Etanol är farligt för hälsan

Enligt en artikel på DN Debatt så kan etanol ge mycket farligare avgaser än bensin, åtminstonde när det är kallt ute (vilket det som bekant är ibland i Sverige).

Detta visar på hur galet det är att etanolbilar är befriade från trängselskatterna i Stockholm. Ett av syftena med trängselskatten är att det ska bli bättre luft i Stockholms innerstad, och då är det bakvänt att bilar som släpper ut mer skadliga avgaser befrias. Även den förmånligare parkering som etanolbilar har i Stockholm och flera andra kommuner känns mycket tveksam. Dessa förmåner borde bara ges till bilar som ger betydligt mindre utsläpp av hälsofarliga avgaser än vanliga bensinbilar, t.ex. elbilar.

De enda fördelen med etanol är att den kan tillverkas från biomassa (och inte från fossil olja som bensinen kommer från) så att påverkan på växthuseffekten och beroendet av olja minskas. Men enligt den här rapporten går det åt väldigt mycket energi för att framställa etanol, och utsläppen av växthusgaser minskar i bästa fall till en fjärdedel. Biomassan kan ge större minskning av växthusgasutsläpp ifall den används för att ersätta fossila bränslen för uppvärmning eller elproduktion, och mängden biomassa är begränsad.

Så frågan är om det är vettigt att klassa etanolbilar (E85-bilar) som miljöbilar och subventionera dem som man gör idag? Jag tycker inte det. Man bör ställa högre krav än så för att klassa en bil som miljöbil och subventionera den. Det är rimligt att etanol tillverkad från biomassa är befriat från den koldioxidskatt som ligger på bensin, men det räcker så.

Det är dags att fokusera mer på verkligt miljövänliga bilar, bilar som både minskar skadliga avgasutsläpp och minskar utsläppen av växthusgaser. Elbilar är ett bra exempel, under förutsättning att vi producerar el på ett vettigt sätt. Men om vi använder biomassan som var tänkt för etanolproduktion för att producera el istället så får vi så det räcker för elbilarna.

9 kommentarer to “Etanol är farligt för hälsan”

 1. Magnus Andersson säger:

  Helt klart är att dfet åtgår energi vid etanolframställning och att effektiviteten kan ifrågasättas.

  Det är knappast heller helt oproblamatiskt att bränna växtdelar i syfte att stoppa växthuseffekten. Det ökar ju koldioxidhalten något, det med. I synnerhet om upptaget begränsas genom exempelvis skogsskövling (som ju är aktuellt på av en viss typ den sista kvarvarande regnskogen i Brasilien just vid åkerberedning för sockerrörsodling till etanoldrift).

  Om det i den sista parentesen här ovan skrev jag lite en blogpost i går, men generellt så är det klart att vi inte kommer undan att skaffa ett alternativt, helst “förnybart” (sol, växter eller annat?), fordonsbränsle tills dess oljan väl sinar. Att “leka med” etanol är ju inte fel, men fel att som nu (politiskt) subventionera som om vi redan hade bestämt oss (“miljömedvetna” tror ju att etanol är en frälsare… :-/ ).

  mvh, Magnus

  ps. du verkar klok, så lycka till i valet (vad ett lycka till innebär är kanske en inte helt självklar sak mtp statsbyråkrati? – men fp på 15 och m på 30 procent vore inte fel! 😉

 2. Mikael Ståldal säger:

  Om man ser till att återplantera lika mycket som man avverkar och bränner upp så är det inget problem ut klimatsynpunkt med biobränsle, då bidrar det inte till att öka koldioxidhalten på lång sikt.

  Men det är så klart ett problem om det går åt för mycket fossila bränslen i processen (för avverkning, transporter, förädling, etc.).

  Subventioner är farliga då de döljer de verkliga kostnaderna.

  p.s. Tyvärr kom jag inte med på folkpartiets riksdagslista, så det blir inget av med att ställa upp i valet för min del.

 3. Bo Lagerqvist säger:

  Vad gäller etanoldriftens eventuela skadliga verkningar måste man komma ihåg att en etanolmotor är en förbränningsmotor som alstrar buller. De s.k. “miljöbussarna” i Stockholm som drivs med etanol (och biogas) bullrar så mycket att de är en sanitär olägenhet enligt Stockholms miljöförvaltning, därtill kommer avgaserna. Att kalla dessa bussar för “miljöbussar” är dålig pedagogik. Det finns enligt min mening endast en massproducerad miljöbuss, den moderna trådbussen. Rom har nyligen invigt ett splitternytt trådbussystem och San Francisco har tagit leverans av 300 nya trådbussar som, liksom stadens nio spårvägslinjer, drivs med el från stadens eget vattenkraftverk. 350 andra städer runt om i världen har trådbuss- eller spårvägsdrift på sina huvudlinjer. Nya system byggs ständigt. På Stockholms gator finns dock endast bullrande diesel- etanol- och biogasbussar. Storsatsningen på etanol har fått till följd att de riktigt miljövänliga alternativen elbussar, elbilar och spårvagnar glöms bort.

  En modern trådbuss har följande fördelar jämfört med förbränningsmotorbussar:
  -tystare
  -längre livslängd (20-30 år, förbränningsmotorbussar 12-16 år)
  -betydligt energieffektivare
  -inga avgaser
  -inga bränsletankar = kräver ej tankning
  -omtyckt av passagerarna enligt internationella undersökningar
  -lockar nya trafikantgrupper, bl.a bilister

  Det nyss sagda gäller givetvis också moderna spårvägar som passar bäst på riktigt trafikstarka linjer.

  Moderna trådbussar kan dessutom färdas långa sträckor utan nätkontakt med hjälpbatterier.

  Såvitt jag vet har fp, liksom flera andra partier (givetvis inte betongpartiet (s)) på sitt Stockholmsprogram en punkt om införande av modern spårväg i innerstaden, men inget görs.

  Spårväg eller trådbuss på Stockholms stomlinjer snarast, tack !

 4. Bo Lagerqvist säger:

  Tro det eller ej, men nu har även betongpartiet (s) i Stockholms läns landsting fört upp spårväg på stomlinje fyra som ett alternativ. Men vilka sticker då fram och säger nej ? Jo folkpartiet som har spårväg på sitt partiprogram i Stockholm.

  Politiker går tydligen inte att lita på vilken färg de än har.

 5. Mikael Ståldal » Arkiv » Trängselskatten säger:

  […] Systemet är ofokuserat och strävar mot flera delvis motstridiga mål samtidigt, det bäddar för problem. Man försöker uppnå både minskad trängsel, ökad lokal luftkvalité (partiklar, kväveoxider, kolväten, etc; men inte koldioxid) och minskad klimatpåverkan. E85-bilar är undantagna från trängselskatter, trots att de orskar lika mycket trängsel och lika mycket lokal luftförorening (i vissa fall mer, se här) som vanliga bensinbilar, enda fördelen är att de minskar klimatpåverkan. Om trängselavgifter fungerar som det är tänkt så kommer de leda till totalt sett mindre trafik, och därmed mindre klimatpåverkan, det borde räcka. […]

 6. Mikael Ståldal » Arkiv » Etanol kan vara farligare än bensin säger:

  […] Nu ska man inte dra alltför stora växlar på en enda undersökning, men man har kunnat läsa om liknande resultat tidigare. […]

 7. Mikael Ståldal » Arkiv » Hur man bekämpar växthuseffekten säger:

  […] I Sverige försöker man i syfte att minska växthuseffekten ersätta (fossil) bensin med bioetanol som fordonsbränsle. Etanol funkar dock inte utan vidare i vanliga bensinbilar (man kan blanda 5 – 10 % i bensinen, men inte mer). För att kunna använda mer etanol så subventionerar E85-bilar (bilar som kan köra på 85 % etanol) på olika sätt. Läs mer om E85-bilar i ett tidigare inlägg. Medan vi använder bioetanol som fordonsbränsle så fortsätter vi använda fossil etanol som lösningsmedel. Den bioetanol som produceras bör i första hand användas där det är enkelt och billigt att ersätta fossila bränslen, d.v.s. för att ersätta fossil etanol och för låginblandning i bensin (5 – 10 %). Inte i kostsamma äventyr där man måste byta ut bensinbilar mot E85-bilar (som inte har någon som helst fördel i övrigt). […]

 8. Henrik Jansson säger:

  Den där artikeln i DN som du hänvisar till var helt och hållet påhittat av en professor som hänvisade till en rapport som visade raka motsatsen till vad professorn hävdade. Mycket dåligt av DN att publicera artiklen, och lika dåligt av alla som hänvisar till den. Alla som har en fungerande hjärna borde ifrågasätta det som står i artikeln då det inte är logiskt, och därför kolla upp hur det egentligen ligger till.
  Gör man det hittar man sanningen.