Justitieministern hotar yttrandefriheten på Internet

Den nya justitieministern Beatrice Ask tar över sin föregångare Thomas Bodströms dåliga vana att hota med strängare lagstiftning om inte vissa privata företag gör som hon vill. Se artikel på IDG.

Så här ska det inte gå till i en demokratisk rättsstat.

I en demokratisk rättsstat ska regeringen ska utarbeta lagförslag, riksdagen ska stifta lagar, poliser och åklagare ska utreda brott mot dessa lagar och domstolar ska avgöra om brott har begåtts.

Det är illa nog att regeringen genom hot om strängare lagstiftning de facto (om än inte formellt) tvingar Internetoperatörerna att filtrera bort sånt som är direkt olagligt från Internet (t.ex. barnpornografi).

Ännu värre är att regeringen verkar anse att sånt som är “direkt skadligt och samhällsfarligt” ska filtreras, utan att närmare definiera vad detta är. Ask efterlyser “självreglering” och “tror inte att det behöver bli en moralisk diskussion”. Hon tycker att det är minst skadligt om operatörerna bestämmer vad som ska vara tillåtet och inte.

Helt fel! Att tvinga operatörerna (under hot om strängare lagsitftning) att bestämma är det mest skadliga. Vad som ska vara tillåtet och inte på Internet är i högsta grad en moralisk fråga, och det är politikers ansvar att hantera sådana frågor. Att Justitieministern vill skjuta ifrån sig detta ansvar är fegt och farligt. Det riskerar att leda till att även sånt som inte alls är olagligt stoppas av övernitiska Internetoperatörer, med regeringens goda minne. Då hotas yttrandefriheten på Internet.

Att tala om “självreglering” för tankarna till tidningsredaktörers självreglering. Men den analogin håller inte. En Internetoperatör är inte, och bör inte vara, någon redaktör eller ansvarig utgivare. En Internetoperatör är att jämföra med en brevbärare eller ett tidningsbud, och de ska inte ha synpunkter på vad som står i tidningen. Det enda rimliga vore att Internetoperatörerna inte ansvarar för vilken information som förmedlas i deras nät, och att de inte heller får titta efter (jämför med posthemligheten).

Internets motsvarighet till redaktör och ansvarig utgivare på en tidning är den som driver en webbsajt.

2 kommentarer to “Justitieministern hotar yttrandefriheten på Internet”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Ingen censur av Internet tack! säger:

    […] är olagligt. Det vore helt horribelt och definitivt inte värdigt en demokratisk rättsstat. Se tidigare inlägg om […]