Konsumentverket ska granska bloggen Blondinbella eftersom den påstås innehålla dold reklam i strid med marknadsföringslagen, se artikel i Aftonbladet och Dagens Media.

Det måste vara 5 § i marknadsföringslagen som är pudelns kärna:

Reklamidentifiering

5 § All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Det skall också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen.

Denna paragraf är i grund och botten en omyndigförklaring av medborgaren och konsumenten, den bygger på antagandet att folk inte kan tänka kritiskt och själva bedöma vad som är reklam och inte. Jag tror också att den bygger på överdrivna farhågor om vad som händer när folk understundom inte kan avgöra vad som är reklam. Och det är uppenbart att den ställer till problem i dagens medieklimat. Därför bör denna paragraf avskaffas. Det är bättre att folk lär sig tänka kritiskt själva än att Konsumentverket ska göra det åt alla.

Jonas Morian tycker att detta är problematiskt eftersom bloggare med dold reklam säljer sin trovärdighet. Måhända, men lagstiftning och myndighetsövervakning är inte rätt sätt att angripa detta problem. Jag tror att detta i huvudsak är självreglerande, de bloggar som “säljer sin trovärdighet” kommer att tappa läsare. Bloggosfären är ju bra på att granska och avslöja, och kommer att granska och avslöja även sånt här.

Dessutom så är Morians trovärdighetsresonemang bara relevant på bloggar som sysslar med nyhetsförmedling eller opinionsbildning (som denna blogg eller Jonas Morians blogg). Blondinbella är en annan typ av blogg, som snarare fungerar som en dagbok eller ett livsstilsmagasin. Och som Johan Ingerö skriver så fungerar det annorlunda då. I den mån Blondinbella har någon publicistisk opinionsbildningsambition så är trovärdighetsproblemen av en helt annan art än reklam.

Intressant? Andra bloggar om:


2 kommentarer till “Bloggar och reklam”  

  1. 1 Rasmus Kaj

    Finns den paragrafen i verkligheten? Om man kliver ned i Stockholms tunnelbana kan praktiskt taget när som helst hitta reklam där det inte framgår vem den är ifrån.

    Men det är tydligen ok, för det är ju inte på det farliga internätet. Och så drar det ju in (marginellt med) pengar till landstingsstyrd verksamhet.

  2. 2 Lennart Regebro

    Paragrafen är helt inriktad på tidningsmedia och syftar till att man inte skall göra reklam som ser ut som en artikel. Utanför den kontexten är den obegriplig och oanvändbar. Produktplacering är ju det bästa exemplet.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.