Kristdemokraterna med Anders Wijkman i spetsen föreslår personliga utsläppsrätter för växthusgaser. Se artikel i SvD och KD:s rapport.

Jag tycker att det är helt feltänkt. Utsläppsrätter är i och för sig ett bra styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Men de bör riktas emot de som primärt ansvarar för utsläppen, d.v.s. industrier, kraftverk, flygbolag, rederier, jordbruk m.fl. Privatpersoner är huvudsakligen bara indirekt ansvariga för utsläppen, genom att köpa varor och tjänster som orsakar utsläpp. Privatpersoner är förvisso primärt ansvariga för utsläpp från personbilar, villapannor och liknande, men det hanteras bättre genom bränsleskatter. Och många privatpersoner är inte primärt ansvariga för några utsläpp alls, nämligen de som inte har egen bil och bor i ett hus med fjärrvärme.

Dock vore det önskvärt att föra in fler primärutsläppare i utsläppsrättssystemet.

Dessutom medför utsläppsrätter en omfattande administration och byråkrati (mycket mer än punktskatter). Därför vore det olämpligt att låta alla medborgare omfattas av det direkt, det skulle öka administrationskostnaderna drastiskt. Om bara större företag omfattas så kan kostnaderna hållas på en rimlig nivå.

Om de flesta primärutsläppare omfattas av utsläppshandel så kommer även privatpersoner och andra aktörer (företag som inte är primärutsläppare) indirekt involveras genom att produkter som orsakar stora utsläpp blir dyrare att köpa.

Dessutom riskerar personliga utsläppsrätter att missa den offentliga konsumtionens (det som staten och kommuner köper in) klimatpåverkan, och den är inte försumbar.

Och precis som SvD:s ledarblogg skriver så riskerar personliga utsläppsrätter innebära att staten får en obehagligt stor insyn i varje medborgares konsumtion.

Intressant? Andra bloggar om:


Inga kommenterar till “Personliga utsläppsrätter är ingen bra idé”  

  1. Inga kommenterar

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.