hälsa.

Intressant? Andra bloggar om:


15 kommentarer till “Det ska inte vara förbjudet att riskera sitt eget liv”  

 1. 1 Jörgen Modin

  I baksätet måste det alltid vara på, då man annars utgör en risk för sina medpassagerare. Sedan så minns jag när bälte inte var lag (tror jag) och det var alltid jobbigt att gå in i en bil som inte hade fungerande bälten. Man kan ju inte gärna neka att åka med, kändes det som. Bilbältestvång fram ser ju till att bältena fungerar.

 2. 2 Mikael Ståldal

  Båda fallen jag refererade till handlade om förare som åkte ensamma i sina bilar.

  Det räcker med att ha krav på att alla bilar har fungerande bälten på alla platser, man behöver inte kräva att de ska användas.

 3. 3 Jörgen Modin

  Jo, men frågan är hur lätt det är att kontrollera att det finns bälten som fungerar. Det kan man ju inte se utifrån, utan måste slumpmässigt stanna bilar för att se hur det står till, vilket är ineffektivt och irriterande för den som blir stoppad.

  Bilprovningen kan ju säkerställa att allt fungerar som det ska, men ofta försvinner ju de nedre fästena i baksätet under dynan.

  Är du för obligatoriskt bilbälte i baksätet förresten? Det skulle lösa dynproblemet.

  Tillägg: Hur är det med omyndiga tycker du? Har föräldrarna ansvaret för barnens säkerhet? Om de åker utan bälte är det inom det acceptablas gränser? Om en yngling sitter i framsätet utan bälte och förolyckas, vems är ansvaret?

 4. 4 Markus "LAKE" Berglund

  I princip håller jag med.

  MEN, så länge vi har gemensamt finansierad sjukvård i landet måste man ju ha rätt att hindra andra från att \”slösa\” på mina skattepengar genom att skada sig allvarligt i onödan. Eller ska man inte få göra det? Om man kan förhandla bort gemensamt finansierad sjukvård genom att uppträda vårdslöst, så blir resonemanget mycket lättare för en liberal…

 5. 5 Peder

  Smidigast är väl att ta bort förbudet men samtidigt låta försäkringsbolagen vägra betala ut om du inte använder det eftersom du då kraftigt ökar risken att du skall skadas ordentligt, då kan varje person göra sitt egna konsekvensval om de vill använda bältet eller inte.

 6. 6 Mikael Ståldal

  Jörgen,

  Naturligtvis ska polisen inte göra stickprovskontroller för att se att bilbältena fungerar, då får man ju samma problem som idag. Det räcker gott med Bilprovningen en gång per år kontrollerar att alla platser i bilen har fungerande bälten.

  Vad gäller baksätet så är det upp till föraren att kräva att övriga passagerare (både i fram- och baksäte) ska använda bilbälte. Föraren har det övergripande ansvaret för säkerheten i bilen och har rätt att kräva att övriga passagerare rättar sig efter hans instruktioner (t.ex. att använda bilbälte).

  Jag tycker att föraren bör ha ansvaret för omyndiga passagerares säkerhet.

 7. 7 Mikael Ståldal

  Magnus,

  Ska man då även förbjuda folk att röka? Att köra skidor off-pist? Att klättra i berg utan skyddslina? Att hoppa bungy-jump? O.s.v.?

 8. 8 Jörgen Modin

  Won’t somebody think of the children! Det är faktiskt barnens säkerhet jag funderar på här.

  Dessutom kommer jag inte att bli ett dugg lugnad av att en förare säger “Hoppa in, det finns inga bälten, men jag ansvarar för säkerheten”. Menar du att om han krockar och någon förolyckas, att han då ska vara ansvarig för andras skador? Jag tror det blir rätt så tandlöst, i dubbel bemärkelse.

  Den enda plats där bilbälte skulle kunna vara frivilligt är förarplatsen. Baksätet fungerar inte eftersom de kan skada passagerna fram, passagerarsätet kan ha en omyndig. Det blir ju väldigt krångligt rent juridiskt. Och då kan man fråga sig om man ska avskaffa framkallande av fara för annan. helt och hållet istället Hur ser du på det?

  Annars finge man ju dra till med livstids fängelse eller något i händelse av krock, för att få en förare att kräva att alla har bälten.

  Man skulle kunna lösa det med en försäkring som alla måste ta som ansvarsförsäkring för olyckor på passagerare som de åsamkar. Och sedan skulle premierna bli skyhöga för dem som vägrar ha bältesvarnare med satellitförbindelse med försäkringsbolaget. Det är ju också en möjlighet. Det är väl så bungy-jump och berg-och-dalbaneoperatörer jobbar antar jag. Inte satellitförbindelse då, men strikta regler.

 9. 9 Markus "LAKE" Berglund

  Käre Mikael!

  För det första. Ska du gå i polemik mot mig är det trevligt att få mitt namn rätt. “Markus”, inte Magnus.

  För det andra. Du behöver inte ta i så mycket. Jag tycker själv att folk ska få röka, eller involvera sig i andra farliga aktiviteter. Men som systemet ser ut idag så drabbas min ekonomi (min “frihet”) om de skadar sig under tiden. Och är det acceptabelt för en liberal?

  Som du själv skriver, om folk fick ta mer eget ansvar under farliga aktiviteter vorde det ok, men idag funkar det inte så….

 10. 10 Mikael Ståldal

  Jörgen,

  1) Om Bilprovningen varje år kollar att det finns bälten så tode risken att bälten saknas vara rätt så liten.

  2) Om du (eller någon annan vuxen) erbjuds åka med i en bil utan fungerande bilbälten så är det bara att avstå från att åka! Precis som om bilen är undermålig i något annat avseende eller om du misstänker att föraren kommer köra vårdslöst.

  3) Med förarens ansvar så menar jag att han har rätt att kräva att passagerarna ska använda bilbälte och i övrigt bete sig så att säkerheten inte äventyras. Något särskilt juridiskt ansvar för vuxna bälteslösa passagerarens eventuella skador tycker jag inte ska finnas.

  4) Att en vuxen utan bälte i baksätet skulle skada ett barn i framsätet är väl långsökt för att det ska vara rimligt att lagstifta av bara det skälet. Vi kan inte lagstifta bort allt som är farligt, inte ens för barn.

 11. 11 Mikael Ståldal

  Markus,

  Ursäkta för att jag skrev fel namn.

  Man kan diskutera om man ska ha offentligt finansierad sjukvård eller inte.

  Men att godtyckligt välja ut några farliga saker och förbjuda dem bara för att vi har offentligt finansierad sjukvård gillar jag inte.

  Om du inte gillar att betala för andras sjukvård så borde du ifrågasätta om vi ska ha offentligt finansierad sjukvård snarare än att försvara bilbältestvånget.

 12. 12 Jörgen Modin

  1) Om Bilprovningen varje år kollar att det finns bälten så torde risken att bälten saknas vara rätt så liten.

  Löser inte problemet med bälten som inte för tillfället är tillgängliga i baksätet

  2) Om du (eller någon annan vuxen) erbjuds åka med i en bil utan fungerande bilbälten så är det bara att avstå från att åka! Precis som om bilen är undermålig i något annat avseende eller om du misstänker att föraren kommer köra vårdslöst.

  Och det hade man nog gjort också. Men jag vet av erfarenhet att det inte är socialt accepterat.

  3) Med förarens ansvar så menar jag att han har rätt att kräva att passagerarna ska använda bilbälte och i övrigt bete sig så att säkerheten inte äventyras. Något särskilt juridiskt ansvar för vuxna bälteslösa passagerarens eventuella skador tycker jag inte ska finnas.

  Nu gäller det barn mer här, som jag tänker på

  4) Att en vuxen utan bälte i baksätet skulle skada ett barn i framsätet är väl långsökt för att det ska vara rimligt att lagstifta av bara det skälet. Vi kan inte lagstifta bort allt som är farligt, inte ens för barn

  Det är inte ett dugg långsökt. Lösa passagerare i baksätet är en mycket stor risk vid kollision. Det är ju därför man ska ha lastnät när man har kombi och tunga saker där bak.

  Möjligtvis kan du hävda att bilar är så säkra idag att det är dumt att välja ut just att åka i bil utan bälte som en farlig situation.

 13. 13 Mikael Ståldal

  Jörgen,

  2) Att det inte är socialt accepterat tycker jag inte är ett rimligt skäl för lagstiftning.

  4) Det är situationen med barn i framsätet och vuxen utan bälte i baksätet som är långsökt. Att det kan bli farligt för barnet i framsätet vid eventuell krock betvivlar jag inte.

 14. 14 Jörgen Modin

  Aha, du menar så. Vad anser du om ett barn (som är stort nog) i framsäte utan bilbälte då?

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.