Regeringen har just presenterat ett samarbete med Vattenfall, bilindustrin och batterindustrin för att utveckla s.k. plug-in hybridbilar* som ska kunna köra minst 100 km på el.

Samtidigt så satsar Stockholms stad på att ordna infrastruktur för laddning av elbilar.

Det är verkligen på tiden att gå vidare från den ensidiga etanolsatsning som Sverige har haft hittils. Elbilar är en mer flexibel och hållbar lösning för framtiden.

*) Plug-in hybridbil (även kallad laddhybridbil) är en bil med både förbränningsmotor och elmotor, och batteri med relativt hög kapacitet. Den kan laddas med el från elnätet och köras på el kortare sträckor. Förbränningsmotorn används bara när man ska köra så långt att batteriet inte räcker, eller om det inte finns möjlighet att ladda med el.

Intressant? Andra bloggar om:


8 kommentarer till “Nu kommer elbilarna!”  

 1. 1 Rasmus Kaj

  Det låter hoppfullt! Rimligen borde det redan med nuvarande skattemetoder bli billigare att “tanka” el än bensin, annars kanske det behöver underlättas med mer skatteväxling, från “energi” till “utsläpp”.

  Eftersom de här bilarna *kan* tanka både el och bensin är det nödvändigt att elen är betydligt billigare än bensinen för att det verkligen ska bli någon positiv miljöeffekt av dem.

 2. 2 Mikael Ståldal

  Rasmus,

  Ja, det har du rätt i.

  Med tanke på att verkningsgraden tode bli väsentligt högre med el så borde det inte vara några problem.

  Annars får man överväga att sänka elskatten (som ju är en fiskal skatt snarare än en miljöskatt).

 3. 3 Magnus Andersson

  Men om man tänker på det totala systemet så begriper jag inte hur elbilar i dag kan vara miljövänliga, innan vi byggt upp mer fossilfri elproduktion!

  I dag exporterar vi ju nämligen el som minskar kolkraft i Tyskland och Danmark, och om vi istället kör elbilar på vår elproduktion så kommer dagens energiexportvolym i motsvarande grad minska.

  Vidare skriver ni: “Regeringen har just presenterat ett samarbete med Vattenfall, bilindustrin och batterindustrin för att utveckla…”.

  Ja, det låter ju som om politikerna styr planekonomiskt, och sannolikt kommer inte bara elexporten till Tyskland och Danmark att minska, utan man kommer även att i ett miljöperspektiv att se problem med dagens och de närmaste årens batteriteknik. Dessa batterier kommer snart att vara helt ute, men det som ersätter dem kan mycket väl bli så konkurenskraftigt (billigt) och miljövänligt att det tar sig in på marknaden utan några politiska projekt!

  Ett råd: Tänk.

 4. 4 Magnus Andersson

  …det var alltså allt annat än en liberalt sinnat hyllning till detta som ni hade här.

  Rasmus: Eldrift *är* betydligt billigare än bensin i dag. Men utan att man får lov att bygga kärnkraft i Sverige kan elpriset vid en ökad komsumtion för fordon komma att stiga dramatiskt.

  Vi har två alternativ. Att trotsa Centerpartiet och tillåta kärnkraft eller att importera el, t ex från Finland. Det billigaste och bästa vore att bygga ut kärnkraften.

 5. 5 Magnus Andersson

  Det vore intressant med en diskussion varför inte marknaden kan sörja för tankningsställen med el. Jag är häpen att läsa detta på en liberal blogg.

 6. 6 Mikael Ståldal

  Magnus,

  Bloggregeringen förespråkar utbyggd kärnkraft, se här. Vi trotsar gärna Centerpartiet på den punkten.

  Det vore givetvis inte bra om elbilarna gick på kolkondensel. Men även om de skulle göra det så behöver det inte bli sämre än idag eftersom ett kolkondenskraftverk har högre verkningsgrad än en förbränningsmotor i en bil. Om vi antar att elbilarna till stor del kommer att laddas under natten så behöver det inte bli så stort problem eftersom elkonsumtionen är lägre då.

  Och även om det inte blir någon större förbättring till att börja med p.g.a. kolkondensel så bör man se mer långsiktigt på detta.

 7. 7 Mikael Ståldal

  Magnus,

  Det vore bra om marknaden kunde sörja för tankningsställen med el. Men vi anser att elnät är en grundläggande infrastruktur och en offentligt angelägenhet, se här. Därför är det välkommet att en kommun börjar se över elnätet för att förbereda för elbilar.

 8. 8 Erik

  Jag ser inte att det skulle kunna finnas något annat alternativ
  än EL som framtidens bränsle för personbilar!
  vätgas är alldeles för energikrävande, biomassa är vanvett,
  och oljan ska vi inte slösa med som bil-bränsle, den behöver vi till annat!
  (flygbränsle, asfalt, smörjmedel, div tillverkning )

  enligt vattenfall blir energiåtgången 2% högre om alla personbilar byts ut mot elbilar
  och den överkapaciteten finns redan i dag.

  ett större vinkraftverk kan försörja 4000-6000 elbilars årskonsumtion.
  ungeför 400-500 vindkraftverk räcker för hela sverige personbilspark
  ska kunna köra på EL!

  En elbils co2 utsläpp vi en förbrukning på 1,5KWh
  beräknas till 9g co2/km med svensk genomsnitts-EL.

  Och vill man att elbilen ska vara 100% co2 fri, så kan man belasta
  varje ny elbil med en andel i ett vindkraftverk för runt 500kr
  då har man inte ökat belastningen på nätet någonting.

  några snabbtank-stationer är inte nödvändiga i början av elbils-revolutionen,
  då de första kommer att vara plugin-hybrider och kan alltså tankas med tex diesel.

  http://indux.se/

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.