Etanolbluffen avslöjad

DN har en intressant artikel som ifrågasätter det vettiga i att ersätta bensin med etanol som fordonsbränsle.

Forskaren Torbjörn Rydberg har gjort en så kallad emergianalys (ej att förväxla med energianalys) och kommit fram till att det är orimligt ineffektivt att tillverka etanol ur biomassa för att ersätta bensin. Anledningen är helt enkelt att processen att tillverka etanol ur biomassa tar väldigt mycket energi i anspråk, energi som ofta kommer ifrån fossila bränslen. Det är inte heller troligt att teknikutvecklingen skulle ändra på detta faktum inom överskådlig framtid.

Jag tycker inte att man ska stirra sig blind på enbart emergianalyser. Men de kan helt klart ge värdefull information som man annars riskerar missa. Ifall det är vettigt att satsa på bioetanol som ersättning för bensin beror på vilket mål man har.

Ifall målet är att minska utsläppen av växthusgaser så är etanol definitivt ingen framkomlig väg. Det kan man faktiskt komma fram till även utan att göra en fullständig emergianalys. Den biomassa som man gör etanol av istället skulle kunna ha eldats i ett kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme. Mycket uppvärming i Sverige sker med olja och elen är på marginalen oftast kolkraft. Alltså kan man av samma mängd biomassa få större reduktion av utsläppen genom att ersätta eldningolja och kolkraftsel än att ersätta bensin.

Hur kommer det sig då att Sverige storsatsar på etanol som fordonsbränsle? Jo det beror på en rad politiska beslut som sätter normala marknadsekonomiska mekanismer ur spel. Ifall man internaliserar externa kostnader och låter marknadsekonomi råda så kommer sånt som ur ett emergiperspektiv är ineffektivt att bli dyrt och konkurreras ut.

Bioetanol gynnas på en rad olika sätt i Sverige. Främst genom att bioetanol är befriad ifrån inte bara koldioxidskatt utan också den energiskatt som internaliserar externa kostnader för bilism utöver växthuseffekt. Det är motiverat att befria bioetanol från koldioxidskatt, men inte från energiskatt eftersom etanol inte minskar de övriga externa kostnaderna.

Det finns också en lag som tvingar alla bensinstationer att tillhandahålla minst ett förnybart bränsle. Detta gynnar i praktiken etanol eftersom det är det, givet de övriga politiska besluten, är det billigaste alternativet.

Vidare så betraktas etanolbilar (egentligen E85-bilar) som miljöbilar vilket ger en rad förmåner.

Det är nu hög tid att upphäva alla dessa sendvridande regler och låta etanol konkurrera med bensin, diesel och andra bränslen på lika villkor. Det skulle med största sannolikhet leda till att etanolen snabbt konkurrerades ut, vilket inte vore någon förlust.

Regeringen bör:

 • Upphäva lagen som tvingar bensinstationer att tillhandahålla minst ett förnybart bränsle.
 • Ta bort energiskattebefrielsen för bioetanol.
 • Sluta betrakta etanolbilar som miljöbilar, och därmed inte gynna dem när det gäller förmånsbeskattning för tjänstebilar, trängselskatt etc.
 • Ta bort nedsättningen av fordonsskatten för etanolbilar.

Kommunerna bör:

 • Sluta ge etanolbilar förmånligare parkering.

Se tidigare inlägg.

(Även postat på Bloggregeringen. Kommentera där.)

2 kommentarer to “Etanolbluffen avslöjad”

 1. Mikael Ståldal » Arkiv » Heldre rom än vodka! säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]

 2. Mikael Ståldal » Arkiv » Fortfarande dåligt med spannmålsetanol säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]