EU-kommissionen har i dagarna presenterat det s.k. energi- och klimatpaketet. Det innehåller bl.a. mål för minskade utsläpp av växthusgaser och för ökad andel förnybar energi och förnybara drivmedel, samt nya regler för utsläpsshandelssystemet. Grunden är att EU ska minska sina utsläpp med 20 % från 1990 till 2020.

Det är glädjande att man övergår till att fördela utsläppsrätterna gemensamt och successivt inför ett auktionsförfarande istället för gratis tilldelning. Det är bra att målet för den handlande sektorn haneras gemensamt, och att enbart utsläppsmål för de sektorerna utanför utsläpsshandelssystemet bryts ner nationellt. Se tidigare inlägg.

I sektorerna utanför utsläpsshandelssystemet ska utsläppen minska med 10 % från 2005 till 2020. Sveriges mål sätts till att minska med 17 %. Det är ett rimligt mål som Sverige bör kunna uppnå.

Däremot är det nedslående att man fortsätter med dumheterna att sätta upp mål för andel förnybar energi (20 %) och förnybara drivmedel (10 %). Det räcker med att sätta upp utsläppsmål och anpassa utsläppsrättshandelssystemet efter det. Hur dessa mål sen ska uppnås avgörs bäst av marknaden. Det är inte alls säkert att det bästa sättet att minska utsläppen är att öka andelen förnybar energi, utbyggd kärnkraft (som inte anses som förnybar) och/eller effektiviseringar kan vara minst lika bra. Se tidigare inlägg.

Och vad gäller förnybara drivmedel så har det redan börjat resas en mängd frågetecken över hur bra de egentligen är för miljön och klimatet. Bara det är ett gott skäl att slopa detta mål. Och varför inte satsa på elbilar? Dessutom så funderar EU på att höja importtullarna på etanolbränsle kraftigt, se artikel i DN. Jag hoppas att EU låter bli att höja tullen, men om man gör det så visar det på en tydlig inkonsekvens i EU:s politik.

Sverige fick ett mål på 49 % förnybar energi till 2020, inte 55 % som man tidigare befarat. Men vi borde inte acceptera något högre än de 40 % som vi redan har. Se tidigare inlägg.

Förnybarhetsdirektivet med målen om förnybara energi och förnybara drivmedel bör skrotas.

Intressant? Andra bloggar om:


Inga kommenterar till “Knasiga klimatmål från EU”  

  1. Inga kommenterar

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.