Oroväckande amerikanskt lagförslag om upphovsrätt

Ett drastiskt amerikanskt lagförslag om upphovsrätt. Förslaget skärper straffen för upphovsrättsbrott till orimliga nivåer och ger både polisen och upphovsrättsindustrin (musik- och filmbolagen) oproportionerligt inträngande verktyg i kampen mot piratkopiering.

Jag tycker att det är rimligt att ha en upphovsrättslagstiftning, och att piratkopiering är olagligt. Men detta brott måste ställas i relation till andra brott, både straffsatser och verktyg för bekämpning måste vara proportionerliga. Jag tycker inte att piratkopiering och andra upphovsrättsbrott är särskilt allvarliga brott (i jämförelse med t.ex. våldsbrott), och därför bör varken de högsta straffsatserna eller de otrevligaste verktygen (som hemlig avlyssning) tillämpas. Det är inte heller rimligt att organisationer för upphovsrättsinnehavare ges möjlighet att agera privatpoliser.

Men det värsta är att förbuden mot att knäcka kopieringsskydd utökas. Det blir förbjudet med tillverkning och i stort sett all form av befattning med verktyg för att kringgå kopieringsskydd, även om man inte begår något faktist upphovsrättsbrott. Detta är allvarligt eftersom moderna kopieringsskydd ofta består av någon form av kryptering, och verktyg för att kringgå detta består av ett datorprogram för att knäcka denna kryptering. Det är alltså inte frågan om “piratbox” eller något liknande fysiskt föremål, utan bara ett datorprogram. Den som utvecklar ett datorprogram för att knäcka en kryptering kan alltså begå ett brott, även om syftet inte är att begå upphovsrättsbrott.

Jag tycker att programmerare ska vara fria att utveckla, distribuera och sälja vilka datorprogram som helst (så länge man inte snor någon annans datorprogram och därmed bryter mot upphovsrätten på datorprogram). Om ett datorprogram används för att begå något brott, t.ex. piratkopiering, så bör det vara denna användning som är olaglig, inte datorprogrammet som sådant. Om någon använder en kofot för att bryta sig in i ett hus så straffar man inte den som tillverkade eller sålde kofoten, samma princip bör gälla här.

Förbud mot att kringgå kopieringsskydd finns dessvärre redan idag, både i USA (genom DMCA) och i EU (och därmed i Sverige). Det är illa nog, dessa förbud borde avskaffas och inte utökas. Dessa förbud riskerar hota forskningen kring kryptering, och försämrar därmed möjligheten att öka säkerheten i elektronisk handel och på andra områden som inte har med upphovsrätt att göra. Dessutom uppmuntrar de upphovsrättsindustrin att använda helt orimliga skyddsmekanismer (som Sonys numera ökända rootkit på musik-CD).

Jag hoppas att detta inte inspirerar EU eller Sverige till att gå samma väg.

2 kommentarer to “Oroväckande amerikanskt lagförslag om upphovsrätt”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Intressant om upphovsrätt och fildelning säger:

    […] från musik- och filmindustrin. Det handlar om förbud mot att käncka kopieringsskydd/DRM, orimliga straffsatser och utredningsmetoder för upphovsrättsbrott, orimligt lång skyddstid och nu senast om rätt för upphovsrättsinnehavare att kränka folks […]