En obekväm sanning

Idag såg jag Al Gores film An Inconvenient Truth, som Centerpartiet ordnat en förhandsvisning av. Jag har tidigare sett Al Gore live när han besökte Stockholm, och jag kände igen mycket. I filmen nämnde han också att han bl.a. besökt Stockholm.

Filmen handlade alltså om klimatförändringen, den ökande växthuseffekten som orsakas av människans utsläpp av koldioxid från fossila bränslen. Al Gore lyckas mycket bra med att övertyga om att klimatförändringen är ett stort problem som vi måste ta på allvar. Han underströk också att problemet går att lösa om vi tar tag i det. Däremot var filmen tämligen summarisk när det gällde hur det ska lösas, bilismen och kolkraftverk pekades ut som problem.

Jag tror att det största hotet mot klimatet inte är oljan (och inte heller naturgasen), utan det är kolet. Med största sannolikhet så kommer all olja och naturgas som finns tillgänglig till rimlig kostnad att utvinans och användas. Men det behöver inte vara ett problem (ur klimatsynpunkt), eftersom det enligt vad vi känner till idag inte finns tillräckligt mycket olja och naturgas för att på egen hand orsaka någon större klimatpåverkan. Kol finns det däremot mycket större tillgångar av, fullt tillräckligt för att orsaka värre klimatförändringar än vi kan tänka oss.

Eller annorlunda uttryckt, det stora problemet är inte bilarna utan kolkraftverken. Därför är det ytterst oroväckande att det, som nämndes i filmen, byggs mängder med nya kolkraftverk i Kina (som har stora kolfyndigheter).

Bilismen och användningen av olja och naturgas medför förvisso en rad andra problem, och bidrar till att späda på klimatpåverkan eftersom vi eldar både olja och kol samtidigt. Det största problemet med oljan och naturgasen är säkerhetspolitiskt eftersom de stora konsumenterna Nordamerika, Europa och (i framtiden) Kina tvingas importera stora mängder från politiskt instabila områden som Mellanöstern, Venezuela och Ryssland. Det problemet finns inte med kol eftersom de stora konsumenterna har inhemska tillgångar som räcker länge.

Det bästa vi kan göra nu för att rädda klimatet vore att omgånede införa ett globalt moratorium för utbyggnad av kolkraftverk. Och sen urarbeta en plan för avveckling av befintliga kolkraftverk och kolgruvor. Detta är inte bara viktigt för klimatet, kolkraftverk släpper dessutom ut en rad miljö- och hälsofarliga föroreningar som t.ex. partiklar, svaveldioxid och kväveoxider. Kolgruvor är ofta de farligaste arbetsplater man kan tänka sig, tusentals kineser dör varje år i kolgruveolyckor.

Det är bra att verka för att Nordamerika och Europa minskar sin användning av olja. Men jag skulle önska att man satsade mer på att minska användningen av kol.

Sverige tillhör de få industriländer som nästan helt saknar kolkraft, vilket är bra. Dock så importerar vi ibland el producerad med kolkraft från Danmark, Tyskland och Polen. Så även Sverige kan bidra genom att öka vår egen miljövänliga elproduktion för att göra oss oberoende av elimport och kunna exportera mer el. Så länge det finns kolkraft i våra grannländer så kan vi inte producera för mycket el i Sverige. Både kärnkraft och vindkraft kan ge värdefulla bidrag för att ersätta kolkraften.

5 kommentarer to “En obekväm sanning”

 1. Mikael Ståldal » Arkiv » Rädda klimatet - stoppa kolkraften! säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]

 2. Mikael Ståldal » Arkiv » Sternrapporten säger:

  […] Rapporten varnar för överinvesteringar i långlivad kolintensiv infrastruktur under det kommande decenniet. Ett konkret exempel på det är byggandet av nya kolkraftverk, något som jag varnat för tidigare. […]

 3. Mikael Ståldal » Arkiv » Fler dieselbilar är inte så bra för miljön säger:

  […] Koldioxidutsäppen orsakar växthuseffekt som är ett långsiktigt problem, effekterna kommer i framtiden och det är inte så viktigt att minska utsläppen idag ifall vi kan minska dem rejält i framtiden. Dessutom är inte bilar det stora problemet, se tidigare inlägg. Kväveoxider och partiklar är å andra sidan ett kortsiktigt problem som drabbar oss här och nu. Det är inte försvarbart att söka lösa ett långsiktigt miljöproblem på ett sätt som förvärrar ett kortsiktigt miljö- och hälsoproblem. […]

 4. Mikael Ståldal » Arkiv » Fortfarande viktigt att minska fossila bränslen säger:

  […] Det är redan känt att det troligtvis inte finns tillräckligt med olja och naturgas för att på egen hand orsaka skadliga klimatförändringar, men kol finns det alltför gott om (har man trott). Detta har jag skrivit om tidigare. […]