Inför fri arbetskraftsinvandring, utan sosseregler

Mauricio Rojas avslöjar på DN Debatt idag arbetskraftsinvandringskommitténs slutbetänkande.

Den stora oenigheten rör den så kallade arbetsmarknadsprövningen. Det innebär att när någon icke EU-medborgare söker jobb i Sverige så räcker det inte med att en svensk arbetsgivare vill anställa, en mydighet måste också konstatera att det inte finns någon svensk arbetslös som kan ta jobbet ifråga. Så är reglerna idag, och sossar och vänsterpartister vill behålla dem. Moderater, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister vill helt avskaffa denna arbetsmarknadsprövning.

Rojas, som är Folkpartiets representant i kommittén, har försökt uppnå en samförstånd kring en kompromiss mellan dessa linjer. Det misslyckades, men han lägger ändå ett kompromissförslag som innebär fortsatt arbetsmarknadsprövning (om än i något mildare form).

Jag blir riktigt oroad av att Rojas skriver om att en strid i denna fråga kan ge Sverigedemokraterna vatten på sin kvarn. Tycker han verkligen att vi ska undvika att ta strid med sossarna för en liberal politik av hänsyn till Sverigedemokraterna? Det är helt förkastligt att låta Sverigedemokraternas existens påverka oss att föra en mindre liberal politik som diskriminerar utlänningar. Då låter vi ju Sverigedemokraterna vinna.

Nu måste Folkpartiet ta avstånd från Rojas linje och ansluta sig till den liberala linjen. Låt varken sossar eller Sverigedemokrater skrämma oss från att föra en liberal politik som inte diskriminerar utlänningar.

Mycket tyder på att Sverige, liksom många andra europeiska länder, inom en snar framtid kommer behöva en omfattande arbetskraftsinvandring p.g.a. en åldrande befolkning. Och ju liberalare regler vi har desto fler lär komma hit. En fri arbetskraftsinvandring vore alltså bra för Sverige.

Fri arbetskraftsinvandring är också bra för arbetskraftsinvandrarna, de får en möjlighet som de annars inte skulle ha.

En del tror att arbetskraftsinvandring skulle vara negativt för de flyktingar och andra invandrare som redan finns i Sverige, eftersom arbetslösheten i dessa grupper är stor och om fler kommer hit så ökar konkurrensen om de få jobben. Det är dock ett väldigt kortsiktigt resonemang som inte håller. För det första så skulle arbetskraftsinvandring bidra till att minska den diskrimineringen på arbetsmarknaden som idag drabbar folk med utländsk bakgrund, eftersom fler arbetsgivare då får chansen att upptäcka att utlänningar jobbar lika bra som svenskar. För det andra så är antalet jobb inte statiskt, om det kommer hit fler människor så efterfrågar de varor och tjönster, och då skapas det nya jobb. Förutsatt att regeringen för en politik på andra områden som bidrar till att nya jobb skapas, vilket den nya regeringen lovat göra.

Men det viktigaste skälet för att införa fri arbetskraftsinvandring är ideologiskt. Dagens regler innebär en diskriminering av människor som inte är födda i Sverige eller annat EU-land (EU:s regelverk hindrar oss från att diskriminera andra EU-medborgare). Även Rojas förslag innebär diskriminering. Det enda liberala är att tillåta människor från hela världen att konkurrera om jobben i Sverige på lika villkor med svenskar och övriga EU-medborgare.

(Detta inlägg är också postat på Bloggregeringen, kommentera där.)

2 kommentarer to “Inför fri arbetskraftsinvandring, utan sosseregler”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Dumt förslag om “illegala invandrare” säger:

    […] Istället bör man omgående införa fri arbetskraftsinvandring till hela EU. Alla som får arbete i EU får automatiskt uppehållstillstånd. Därmed försvinner problemet med “illegala invandrare” som jobbar i EU. Se tidigare inlägg om detta. […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Även asylsökande bör kunna arbetskraftsinvandra säger:

    […] Jag krävde tidigare att fri arbetskraftsinvandring utan arbetsmarknadsprövning ska införas. […]