Ansvaret för vår trygghet

Peter Wolodarski skriver i DN om Danmarks arbetsrätt som kallas för “flexicurity” (flexibility & security). Anställningstryggheten är svagare än i Sverige, det finns inga turordningsregler. Men samtidigt är det lätt för den som blir utan arbete att hitta ett nytt.

Jag tror att Sverige har mycket att lära av Danmarks arbetsrätt. Med ökad flexibilitet och rörlighet blir det lättare att hitta ett jobb som man trivs med, och det blir lättare för nykomlingar på arbetsmarknaden (ungdomar, invandrare) att komma in. Om man gör det mindre betungande för arbetsgivarna att anställa så blir det lättare att få jobb. En stor del av tryggheten kan bibehållas genom att staten tar över ansvaret för en hel den av det som arbetsgivarna nu svarar för.

Jag tror att man kan använda samma resonemang på bostadsmarknaden. Enligt en statlig utredning blir minst 1000 barn vräkta från sina hem varje år. Det är naturligtvis tragiskt att barn drabbas av att deras föräldrar inte kan sköta sitt boende, och om vräkningen enbart beror på att föräldrarna inte betalar hyran ordentligt så är det rimligt att försöka undvika vräkning för barnens skull. Men även här bör detta ansvar ligga på staten (eller i detta fallet på kommunens socialtjänst) och inte på hyresvärden (eller i förekommande fall bostadsrättsföreningen). Socialtjänsten bör gå in och betala hyran på ett sätt som inte innebär krångel eller ekonomisk risk för hyresvärden. Om man lägger ansvar på hyresvärden så leder det till att personer/familjer som misstänks löpa risk att inte kunna betala hyran får svårare att få en bostad.

Ansvaret för vår trygghet bör ligga på den offentliga sektorn, på staten, landsting och kommuner. Inte på arbetsgivare, hyresvärdar och andra privata aktörer. (Nu är i och för sig många hyresvärdar kommunala, men det finns även privata och de kommunala beter sig till stor del på samma sätt som privata.) Om man lägger ansvaret på privata aktörer så leder det till att individer som upplevs som riskabla på något sätt väljs bort i större utsträckning än annars.

4 kommentarer to “Ansvaret för vår trygghet”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Strukturell diskriminering och socialism säger:

    […] Lösningen är att avreglera och göra det mindre riskfyllt att vara arbetsgivare/hyresvärd, det måste bli möjligt att anställa en olämplig person utan att riskera gå i konkurs. (Se tidigare inlägg.) […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Förtal på Internet säger:

    […] Det skulle inte förvåna mig om många arbetsgivare har väldigt låg tolerans för tveksamheter på webben, precis som de har väldigt låg tolerans för tveksamheter i största allmänhet. Och det beror på att man som arbetsgivare i Sverige tar på sig ett orimligt stort ansvar när man anställer någon. Lösningen på detta är inte att ändra reglerna kring förtal på Internet, utan att se över arbetsrätten. […]

  3. Mikael Ståldal » Arkiv » Bra förslag att avskaffa sjuklöneveckan säger:

    […] som av olika skäl kan antas ha större risk att bli sjuka kommer få svårare att få jobb, se tidigare inlägg om […]