Alla medier tycks behandla presidentvalet i Ryssland som en formalitet. Och det är det nog, om man bara avser vem som kommer att bli vald. Men det innebär inte att vi vet vad som kommer att hända efter det. Ryssland är som bekant inte lätt att förutsäga: Det finns personer med mycket makt, men hur maktnätverken hänger ihop är oklart, och det är också oklart om de olika aktörerna vet hur mycket makt de har ens själva. I medierna kan vi läsa om Putins järngrepp över landet, men det är ju i så fall ett järngrepp som faktiskt ur ett längre perspektiv bara funnits ett kortare tag. Putins grepp tas bara för givet.

Vad vi vet är att Putin inte kommer att vara president efter val och installation, men att det finns en stark vilja hos många att saker ska förbli som de är. Men små justeringar kan sätta stora processer i rörelse. Utan tydliga ansvarsområden och gemensamma värderingar är det svårt att hålla något “som det är”. Paranoia kan förstärka skiftningar. Vi vet faktiskt inte vad som händer efter valet.

Sverige måste ha en beredskap för detta.