EU har beslutat att Sverige får ha kvar sin lägre tull på import av etanolbränsle, se artikel i SvD. Det är bra, nu kan Sverige fortsätta importera effektivt producerad sockerrörsetanol från Brasilien istället för att producera den ineffektivt från spannmål (t.ex. vete) i Sverige eller andra EU-länder. Ännu bättre vore om tullen kunde tas bort helt. Bäst vore om alla tullar överallt kunde tas bort helt.

Ungefär samtidigt går miljöminister Andreas Carlgren (c) ut och försvarar etanol som fordonsbränsle. Han menar att det är en myt att etanol orsakar svält, och avfärdar rapporter om att etanol leder till livsmedelsbrist i Afrika.

Om man tillverkar etanol på ett effektivt och rationellt sätt, t.ex. från sockerrör (som i Brasilien) så är det ingen risk för svält eftersom sockerrör inte är någon viktig livsmedelsråvara. Om man däremot tillverkar det på ett ineffektivt sätt, som från vete i Sverige eller majs i USA, så kan det bli problem. USA:s etanolproduktion har drivit upp priset på majs även i Mexico, där majs är ett viktigt baslivsmedel.

Eftersom produktion av etanol från vete, majs och andra viktiga livsmedel är ineffektiv och dyr så sker den bara när marknaden är snedvriden av tullar, subventioner och andra politiska ingrepp. Bort med tullar och subventioner så slipper vi problemen.

Intressant? Andra bloggar om:


7 kommentarer till “Etanol, tullar och svält”  

 1. 1 36% fri, 64% slav

  Allvarligt talat…

  Bönder och markägare vill ha maximal avkastning. Sunt förnuft säger oss att när efterfrågan på vad som produceras i jordarna höjs (det vill säga att förutom mat också producera energigrödor) så stiger priset. Bönderna jublar ju förövrigt världen runt över att de kan producera energigrödor och få mångdubbelt mycket betalt, det borde ju säga allt.

  Att avfärda detta med att det “gagnar oljelobbyn” är intellektuellt haveri. Jag kan mycket väl tänka mig att kinesernas höjda levnadsstandard och efterfrågan på kött är en variabel. Det är dock en variabel som har funnits i snart 30 år, och kan knappast förklara den mest extrema prisökning i världshistorien som vi någonsin sett på grödor.

  Att använda våra jordar, skövla regnskogar samt göra stora ingrepp i vår natur för att odla energigrödor som sedan i en mycket energikrävande process skall omvandlas till etanol kommer nog för eftervärlden att vara ett intressant studieobjekt inom psykologin som behandlar masshysteri.

  Etanolsystemet klarar inte ens av att förse sig själv med den energi som krävs för att hålla det igång. Om man använde all den energi som man får ut av etanolen så skulle den inte räcka till för att framställa samma mängd etanol igen, dvs att energin vi får ut från etanolen kommer från någon annanstans, dvs fossila bränslen. Jordbruket kräver energi, förbränningsprocessen där etanol framställs kräver enorma mängder energi, logistiken är betydligt mer energikrävande än för fossila bränslen då etanol är flyktigt. Att använda etanol är alltså detsamma som att använda fossila bränslen, fast på köpet får man mer fattigdom, svält och skövlade regnskogar som lagrat enorma mängder kol men som nu istället frigörs. Att kalla etanolbilar för miljöbilar är ett hyckleri utan motstycke, de är ju precis det motsatta!

  Nedan kan du läsa mer om vad “oljelobbyn” earth policy institute har att säga:

  “The world is facing the most severe food price inflation in history as grain and soybean prices climb to all-time highs. Wheat trading on the Chicago Board of Trade on December 17th breached the $10 per bushel level for the first time ever. In mid-January, corn was trading over $5 per bushel, close to its historic high. And on January 11th, soybeans traded at $13.42 per bushel, the highest price ever recorded. All these prices are double those of a year or two ago.”

  Why Ethanol Production Will Drive World Food Prices Even Higher in 2008
  http://www.earth-policy.org/Updates/2008/Update69.htm

  Sen har vi ju oljelobbygruppen greenpeace också:

  “Varje år frigörs 1,8 miljarder ton klimatförändrande växthusgaser från skövlingen och avbränningen av skogen på de torvrika träskmarkerna i Indonesien. Detta innebär att 4% av de globala växthusgasutsläppen kommer från mindre än 0,1% av världens yta.
  Greenpeace rapport “Cooking the Climate” visar hur den ökande efterfrågan på palmolja leder till att världens största mat-, kosmetik- och biobränsleföretag kraftigt driver på förstörelsen av torvmarker och regnskog.”

  http://www.greenpeace.org/sweden/rapporter-och-dokument/cooking-the-climate

  Tack alla politiker och miljökommunister för att ni hjälper oss att förstöra jorden! (ironi)

 2. 2 Anton

  En annan bra effekt av fantastiskt brasilianskt etanol är att den tränger ut annat jordbruk i Brasilien som *tadaaa* skövlar regnskog för att kunna samexistera. Ergo: även om sockerrörsodlingar inte själva skövlar regnskog tvingar den fram sådana tendenser. Problemet är som sagt inte tullarna, de kan gärna försvinna, men att tala om Brasiliansk etanol som en skön grej är självduperande, hycklande, eller bara naivt. Det stora problemet är, precis som tidigare kommentatorer framhållit att etanol öht framhållits som ett tänkbart alternativ till fossila bränslen.

 3. 3 Peter Krantz

  @Anton: I en nyligen publicerad artikel i The Economist (Biofuels in Brazil: Lean, green and not mean) hävdar man motsatsen. Odlingen av sockerrör sker i en annan del av landet och använder en liten del areal jämfört med t.ex. köttproduktion.

  @36% fri, 64% slav: Du skriver “Etanolsystemet klarar inte ens av att förse sig själv med den energi som krävs för att hålla det igång”. I artikeln ovan redovisar The Economist att etanol från sockerrör ger mer än 8 gånger energiinnehållet jämfört med vad som går åt för att framställa den (dvs mot energimängden människor tillsatt). Förädlade sockerrörsplantor håller även på att höja produktiviteten ytterligare.

  Kvarstår gör då arbetsvillkoren för de som skördar på plantagerna. Enligt uppgifterna i The Economist kommer den manuella skördningen att till stor del vara utfasad redan 2012 på grund av den ökade mekaniseringen i jordbruket.

 4. 4 Mikael Ståldal

  Fast den ökande mekaniseringen riskerar leda till lägre energieffektivitet eftersom maskinerna drar bränsle (i värsta fall fossil diesel).

 5. 5 Erik

  Man skulle faktiskt kunna köra en pluginhybrid på mindre än
  de råvaror används som används i tillverkningen av en liter etanol!

  om vi låter bli att tillverka etanolen och använder
  de råvarorva direkt i stället så blir det ungefär så här i en plugin hybrid:

  Detta åtgår för att få fram 1 liter Brasilien-etanol (Well to Tank):
  0.7kwh (EL för process mm)
  1kwh (0,11 L diesel/olja för transport mm)
  3,5kwh (biobränsle,ca 0,55l etanol traktorbränsle)

  lite överslag hur långt man kommer på
  vardera bränsle i en mindre mellanklassbil.
  0,7 el =4km
  0,11 l diesel =2,5km
  0,55 l etanol =5,5km
  totalt……..12km

  Eftersom använder en plugin-batterihybrid i detta exempel
  så kan vi reducera bränsleåtgången med bromskraftsåtervinning med ca30%
  så kommer man alltså
  _____ca 16,5km

  skippar vi etanolen och bara tar Elektriciteten och dieseln så blir det
  _____ca 8,9 km

  och samma exempel om man tillverkar etanol av samma råvaror som ovan:
  (då krävs hela proceduren med odling tillvekningsprocess, alla traktorer
  tankfartyg, etanolmackar, enorma markarealer.
  alla arbetare, tankbilar, processindustri, silos, pumpar…
  otroliga mängder avgaser, skadade ekosystem mm )
  så kommer man bara i vanlig etanolbil
  _____ca 10 km !!

  Är det värt det?

  PS: detta är en överslagsräkning gjord av mej!
  räkna gärna själv får du se!

  en bra elbilssida: http://indux.se/

 6. 6 klara

  men om man tillverkar etanol av sockerrör som odlas i brasilien så röjs och skövdas ännu mer regnskog, så det är ju inte heller bra!

 7. 7 Bosse

  Odling av sockerrör för etanolframställning sker inte bara i södra Brasilien utan även i Amazonas.
  Se: http://landaction.org/spip/spip.php?article380

  Det har tystats ned av den svenska etanollobbyn och brasilianska intressen.

  De enorma monokulturella odlingarna förstör den biologiska mångfalden och leder till landgrabbing..

  Myten att oljebolagen skulle motverka etanolen är osann. Oljebolagen tillverkar själva etanol och Shell har t.ex. gått ihop med multijätten Cosan som levererar etanol till svenska bilar.
  Cosan fick nyligen sina banklån frysta pga misstänkt slavarbete på etanolodlingarna.
  http://latinamerika.nu/bank-stoppar-lan-pa-grund-av-slavarbete

  Att sedan E85-bilarna drar 40 % mer bränsle och medför kraftigt ökade bränsletransporter är ytterligare en negativ bieffekt.

  Sverige har pga av etanollobbyns stora inflytande hamnat rejält efter vad gäller t.ex. el-drift av bilar och bussar. Här är det bara törstiga förbränningsmotorer som gäller.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.