Halvfärdig gångväg över Järvafältet

söndag 29 maj, 2016 kl. 13:48

Nu har Stockholms stad äntligen byggt en riktig gångväg över Järvafältet mellan Kista och Rinkeby. Något som jag länge efterlyst och tror kan bidra till att minska den olyckliga isoleringen som Rinkeby lider av.

Jag beslutade mig för att testa. Det börjar lovande, i Kista ser man nu en ny väg som går ut över fältet:
Gångväg från Kista

Och en skylt som visar att den leder till Rinkeby:
Skylt

Efter ett tag kommer man till en bro över Igelbäcken:
Bro över Igelbäcken

Efter bron ser man kohagen till vänster:
Kohage

och kolonilotter till höger (med Rinkeby i bakgrunden):
Kolonilotter

Men sen kommer det ett vägskäl utan skyltning, och man känner sig lite vilse:
Vägskäl

Om man väljer vänstra vägen så passerar man först en liten stuga:
Stuga

och kommer sedan hit där det tar stopp:
Vänstra vägen

Det enda man får reda på är att man kommer till Kista om man går tillbaka:
Skylt mot Kista

Om man istället väljer den högra vägen så kommer man hit:
Högra vägen

Man kommer alltså inte in i Rinkeby, bara till en avspärrad byggarbetsplats:
Byggarbetsplats

Fort Rinkeby förblir ointagligt!

Det är en bra ambition av Stockholms stad att bygga denna gångväg. Men timingen hade kunnat vara bättre. Innan detta bygge inleddes fanns det en gångtunnel in i Rinkeby ungefär där denna nya gångväg slutar. Hade man byggt samma gångväg för fem år sedan hade den fungerat.

Förhoppningsvis blir denna nya gångväg användbar när Rinkebyterrassen med dess lutande gångväg mot fältet blir färdig. Fram tills dess är denna nya gångväg tämligen meningslös, och skyltningen mot Rinkeby missvisande.

Creative Commons-licens
Bilderna är licensierade under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Hijabmode

lördag 28 maj, 2016 kl. 14:34

H&M och Åhléns hade i höstas reklam med kvinnor som har på sig hijab. Detta har väckt kritik från flera håll.

Maria Rashidi från Kvinnors Rätt menar att hijab representerar kvinnoförtryck och könsapartheid, och upprörs över att stora kapitalistiska företag tjänar pengar på vår bekostnad (syftande på kvinnor som flytt till Sverige från muslimskt dominerade länder). I ett öppet brev utvecklar hon kritiken.

Devin Rexvid instämmer i kritiken och menar att denna reklam gynnar islamismen.

Problemet med både Rashidi och Rexvid är att de inte tror att vuxna människor själv kan ta ansvar för sina liv. De tycks också betrakta Sverige som ett islamistiskt land och är beredda att ta till långtgående och tvivelaktiga metoder för att bekämpa detta.

Men Sverige är inte någon islamistisk teokrati i stil med Iran eller Saudiarabien. Sverige är inte heller som Turkiet där ett auktoritärt islamistiskt parti kopplar allt hårdare grepp om makten. Den kamp som de förespråkar må vara relevant i sådana länder, men är inte lämplig i Sverige.

Sverige är ett fritt, demokratiskt och sekulärt land. Visst finns det hot mot detta, bland annat från islamister, och det ska vi bekämpa. Men den auktoritära anti-islamism som Rashidi och Rexvid står för är inte till hjälp för att bevara får frihet, den är ett hot.

Läs även Per Dannefjord från Humanisterna och Sakine Madon som jag i stort håller med.

Ny flyktingpolitik

måndag 23 maj, 2016 kl. 20:49

Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, skriver i Liberal Debatt om hur en ny flyktingpolitik bör se ut.

Det ser ut som om han har kommit till i stort sett samma slutsats som jag.

Orimligt att LinkedIn inte duger som platsannons

söndag 15 maj, 2016 kl. 19:17

Syed Latif från Bangladesh kom till Sverige 2010 för att studera, efter avslutade studier fick han 2014 fast jobb genom en platsannons på LinkedIn. Nu har Latif fått sitt uppehållstillstånd indraget p.g.a. att en platsannons på LinkedIn inte uppfyller kravet på synlighet inom hela EU/EES. Se SVT och Metro.

Det är helt orimligt att inte LinkedIn anses vara ett godtagbart sätt att annonsera ut ett jobb i hela EU/EES. Detta är byråkratisk akrobatik i den högre skolan, som helt tappat kontakten med verkligheten.

Tidigare sades det att detta krav annonsering inom hela EU/EES bara var en formalitet utan praktisk betydelse. Nu har det visat sig att så inte är fallet, utan att detta krav får högst påtagliga och mycket olyckliga konsekvenser. Jag har tidigare varnat för denna regel.

Nu måste regeringen skyndsamt uppdatera reglerna så att platsannonser på LinkedIn och liknande internationella tjänster godkänns. Regeringen bör också ta upp detta i EU och verka för att detta krav på annonsering i hela EU/EES avskaffas helt och hållet.

Frys bistånd till stater som beter sig illa

söndag 15 maj, 2016 kl. 17:52

Två SVT-journalister var på uppdrag i Zambia för att granska hur svenska biståndspengar används. De greps och hölls fängslade under dåliga omständigheter i två dygn. Sedan fick det vänta ytterligare i flera dagar innan de tilläts lämna landet och återvända till Sverige.

Detta är upprörande och ett helt oacceptabelt beteende från Zambiska regimen. Jag hoppas att Sverige omedelbart fryser biståndet till Zambia i väntan på en förklaring och en ursäkt från Zambiska regeringen.

Muslimer i svensk politik

söndag 15 maj, 2016 kl. 12:03

Som man kan läsa i Stockholm Direkt så har Semanur Taskin nyligen hoppat av som språkrör för Grön Ungdom Stockholm efter bara ett halvår på posten.

Det är tråkigt att hon drabbats av det näthat som tyvärr tycks ha blivit mycket vanligt nuförtiden. Det är dock inte bara muslimer som drabbas av näthat, även om det troligtvis tar sig lite andra uttryck än när andra drabbas. Näthat är en slags mobbning, och sådan tar ofta fasta på något avvikande hos offret, vilket kan vara lite vad som helst.

Det är också beklagligt att hon känner sig illa behandlad av sitt parti, Miljöpartiet. Jag hoppas dock att hon inte drar hela svenska samhället, eller ens hela svenska partiväsendet, över en kam bara för att Miljöpartiet betett sig illa. Miljöpartiet har ju uppenbara problem att hantera muslimer på ett rimligt sätt, och även om det är av välvilja så kan det säkert bli missriktat i vissa fall.

Tyvärr sprider hon myten om att den nyligen avgångne bostadsministern Mehmet Kaplan (mp) blev hårdare granskad bara för att han var muslim. Faktum är att Kaplan har gjort sig skyldig till så många och allvarliga klavertramp att det var ett under att han över huvud taget kunde bli minister.

Senan 2006 har fyra ministrar med svensk bakgrund tvingats avgå p.g.a. skandaler. Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò hann bara vara ministrar några veckor efter valet 2006 innan avslöjanden om svart hemhjälp och fusk med TV-avgiften blev för mycket. Sven Otto Littorins avgick 2010 efter avslöjanden om sexköp. Försvarsminister Sten Tolgfors avgick 2012 efter tvivelaktigheter kring vapenexport till Saudiarabien.

I Kaplan-affärens efterdyningar avgår nu också Åsa Romson (mp).

Ministrar och andra höga politiker, oavsett bakgrund, blir hårt granskade och kan drabbas av s.k. drev som blir mycket obehagliga. Det verkar vara lite godtyckligt vilka som drabbas av detta, och av vilka skäl. Men det finns inget som tyder på att muslimer drabbas hårdare än andra.

Turkiets totala brist på respekt för yttrandefrihet

lördag 7 maj, 2016 kl. 16:41

Det holländska Metro-kolumnisten Ebro Umar greps när hon var på semester i Turkiet för att kritiserat president Erdogan på Twitter. Hon släpptes, men fick inte lämna Turkiet. Se artikel i Metro.

Då Ebro Umar är nederländsk medborgare hoppas jag att den nederländska regeringen gör allt som står i dess makt för att skydda och få hem henne.

Det är illa nog att yttrandefriheten för turkiska medborgare når nya bottennivåer, men när det även drabbar andra länders medborgare så måste vi omedelbart sätta ner foten och säga ifrån.

EU måste förklara för Turkiet att det är oacceptabelt med dessa trakasserier av EU-medborgare. Om Turkiet ska få visumfrihet och inleda medlemskapsförhandlingar med EU så måste de först respektera EU-medborgares rättigheter, även om de råkar befinna sig i Turkiet.

För att verkligen kunna bli EU-medlem måste Turkiet givetvis börja respektera yttrandefriheten även för sina egna medborgare.

Könssegregering

söndag 24 april, 2016 kl. 15:20

Det har blivit en stor debatt kring miljöpartisten Yasri Khans sätt att hälsa. Med hänvisning till sin muslimska tro vill han inte ta kvinnor i hand, medan det går bra att ta andra män i hand.

Det finns muslimska kvinnor som på motsvarande sätt inte tar män i hand, bara andra kvinnor. Detta orsakade viss debatt i samband med TV-programmet Halal-TV 2008.

Man gör det lite för enkelt för sig om man avfärdar Khans beteende som direkt kvinnofientligt. Däremot ger det uttryck för en långtgående könssegregation. Ett annat uttryck är att vissa muslimska kvinnor klär sig mer eller mindre heltäckande med hijab, nikab eller burka. Och så har vi strävan att separera män och kvinnor i offentliga bad.

Könssegregering är något som finns och funnits i många religioner och kulturer, även kristendom och Sverige. Idag tycks det dock vara mycket starkare bland muslimer än bland andra religioner och kulturer. Såväl kristendomen i allmänhet som i det svenska samhället har under 1900-talet mer och mer främjat sig från könssegregering. Inom islam verkar det dock snarast ha ökat sedan 1980.

Hittills har det funnits tendenser i vissa kretsar, inte bara Miljöpartiet, att lägga sig platt och acceptera vad som helst från framförallt muslimska invandrare och deras barn.

Det måste bli ett slut på det nu. Vi bör kräva att de som väljer att bosätta sig i Sverige och delta i det svenska samhället i viss utsträckning anpassar sig till de normer och värderingar som råder här, även om det strider mot deras religion. Samtidigt som vi bör vara öppna för mångfald på många plan.

Att avgöra vad som ska accepteras och vad som inte ska accepteras är inte enkelt, och kräver att vi funderar igenom våra normer och värderingar och kommer fram till vad som är centralt och viktigt, och vad som vi kan vara utan.

Jag tycker att könssegregering i de flesta fall är negativt, och jag uppskattar att vi har rätt så lite av det i Sverige nuförtiden. Jag vill att vi går vidare mot ännu mindre könssegregering, och jag vill absolut inte gå bakåt och få tillbaka mer könssegregering i Sverige.

Jag tror att minskad könssegregering går hand i hand med ökad jämställdhet, och att återinförd könssegregering riskerar skada jämställdheten vilket drabbar främst kvinnor. Jag tror också att könssegregering är problematiskt för HBTQ-personer.

Alltså bör vi slå vakt om den relativt stora frånvaron från könssegregering som vi har i Sverige, och inte acceptera att islamister återinför mer könssegregering.

Ett problem som vi måste åtgärda är diskrimineringslagens överdrivet starka skydd mot diskriminering p.g.a. trosuppfattning och aktivistiska diskrimineringsombudsmän.

Det har förekommit flera diskrimineringsrättsfall som handlat om just handskakning. Arbetssökande män har med hänvisning till sin muslimska tro vägrat skaka hand med kvinnliga arbetsgivare, sedan inte fått jobbet och anmält arbetsgivaren för diskriminering p.g.a. trosuppfattning. Liknande konflikter har förekommit kring nikab där muslimska kvinnor som inte tillåtits bära nikab på jobbet anmält arbetsgivaren för diskriminering.

DO bör läggas ner och diskrimineringslagen bör ändras så att den inte skyddar religiöst motiverat beteende eller klädsel.

Det bör inte vara förbjudet att bara ta personer av samma kön i hand, och det bör inte vara förbjudet att bära nikab. Men den som väljer att göra detta bör få ta konsekvenserna av det, t.ex. att inte få vissa jobb. Det bör vara möjligt för arbetsgivare att kräva att anställda hälsar på en jämställt sätt, och att ha en klädkod som t.ex. utesluter nikab (därmed inte sagt att alla arbetsgivare måste göra så).

Offentliga badhus bör inte dela upp män och kvinnor (förutom i omklädningsrum), men det bör vara tillåtet för privata badhus att göra det.

Som Anna Dahlberg skriver är det också angeläget att vi är öppna och tydliga med vad som gäller i Sverige, och vad vi förväntar oss av invandrare som försöker anpassa sig till det svenska samhället.

Ökad rasism i Sverige?

söndag 24 april, 2016 kl. 10:52

Det sägs ofta nu för tiden att rasismen i Sverige ökar, bland annat Svenska FN-förbundet och finansminister Magdalena Andersson (s) hävdar detta.

Det verkar finnas en generell oförmåga att ställa samtiden i kontrast till hur det var förr. Många tycks begå misstaget att utifrån konstaterandet att det är dåligt nu så måste det blivit värre än förr. “Det finns rasism i Sverige idag, alltså har rasismen ökat i Sverige” Men så kan man inte resonera, för även om det är dåligt idag så kan det mycket väl ha varit ännu värre förr.

Och ett liknande problem verkar finnas när det gäller att jämföra Sverige idag med andra länder idag. “Det finns rasism i Sverige, alltså är det värre i Sverige än i andra länder” är ett annat felaktig sätt att resonera på.

Flera forskare, som troligtvis är bättre än många andra på att göra korrekta jämförelser i tid och rum, ifrågasätter att rasismen i Sverige idag skulle vara värre än förr eller värre än i andra länder.

Det är också så att rasism är ett mångfacetterat fenomen, och det kan mycket väl vara så att vissa aspekter ökar medan andra minskar samtidigt. Att sammanväga detta till ett enhetligt mått är inte enkelt.

Det är mer konstruktivt att tala om att vi har problem med rasism och fundera på hur dessa ska lösas. Den som alarmistiskt ropar rasismen ökar har troligtvis en annan agenda än att lösa problemet.

Intressant i sammanhanget är att vissa rasistiska uttryck i Sverige som helt klart har ökat den senaste tiden är “importerade” så till vida att det är personer med invandrarbakgrund som står för dem.

Vissa turkiska grupper i Sverige är öppet rasistiska mot kurder och armenier. Turkiska Riksförbundets dåvarande vice ordförande Barbaros Leylani höll ett offentligt tal som dröp av ohämmad rasism. Och det finns en svensk gren av den turkiska ultranationalistiska rörelsen Grå Vargarna, vars ordförande var på samma middag som f.d. bostadsminister Mehmet Kaplan (mp).

I Malmö har antisemitismen har ökat och judar känner sig otrygga. Och det är huvudsakligen invandrare från Mellanöstern som står för denna ökade antisemitism.

Oroväckande utveckling kring nätneutralitet i Sverige

lördag 23 april, 2016 kl. 15:22

I Sverige finns det nu minst två stora mobiloperatörer som öppet och flagrant bryter mot nätneutraliteten i sina mobilabonnemang genom att tillämpa s.k. zero-rating, d.v.s. att användning av vissa tjänster på Internet inte kostar några trafikavgifter.

Det är Tre med gratis musik från Spotify, Tidal, Deezer, Google Music eller SoundCloud, och Telia med gratis sociala media (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter, Kik).

Detta är allvarligt eftersom det sätter konkurrensen mellan olika Internettjänster ur spel. Det riskerar cementera den dominerande ställning som t.ex. Spotify och Facebook har idag, och hindra nya alternativ som inte får samma behandling av operatörerna.