Miljöbilar och etanol

Den senaste tiden sänkningar av bensinpriset har nu lett till att det blir billgare att köra med vanlig bensin än E85, om man räknar med att en liter bensin räcker längre än en liter E85. Tidigare har det varit billigare att köra på E85. Detta har, föga förvånande, lett till minskad försäljning av E85. (Se artikel i DN.)

BIL Sweden föreslår att momsen på etanolbränsle bör sänkas från 25 % till 6 %. Av flera skäl är det ingen bra idé.

  • Bensinpriset varierar snabbt och ganska oförutsägbart, medan ändring av skattesatser är en långsam process. En momssänkning kan tidigast träda ikraft vid årsskiftet, men då kanske bensinpriset har hunnit stiga igen.
  • En sänkning av momsen på etanol gör att de som har E85-bilar får längre bränslekostnader och riskerar därmed leda till att de totalt sett kör mer bil (en s.k. rebound-effekt), vilket är illa då E85 innehåller 15 % bensin. Minskningen av bensinanvändningen blir därmed mindre än man kan tro.
  • Etanol är redan kraftigt skattesubventionerad jämfört med bensin.
  • Att köra på etanol saknar inte miljöeffekter. Det sker fortfarande icke-försumbara utsläpp av kväveoxider, partiklar och cancerframkallande kolväten. Här är biogas mycket bättre.
  • Att köra på etanol saknar inte klimateffekter, inte ens om man räknar bort de 15 procenten bensin.

Den avgörande fördelen med etanol är att den minskar klimatpåverkan och beroende av fossil olja. Men för att uppnå det måste etanolen tillverkas på ett effektivt sätt. Om det i tillverkningsprocessen går åt en massa energi så äter det upp större delen av vinsten. Att tillverka etanol ur spannmål, som vi gör i Sverige, är inte särskilt effektivt. Betydligt effektivare är att tillverka ur sockerrör, som man gör i Brasilien (i Sverige växer det inte sockerrör). Dessvärre har EU tullar på import av etanol från Brasilien.

Om etanolen tillverkas på ett ineffektivt sätt så blir den dyrare (eftersom det kostar att köpa in den energi som krävs). Om man parerar dyr etanol med skattesubventionering så döljer man problemet med ineffektiv produktion, vilket inte gynnar miljön. Det bästa för miljön är att tillämpar marknadsekonomi, fri konkurrens, frihandel och internalisering av externa kostnader; subventioner och regler som sendvrider konkurrensen bör undvikas.

Detta ställer också frågan om vad som bör räknas som en miljöbil på sin spets. E85-bilar, s.k. flexifuel, går lika bra att köra på vanlig bensin som på E85 (eller valfri blandning av bensin och E85). De flesta kör på det bränsle som blir billigast, om inte E85 är billigare så kommer de flesta köra på vanlig bensin. E85-bilar ger inga som helst miljöfördelar jämfört med motsvarande bensinbilar om de körs på bensin. Därför bör inte E85-bilar per automatik räknas som miljöbilar och ges förmåner, t.ex. den skatterabatt på 10000:- som Alliansen föreslagit. Däremot så kan man räkna E85-bilar som dessutom är väldigt bränslesnåla (vilket de flesta inte är) som miljöbilar.

Ett effektivt sätt att snabbt minska bensinanvändningen är att blanda in mer etanol i all bensin. Idag blandar man in 5 %, men i stort sett alla bilar klarar minst 10 % utan problem. Detta kräver dock ändring av EU-regler.

(Detta inlägg är också postat på Bloggregeringen, kommentera där.)

1 kommentar to “Miljöbilar och etanol”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Inga fler gasbilar? säger:

    […] Se tidigare inlägg här och här. […]