Computer Sweden kommenterar Jan Björklunds och Lars Leijonborgs artikel om forskning på DN Debatt.

Computer Sweden menar att man bör prioritera naturvetenskap framför samhällsvetenskap. Och det håller jag helt med om, eller rättare sagt prioritera naturvetenskap, teknik och medicin framför samhällsvetenskap och humaniora. Björklund och Leijonborg säger inte detta rätt ut, men nästan alla exempel de tar upp är naturvetenskap/teknik/medicin så de tänker nog så.

Jag håller också helt med om att man ska satsa på redan framgångsrika institutioner och skippa regionalpolitiken. Jag hoppas att regeringen lyckas göra det.

Däremot håller jag inte med om att man bör prioritera tillämpad forskning framför grundforskning. Det är ett kortsiktigt att prioritera tillämpad forskning, och det kan inte staten göra. Det är helt i sin ordning att näringslivet huvudsakligen sysslar med tillämpad forskning, men staten får inte glömma bort grundforskningen. Utan grundforskning så kommer utvecklingen snart att stagnera, och den tillämpade forskningen kan i längden inte leva utan grundforskning. Utan grundforskning hade mycket av den teknik vi idag tar förgiven inte funnits. Här hoppas jag att regeringen inte lyssnar på Computer Sweden.

Jag skulle sträcka mig så långt som att säga att högkvalitativ forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin är bland det bästa man kan lägga skattepengar på.

Intressant? Andra bloggar om:


8 kommentarer till “Satsa på rätt forskning”  

 1. 1 Johan Richter

  Instämmer att staten bör satsa på grundforskningen. I ekonomiska termer tror jag det är där de största positiva externaliteterna finns. Vid väldigt tillämpad forskning om att hur man bygger bättre bilmotorer kan ett företag som satsar på det ta hem en stor del av den samhällsekonomiska vinsten via patentsystemet.

  Vid grundforskning om förbränningsprocesser kan inte upptäckaren monopolisera användningen av kunskapen som man fått fram på samma sätt.

  Instämmer också att natur-, teknikvetenskap och medicin bör prioriteras. Det är inte populärt i vissa kretsar men potentialen att faktiskt förbättra människors liv bör beaktas när staten prioriterar forskningsresurserna.

 2. 2 Lennart Regebro

  Å andra sidan är det ju oerhört viktigt att man faktiskt forskar på effekterna av politiska beslut. Ta debatten om brottsminskningen i USA, där media fokuserade mycket på nolltolerans och kriget mot droger, men där forskning tyder på att det som faktiskt hjälpte var färre oönskade barn, mer poliser och mindre lönsamhet i försäljning av crack. Det senaste beror såklart delvis på insatser i kriget mot knark, men nolltoleransen verkar inte ha haft någon nämvärd påverkan. Hur skall vi få reda på vad som är fungerande politik om vi inte forskar på det? Jag tror nog att vi bör lägga till samhällsvetenskap på listan ovan.

 3. 3 Johan Richter

  Samhällsvetenskap forskar förvisso om viktiga frågor i många fall och jag tycker absolut inte att vi ska strypa det statliga stödet helt till dem. Och vissa områden inom naturvetenskapen, typ astronomi eller talteori, där praktiska tillämpningar är osannolika kan förtjäna mindre pengar än samhällsvetenskapen på den grunden.

  Men man måste också ta hänsyn till graden av framgång man kan vänta sig. Och i samhällsvetenskapen går inte forskningen framåt lika snabbt som i naturvetenskapen. Satsar vi X kronor på cancerforskning tror jag chansen att vi hotar ett botemedel för cancer är större än chansen att vi hittar ett botemedel mot brottslighet om vi satsar samma summa pengar på kriminologi.

  Och sedan finns det ju humaniora också som man kan konstatera för det mesta verkligen inte forskar om några viktiga frågor.

  För övrigt är det mycket omdiskuterat om färre oönskade barn bidrog till brottsminskningen. Levitts resultat, som jag antar du refererar till, har blivit mycket kritiserade.

 4. 4 Lennart Regebro

  Jo, men dom viktiga frågorna i tekniska och medicinska områden är å andra sidan sådant man faktiskt kan tjäna pengar på att forska fram. Ny mediciner och terapier mot cancer, bättre kärnkraftverk och liknande är allt saker som går att sälja.

  Samhällsvetenskapen däremot har ingen marknad. Vem skall du sälja metoder för minskad brottslighet till? 🙂

  Och jag tror inte alls att det är svårt att hitta nyttig forskning inom samhällsvetenskap. I synnerhet inte om man ser till hur mycket forskningen kostar. Att ta fram nya mediciner är vansinningt dyrt. Att forska på hur politiska åtgärder fungerar är mest en fråga om att samla in rätt statistik och analysera den.

 5. 5 Mikael Ståldal

  Det är tveksamt om man kan tjäna pengar på grundforskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Samtidigt kan sådan forskning ge stora positiva effekter på lite sikt. Därför är det viktigt att staten satsar rejält på det (mer än idag). Det är mer tveksamt om staten ska satsa så mycket på tillämpad forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin, eftersom det där mycket riktigt går att tjäna pengar på det, åtminstone givet som vi har patent.

  Lennart har en poäng i att viss form av tillämpad forskning inom samhällsvetenskapen är viktig och värd att satsa på från statens sida.

  Sen så är det ju inte frågan om att staten helt ska sluta med forskning inom samhällsvetenskap och humaniora, bara att det inte finns någon anledning att öka anslagen till det från dagens nivå.

 6. 6 Johan Richter

  Man kan ju välja att bara samla statistik inom medicinen också och bedriva forskning ungefär som i samhällsvetenskapen. Det är först när man börjar göra kontrollerade experiment det blir dyrare, men det kan man ofta inte alls göra inom samhällsvetenskapen på motsvarande sätt.

  Och som sagt, frågan är inte om de ska ha några pengar alls, frågan är om man ska prioritera vissa andra forskningsområden i högre utsträckning.

 7. 7 Lennart Regebro

  Visst, men grundforskningen inom dessa områden är också vanligen mycket långt från att ha någon vidare samhällsnytta. Det är den tillämpade forskningen som har samhällsnyttan. Och därmed faller ju en del av argumentationen för att lägga pengar på den.

  Statistisk analys av medicinsk forskning verkar mycket riktigt vara en åsidosatt gren av medicinen, som dessutom är svår att tjäna pengar på.

  Jag tror vi kan vara överens om att staten skall lägga forskningspengar på sådan forskning som inte går att försvara ur kommersiell synpunkt, men som kan ha samhällsnytta. Jag tror inte alls att detta på något sätt begränsar sig till “hårda” vetenskaper som naturvetenskap, teknik och medicin. Tvärtom tror jag samhällsvetenskap är en en åsidosatt gren här som det skulle vara bra att satsa betydligt mer pengar på än vad man gör idag. Dom hårda vetenskaperna är “coola” och får redan massvis med pengar. När det gäller supercool vetenskap som kärnfysik och astrofysik ofta oerhört mycket mer än vad som kan försvaras med eventuell samhällsnytta.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.