Tibet visar på problemet diktaturer har med att förstå värderingar

Jörgen Modin