Hur går det med arbetslösheten egentligen?

Attila